Hva koster tannlegen?

Tannlegepriser varierer med kompleksitet. Be om et prisestimat etter undersøkelsen.Se hele prislisten

Reparasjon og erstatning

Skadde tenner kan repareres og manglende tenner kan erstattes med god prognose.Om reparasjon og erstatning

Tannlegevakt i Oslo Sentrum, Vika

Vår tannlegevakt har åpent 365 dager i året - kvelder, helger og helligdager.Les mer om vår tannlegevakt

Tannimplantat

Implantater er en sikker metode for å erstatte tenner. Naturtro tenner lages på kort tid.Les mer om tannimplantat

Våre allmenne tannbehandlinger

Fokus på forebyggende tiltak, samt behandling av generelle munnhelseplager.Les mer om tannbehandling

Funksjon og estetikk

Behandling av sykdom, skade eller slitasje på tennene gir smil og livskvalitet tilbake.Les mer om funksjon og estetikk

Få et pent smil og øk selvtilliten

Tannregulering gir bedre bittfunksjonalitet, et penere smil og øker selvtilliten.Les mer om tannregulering
TMD (smerter i kjeveledd og muskler)
Komplett undersøkelse Kr 1290Vi belønner våre faste pasienter med 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Har du smerter i ansiktet, vondt i kjeven når du tygger, klikkelyder når du gaper eller hodepine i tinningen? Dette er kjeveplager som kalles TMD (temporomandibulær dysfunksjon).

TMD er en samlebetegnelse som dekker akutt eller kronisk smerte og dysfunksjon i tyggemusklene eller kjeveledd. Smertene kan føles i kjeveledd, tyggemuskulatur, ansikt, hode og hos noen i ørene. Behandling hos tannlegen kan gjenvinne normal funksjon.

Hva er TMD?

TMD (temporomandibulær dysfunksjon) stammer fra de latinske navnene for skjelettdelene som inngår i kjeveleddet – os temporale = tinningbenet + mandibula = underkjeven).

Temporomandibulær dysfunksjon deles opp i strukturelle og funksjonelle plager. Tilstanden kan være akutt, forbigående eller være tegn på underliggende skade, betennelse eller overbelastning.

Bildet under viser hvordan et normalt kjeveledd ser ut, samt to tilstander der leddskiven er glidd ut av plassen i leddgropen og der slitasje har ødelagt leddskiven. Artrose innebærer at brusken i leddene slites bort slik at knoklene gnisser mot hverandre.

TMD | TMJ | Tmporo Mandibular Kjeveleddsmerte | Oslo Tannlegesenter

De strukturelle plagene er resultat av feil eller skade på kjeveledd og leddskive. Dette kan oppstå dersom leddskiven “sklir ut” av sin korrekte posisjon eller kjeveleddet blir skadet f.eks. av et slag mot underkjeven.

Funksjonelle plager foreligger når det ikke er feil eller skade på skjelettdelene, men smertene kommer fra selve muskulaturen som er involvert rundt kjeven.

TMD er derfor ikke en egen diagnose med én diagnosekode, men samler flere diagnoser relatert til TMD:

 • Myalgi (muskelsmerte)
 • Artralgi (leddsmerte)
 • Forskyvning av leddskive med normalisering, med og uten vekslende låsning
 • Forskyvning av leddskive uten normalisering, med eller uten begrenset evne til å gape
 • Hypermobilitet, inkludert kjeveleddsluksasjon (kjeven «går ut av ledd»)
 • Degenerativ kjeveleddsykdom (slitasjegikt)

Komplett undersøkelse

 • Komplett sjekk av tann- og munnhelse*
 • Inntil 4 røntgenbilder ved behov
 • Enkel fjerning av tannstein, puss og polering ved behov**

* Ved behov får du en behandlingsplan med kostnadsoversikt.
**Ved omfattende tannstein vil det beregnes tillegg i pris.

Kr 1290Vi belønner våre faste pasienter med 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Forekomst av TMD

Omfanget av TMD er ikke kartlagt i Norge, men studier fra andre land rapporterer om en forekomst på rundt 3-15 %. TMD rammer oftest voksne i alderen 20-45 år, men forekommer også hos barn/unge og hos eldre.

Selv om forekomsten av TMD er høy, er behandlingsbehovet mye lavere. Trolig vil kun 5-10 % av personer med symptomer trenge behandling. Det betyr at 90-95 % blir friske uten behandling eller med enkle tiltak. Hovedgrunnen er at symptomene er forbigående for de aller fleste.

Årsaker

Det er ofte flere årsaker til TMD, både lokale akutte faktorer og mer generelle som kan disponere for, utløse og/eller opprettholde plagene. Årsaker er for eksempel:

 • Traume (kjevebrudd eller ulykke, for eksempel i forbindelse med en nakkesleng eller slag mot hodet eller haken)
 • Parafunksjoner (uvanlige aktiviteter som f.eks. tanngnissing og tungepressing)
 • Psykisk helse og sosiale forhold (negativt stress)
 • Genetiske faktorer
 • Nakkeplager eller dårlig holdning
 • Betennelsestilstander

Tannstilling og TMD

Så langt er det ikke funnet en klar sammenheng mellom måten tennene i overkjeven treffer tennene i underkjeven på ved sambitt (tannokklusjon) og utvikling av TMD-symptomer, med unntak for akutte forandringer i tannokklusjonen.

I en studie av en gruppe TMD-pasienter så det ut til at antall okklusale kontakter var redusert hvis leddskiven var ute av posisjon. Forskerne konkluderte med at det er tilrådelig å ikke foreta permanent og irreversibel justering av okklusjonen ved skiveforskyvning, da okklusale kontakter sannsynligvis vil endre seg når skiven reposisjoneres.

Hvis pasienten har en TMD, kan det være at de okklusale kontaktene ikke er de samme som når personen er symptomfri, spesielt hvis det er en akutt skiveforskyvning. Derfor kan en okklusal endring være et resultat, snarere enn en årsak, av TMD.

Systemiske tilstander og TMD

Kjeveleddet kan også være utsatt for sykdommer som påvirker andre ledd i kroppen. For enkelte systemiske tilstander (eks. revmatisk sykdom, fibromyalgi, generell hypermobilitet) kan TMD-symptomer være en del av sykdomsbildet. Behandlingen for disse pasientene må planlegges i samarbeid med aktuelle leger som behandler pasienten for den systemiske tilstanden.

Hva er symptomene?

TMD representerer en sammensatt gruppe plager med et varierende symptombilde. Vanlige symptomer er:

 • Smerter og ømhet i kjeve/ansikt/tyggemuskler
 • Lyder fra kjeveledd (klikke- eller skrapelyd)
 • Redusert bevegelighet av underkjeven
 • Overbevegelighet av underkjeven (kjeven «går ut av ledd»)
 • Hodepine og svimmelhet
 • Låsning i kjeveledd
 • Øresymptomer (eks. smerte, endret lydfølsomhet, dottfølelse)

TMD-smerter kan ha varierende intensitet og ofte være lokalisert til tyggemuskulatur og kjeveledd selv om smertene kan ha sin opprinnelse/årsak andre steder i kroppen. Utstråling til tinning, ansikt, øre, hals, nakke og tenner er vanlig.

Smerter i tyggemuskulaturen (myalgi) er den vanligste tilstanden blant personer med TMD-plager. Myalgi opptrer ofte samtidig med andre diagnoser relatert til TMD. Pasienten kan i tillegg ha nedsatt kjevefunksjon, med eller uten kjeveleddslyder.

Lyder fra kjeveledd er vanlig (ca. 1/3 av befolkningen) og opptrer som oftest uten andre symptomer. Kjeveleddslyd uten andre symptomer krever vanligvis ikke behandling.

Hvordan behandles TMD?

Målet med behandlingen er å fjerne eller redusere smerter og ubehag, samt å oppnå god gape- og tyggefunksjon. Det er viktig å huske på at de fleste med TMD blir bra uten behandling og vil kun ha behov for informasjon, eventuelt med råd om egenaktivitet.

Behandlingsalternativene er mange, men de fleste mangler god dokumentasjon. Behandlingen av smerte deles inn i tre typer:

 • Akutt
 • Reversibel
 • Irreversibel

I den akutte fasen fokuserer tannlegen på sykdomsinformasjon, forebyggende behandling og smertelindring. I vonde perioder kan mange ha glede av smertestillende medikamenter i form av Paracetamol eller antiflogistika (NSAID). Det kan være hensiktsmessig å unngå hard mat og tyggegummi en periode.

Sekundært finnes ulike reversible behandlinger som f.eks. avslappingsøvninger, bittskinne, bevegelsestrening og akupunktur. Bruk av bittskinner er omdiskutert, men kan forsøkes, spesielt av dem som gnisser tenner. Det anbefales da en hard og flat stabiliseringsskinne som ikke gir forandringer i bittet. Fysioterapi med avslapnings- og gapeøvelser kan også prøves, men mangler god dokumentasjon.

Skulle plagene være store og/eller ikke gå over, kan tannlegen foreslå flere irreversible tiltak. Valg av ett eller flere tiltak bør gjøres i samarbeid med pasienten og på bakgrunn av en helhetsvurdering av sykdomsbildet. Det kan være aktuelt med flere forskjellige tiltak samtidig, med oppfølging som vesentlig del av behandlingen.

En liten andel TMD-pasienter kan ha nytte av invasive prosedyrer som gjennomskylling av kjeveledd, injeksjoner eller åpen leddkirurgi.

Det er liten dokumentasjon på at bittfeil kan forårsake kjeveleddsplager, men enkelte store feilstillinger med tvangsføringer bør bli vurdert for tannregulering, eventuelt sammen med bittkorrigerende operasjon. Kirurgisk behandling av kjeveledd gjøres sjelden.

Vår samarbeidspartner Apexklinikken har et tett samarbeid med en spesialist innen TMD, Mats Klemsdal. Mats har jobbet ved tverrfaglige klinikker siden han var ferdig utdannet og verdsetter samarbeid mellom ulike terapeuter for best å kunne hjelpe pasientene.

Prognose

90-95 % av MTD-pasienter blir friske uten behandling, eller med enkle tiltak som informasjon og egeninnsats. I de aller fleste tilfeller er symptomene forbigående og sjeldent et tegn på alvorlig sykdom. For noen personer med vedvarende symptomer vil det være behov for mer utredning og behandling, samt vurdering av om det kan foreligge andre sykdomstilstander eller om det kan være psykososiale forhold som påvirker.

I forbindelse med tannhelseundersøkelse på Oslo Tannlegesenter får du en undersøkelse av kjeveledd og -muskler for å utelukke evt. TMD.

Hvordan kan du selv forebygge kjevesmerter?

For å unngå unødvendig behandling er det best å forebygge kjevesmerter. Her er mange forebyggende tips:

 • Tenner skal kun ha kontakt når du spiser.
 • Slapp av i muskler i ansikt, hode, tunge og munnbunn.
 • Behandle evt. hodepine i tide, før den blir kronisk.
 • Stress ned. Pust med magen! Overfladisk pustemønster kan føre til uønskede muskelspenninger i bryst, skuldre, nakke og kjeveledd. Enkle øvelser og bruk av avspenningsteknikker kan gi bedret kjevefunksjon og redusere stress.
 • Bruk bittskinne iht. instruks fra tannlegen.
 • Gå til regelmessige kontroller hos tannlege.
 • Unngå neglebiting, tyggegummi, tanngnissing, tungepressing, leppe-, kinn- eller tungebiting, og piercing i munnen.
 • Ha god søvnhygiene slik at du får hvilt ordentlig om natten.
 • Tenk på god kroppsholdning og riktig arbeidsstilling.

Kilder:

 • Al-Ani, Z. (2020): Occlusion and Temporomandibular Disorders: A Long-Standing Controversy in Dentistry. Primary Dental Journal, 9(1), 43–48. (Lest 17. juni 2022). Tilgjengelig fra https://doi.org/10.1177/2050168420911029
 • Helsedirektoratet (2016): Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager). Oslo: Helsedirektorat. (Lest 17. juni 2022). Tilgjengelig fra https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibulaer-dysfunksjon-tmd
 • Oslo universitetssykehus (2020): Temporomandibulær dysfunksjon (TMD). eHåndbok for Oslo universitetssykehus. (Lest 17. juni 2022). Tilgjengelig fra https://ehandboken.ous-hf.no/document/46434

Velg en tannlege som gir deg full oversikt over kostnader og forebyggende tiltak for din helse

Vi vil gjerne være din tannlege i Oslo og hjelpe deg til god helse i både munn og kropp resten av livet. Kontakt oss i dag for undersøking og rådgivning. Vi undersøker tenner og munn for å finne eventuelle skader, reparerer dem før skader utvikles, og informerer deg om hvordan du kan forebygge nye skader eller sykdom.

Du får et kostnadsoverslag slik at du enklere kan vurdere når det vil passe deg best å gjennomføre nødvendig eller foreslått behandling.

Oslo Tannlegesenter er en del av Orbdent AS

Oslo Tannlegesenter er del av et stort og mangfoldig klinikk-fellesskap med spesialister, tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tilhørende støtteapparat.

Oslo Tannlegesenter er en av landets største klinikker, og har tilgang på det mest moderne innen røntgen-teknologier, 3D-skanning, digitalt smildesign og tanntekniker-tjenester. Minst like viktig er vårt fokus på moderne behandlingsmetoder. Det er grunnleggende viktig at våre pasienter trives og har så gode opplevelser som mulig hos oss.

Orbdent utvikler flere klinikker i Oslo, samt i Sverige. Sentralt plassert i hovedstaden finner du Orbdent Oslo på Egertorget, Torshov Tannlegesenter og Nydalen Tannlegesenter.

Ser etter ledige tider..

Oops!

Dessverre har den valgte tiden allerede blitt booket. Vennligst velg en annen tid/behandler!
Ok!