Hva koster tannlegen?

Tannlegepriser varierer med kompleksitet. Be om et prisestimat etter undersøkelsen.Se hele prislisten

Reparasjon og erstatning

Skadde tenner kan repareres og manglende tenner kan erstattes med god prognose.Om reparasjon og erstatning

Tannlegevakt i Oslo Sentrum, Vika

Vår tannlegevakt har åpent 365 dager i året - kvelder, helger og helligdager.Les mer om vår tannlegevakt

Tannimplantat

Implantater er en sikker metode for å erstatte tenner. Naturtro tenner lages på kort tid.Les mer om tannimplantat

Våre allmenne tannbehandlinger

Fokus på forebyggende tiltak, samt behandling av generelle munnhelseplager.Les mer om tannbehandling

Funksjon og estetikk

Behandling av sykdom, skade eller slitasje på tennene gir smil og livskvalitet tilbake.Les mer om funksjon og estetikk

Få et pent smil og øk selvtilliten

Tannregulering gir bedre bittfunksjonalitet, et penere smil og øker selvtilliten.Les mer om tannregulering
Bitt og kjeve
Komplett undersøkelse Kr 1290Vi gir våre faste pasienter 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Problemer med bitt og kjeve gir en vesentlig reduksjon i livskvalitet. Bittrehabilitering er en metode som gjenoppretter funksjonalitet i kjeve og bitt, samt evne til å snakke, spise og smile.

Kjeveleddsproblemer, tanngnissing, endring i tannstilling, asymmetri, sykdom eller usunne vaner kan over tid skape unormal slitasje på tennene og problemer med bitt og kjeve. Med et tett samarbeid mellom tannleger, spesialister og tannteknikere kan bittet gjenopprettes ved såkalt bittrehabilitering, slik at du kan tygge, snakke og smile optimalt.

Slitasje kan skape behov for rehabilitering av bitt og kjeve

Bittrehabilitering kan handle om nedslitte tenner, ødelagte tenner, tap av bitthøyde, manglende tenner, tenner i feil posisjon. Målet med rehabiliteringen er å gjenskape bittets naturlige posisjon, antall tenner og hvordan de biter. Det kan involvere en eller flere av behandlingene som er nevnt under.

Slitasje på tennene forekommer hos yngre personer, men er vanligst hos eldre. Med alderen og tiden vil alle tennes slites litt ned, men forandring i vaner, kosthold, misbruk kan akselerere slitasjen.

Noen mennesker får såpass stor slitasje at det påvirker talefunksjon og tyggeevne. I tillegg kan slitasjen forårsake skader på tann-nerver og kjevebein over tid. Hodepine er en vanlig konsekvens av dårlig bittfunksjon.

Hos noen blir slitasjen så omfattende at tennene knapt vises når de smiler. For andre ender det med at ansiktsformen endres og at ansiktet ser mer sammensunket ut fordi tennene blir så korte og slitte. Dette påvirker livskvaliteten hos den enkelte. Det blir vanskeligere å tygge og spise, og noen velger bort sosiale situasjoner fordi de ikke lenger er komfortabel med talefunksjon eller smil.

Komplett undersøkelse

 • Komplett sjekk av tann- og munnhelse*
 • Inntil 4 røntgenbilder ved behov
 • Enkel fjerning av tannstein, puss og polering ved behov**

* Ved behov får du en behandlingsplan med kostnadsoversikt.
**Ved omfattende tannstein vil det beregnes tillegg i pris.

Om bruk av våre rabatter:
1) Kan ikke kombineres. 2) Kan kun brukes til behandling. 3) Gjelder kun hverdager.

Kr 1290Vi gir våre faste pasienter 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Eksempler på mulige slitasjeårsaker:

 • Stress (medført at tennene presses hardt mot hverandre)
 • Endret tannstilling (tennene har flyttet på seg over tid og presses mot hverandre)
 • Tanngnissing (overdreven skjæring og pressing av tennene mot hverandre)
 • Kjeveleddsplager – TMD (problemer med kjeveledd og tyggemuskler som gir ugunstig slitasje på tennene)
 • Pusseskader (overdreven/for hard tannpussingsteknikk som har medført at tannkjøtt og tannhalser er pusset bort)
 • Syreskader (overdrevet inntak av sur mat og drikke har etset bort tannoverflater)
 • Allmennsykdommer (f.eks. gastrointestinal refluks som har medført sure oppstøt som gir syreskader/slitasje på tennene)
 • Spiseforstyrrelser (fremtvunget oppkast gir høy syreforekomst i munnen som igjen etser bort tannoverflater, ofte på innsiden av tennene)
 • Stoffmisbruk (misbruk av narkotiske stoffer kan øke forekomst av andre sykdommer i munnhulen)
 • Tannlegeskrekk (tannbehandling som utsettes pga. angst gir et større behandlingsbehov over tid, noe som ofte ender i en negativ behandlingsspiral)

Fremgangsmåte for bittrehabilitering

Bittrehabilitering krever en nøye fremgangsmåte som normalt følger denne protokollen:

 1. Konsultasjon med kartlegging av behov og behandling
 2. Undersøkelse og fotografering
 3. Årsaksutredning og behandlingsplan
 4. Utprøving av fysisk modell
 5. Endelig behandling

Bitt og kjeve | Oslo Tannlegesenter

Digitalt smildesign er et godt verktøy som gir forutsigbarhet for pasientene og forbedrer planleggingen av behandlingen. Foto: Shutterstock

Konsultasjon med kartlegging av behov og behandling av bitt og kjeve

Ved det første tannlegebesøket er det ønskelig at du er tydelig på hva som fungerer og ikke fungerer for deg, med tanke på din munn og dine tenner. Ta gjerne med gamle foto av hvordan tennene dine så ut før. Tannlegen forklarer ulike behandlingsmuligheter som finnes og hva som kreves for å oppnå et tilfredsstillende resultat.

Bittrehabilitering kan være en kompleks oppgave, men det finnes heldigvis flere mulige behandlingsalternativer som kan kombineres for best resultat:

 • Oppbygging av mindre tannskade ved hjelp av plast- eller komposittmateriale
 • Oppbygging av større tannskade ved hjelp av porselen (skallfasett, delkrone, tannkrone)
 • Innsetting av nye tenner ved hjelp av bro eller tannimplantat
 • Tannregulering av tenner (kjeveortopedi) for å få mer gunstig posisjon for okklusjon (sammenbitt) og artikulering (bevegelse, tygging, snakking, osv.)
 • Bittsliping (forstyrrende punkter i bittet slipes til for å oppnå harmoni)
 • Behandling av kjeveleddsplager (avslapningsøvelser, bevegelsestrening, bittskinne)
 • Forebygging gjennom bruk av tannbeskytter i kontaktsport.

Om det finnes nok emalje rundt tannen, kan det bygges opp med skallfasetter. Er det ikke nok overflate, er neste mulighet delkrone. Neste deretter vil være krone, og så neste bro eller implantat.

Undersøkelse og fotografering

Undersøkelsen starter med en samtale der din helse- og munnhelsehistorikk kartlegges. Tannlegen gjør så en klinisk undersøkelse i henhold til undersøkelsesprotokoll. Nødvendige røntgenbilder og intra-oral skann tas av tenner og bitt (digitalt tannavtrykk). Det tas også foto av ansikt og tenner i forskjellige vinkler i vårt fotostudio.

Bitt og kjeve | Oslo Tannlegesenter

Kliniske foto tas mens du sitter i tannlegestolen. Foto: Shutterstock

Årsaksutredning og behandlingsplan

Basert på tennenes helsetilstand foreslår tannlegen en skreddersydd behandlingsplan. Dette innebærer bruk av digitalt smildesign, som visualiserer det optimale behandlingsresultat basert på funn i undersøkelsen, røntgen, skann og fotoene som ble tatt i fotostudioet. Sammen blir du og tannlegen enige om endelig form, fasong og farger på tennene.

Før bittrehabiliteringen starter, må årsaken til tannslitasjen utredes og behandles. Eventuell sykdomsforekomst i munn, tenner, kjeve eller kjeveledd må også behandles før selve tannslitasjen behandles. Behandlingsplanen inkluderer ofte en hygienefase hos tannpleier. Uansett hvor god munnhygiene du har, må alle pasientene gjennom dette for å sikre et best mulig utgangspunkt for videre behandling.

Før rehabiliteringen kan fortsette, ønsker tannlegen å være sikker på at du har en frisk munn og sunne tenner, samt en god forståelse for hva som kreves for å vedlikeholde de nye tennene når behandlingen er avsluttet.

Utprøving av fysisk modell

Ut fra det digitale designet lager tannlegen en fysisk modell som viser hvordan det endelige behandlingsresultatet etter bittrehabilitering vil se ut. Modellen prøves ut i munnen.

Formålet er å kontrollere funksjon, fasong og form på tennene. Det er ønskelig med god funksjonalitet når du biter sammen og beveger kjevene mot hverandre.

I tillegg til at modellen må gi ønsket funksjon, er det like viktig at modellen føles og kjennes bra for deg når du smiler og snakker, samt at du opplever en god tygge- og talefunksjon. I tillegg skal tennene også ha en god form som fremhever ansiktets form og profil. Tannlegen tar en siste kontroll med tanke på endelig farge.

Med tanke på hvor stor forandring det dreier seg om, kan det av og til hende at det er hensiktsmessig at du bruker modellen i munnen over en periode. Modellen settes midlertidig fast utenpå dine egne tenner. Mangler du noen tenner, kan det bli lagt midlertidige tenner på modellen.

Endelig behandling

Når modellen har fått ønsket funksjon og utseende, vil den endelige behandlingen begynne. Alle tannhelseproblemer utbedres i tillegg til at gamle tenner bygges opp til normal høyde og fasong, skjev tannstilling rettes eller nye tenner settes inn. Behandlingen avsluttes med en kontroll.

Den totale behandlingstiden vil avhenge av omfang, behov og behandlingsvalg, men dette vil tannlegen kunne gi deg mer eksakt informasjon om når dere er enige om det endelige behandlingsløpet.

Vedlikehold etter rehabilitering av bitt og kjeve

Nå begynner en livslang vedlikeholdsfase. Det er viktig å følge hygienerutiner som instruert fra din tannpleier, samt de råd tannlegen har formidlet vedrørende bittrehabiliteringen. Det anbefales regelmessig oppfølgingskontroll, men dette behovet vil din tannlege beskrive ut i fra din situasjon.

Godt vedlikehold og regelmessige kontroller forlenger livstiden på utført erstatningene. Har du fått gjort større behandlinger, bør du påregne utbedringer og reparasjoner over tid, da det ikke alltid er mulig å tilby erstatninger og behandlinger som varer til evig tid. Reparasjoner i munnhulen har en viss livslengde, og den kan både forlenges og forkortes, avhengig pasienten. Oslo Tannlegesenter prioriterer din helse og rådene du får er tilpasset akkurat deg og ditt behov for oppfølging etter ferdig bittrehabilitering.

Fine tenner og et godt smil betyr mye for både fysisk og psykisk helse. Med rehabilitering av bitt og kjeve får du smilet ditt tilbake.

Velg en tannlege som gir deg full oversikt over kostnader og forebyggende tiltak for din helse

Vi vil gjerne være din tannlege i Oslo og hjelpe deg til god helse i både munn og kropp resten av livet. Kontakt oss i dag for undersøking og rådgivning. Vi undersøker tenner og munn for å finne eventuelle skader, reparerer dem før skader utvikles, og informerer deg om hvordan du kan forebygge nye skader eller sykdom.

Du får et kostnadsoverslag slik at du enklere kan vurdere når det vil passe deg best å gjennomføre nødvendig eller foreslått behandling.

Oslo Tannlegesenter er en del av Orbdent AS

Oslo Tannlegesenter er del av et stort og mangfoldig klinikk-fellesskap med spesialister, tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tilhørende støtteapparat.

Oslo Tannlegesenter er en av landets største klinikker, og har tilgang på det mest moderne innen røntgen-teknologier, 3D-skanning, digitalt smildesign og tanntekniker-tjenester. Minst like viktig er vårt fokus på moderne behandlingsmetoder. Det er grunnleggende viktig at våre pasienter trives og har så gode opplevelser som mulig hos oss.

Orbdent utvikler flere klinikker i Oslo, samt i Sverige. Sentralt plassert i hovedstaden finner du Orbdent Oslo på Egertorget, Torshov Tannlegesenter og Nydalen Tannlegesenter.

Ser etter ledige tider..

Oops!

Dessverre har den valgte tiden allerede blitt booket. Vennligst velg en annen tid/behandler!
Ok!