Hva koster tannlegen?

Tannlegepriser varierer med kompleksitet. Be om et prisestimat etter undersøkelsen.Se hele prislisten

Reparasjon og erstatning

Skadde tenner kan repareres og manglende tenner kan erstattes med god prognose.Om reparasjon og erstatning

Tannlegevakt i Oslo Sentrum, Vika

Vår tannlegevakt har åpent 365 dager i året - kvelder, helger og helligdager.Les mer om vår tannlegevakt

Tannimplantat

Implantater er en sikker metode for å erstatte tenner. Naturtro tenner lages på kort tid.Les mer om tannimplantat

Våre allmenne tannbehandlinger

Fokus på forebyggende tiltak, samt behandling av generelle munnhelseplager.Les mer om tannbehandling

Funksjon og estetikk

Behandling av sykdom, skade eller slitasje på tennene gir smil og livskvalitet tilbake.Les mer om funksjon og estetikk

Få et pent smil og øk selvtilliten

Tannregulering gir bedre bittfunksjonalitet, et penere smil og øker selvtilliten.Les mer om tannregulering
Søvnapne
Komplett undersøkelse Kr 1290Vi belønner våre faste pasienter med 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Søvnapné er en alvorlig tilstand som reduserer livskvaliteten vesentlig.

Ved mistanke om pustestans under søvn (kalles søvnapné) er det viktig å få igangsatt utredning og eventuelle tiltak snarest mulig. I beste fall er konsekvensen redusert livskvalitet, men i verste fall kan konsekvensen over tid bli fatal.

Kort fortalt

Dårlig søvn kan ha flere årsaker, men konsekvensene er ganske like uansett årsak.

Søvnapné innebærer at du har pustestans på innpust når du sover. Søvnapné er forbundet med snorking, men ikke alle som snorker har søvnapné. Symptomer på søvnapné er at du på dagtid opplever trøtthet, er sliten, har konsentrasjonsproblemer, sliter med å tenke klart, samt jevnlig har hodepine.

Generelt rapporteres det om en vesentlig reduksjon i livskvalitet som følge av søvnapné. Tilstanden fører også til en høyere risiko for at ulykker inntreffer i trafikken, på arbeidsplass og ellers.  Dessuten vil du som konsekvens av søvnmangel prestere dårligere, både på jobb og i andre sammenhenger. Menn kan også oppleve ereksjonssvikt som følge av apné. Det er påvist at overvekt påvirker til økt apné-forekomst.

Det kan ikke vises til sikre tall når det gjelder forekomst. Det antas at cirka 5 til 15 % av voksne menn og kvinner har søvnapné, men det er sannsynlig at det er mørketall. Antagelig rammes ca 10-20 % av menn i 30-60 års alderen og 3-10 % av kvinnene. Forekomsten øker med alder.

Tilstanden oppdages ofte av en partner, men har du ikke en partner eller om partneren sover tungt, vil det være vanskeligere å oppdage. Da vil det være viktig å selv undersøke hvorfor du stadig opplever tretthet og konsentrasjonsproblemer og andre relaterte symptomer.

Hva er søvnapné?

Søvnapné oppstår når noe hindrer deg i å puste normalt under søvn, såkalt obstruktiv søvnapné. En slik tilstand medfører svært ofte at du sover urolig og har flere oppvåkninger av kortere varighet. Det er varigheten og antall pustestopp i timen, samt dagtidssymptomer, som avgjør om det diagnostiseres som søvnapné eller ikke. Opplever du mer enn fem pustestopp av 10 sekunders varighet pr. time og samtidig føler tretthet på dagtid, bør tilstanden behandles. En slik kartlegging og diagnose vil først kunne gjøres når du utredes hos en spesialist.

En partner vil oppleve at den som har søvnapné, sover urolig, har brå bevegelser med ben og armer og generelt kaster på seg i søvne. I tillegg til høy snorking er det ofte partneren som blir liggende våken, både på grunn av snorkingen, men også på grunn av bekymring over de regelmessige pustestansene.

Komplett undersøkelse

 • Komplett sjekk av tann- og munnhelse*
 • Inntil 4 røntgenbilder ved behov
 • Enkel fjerning av tannstein, puss og polering ved behov**

* Ved behov får du en behandlingsplan med kostnadsoversikt.
**Ved omfattende tannstein vil det beregnes tillegg i pris.

Kr 1290Vi belønner våre faste pasienter med 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Årsak

Det kan være flere årsaker og det skilles først mellom to ulike typer apné:

Sentral søvnapné

Denne varianten peker på mulig feil i sentralnervesystemet i hjernen. Pust er en automatisert prosess basert på at hjernen kontinuerlig sender signaler til brystets pustemuskulatur, men dersom det er feil i dette kan korte pustestans oppstå.

Obstruktiv søvnapné

Denne tilstanden er knyttet til at det er fysiske hinder i inn- og utpusting under søvn. Ordet obstruktiv betyr hindrende. Hos enkelte personer blir muskulaturen i hals, svelg og munn så avslappet når de sover at svelget klapper sammen. Dette hindrer at luft kommer til lungene. Fordi du ubevisst søker en bedre posisjon for å få luft, blir søvn og kropp urolig. Dersom luft til lungene hindres over flere sekunder, vil hjernen vår automatisk vekke oss slik at vi bevisst kan korrigere faren som har oppstått.

I 2014 ble resultatene av et studie knyttet til søvnapé publisert i tidsskriftet Sleep og der ble mengden tungefett fremhevet som en mulig årsak til apné. Studiet ble gjort med en forsøksgruppe på 31 personer med søvnapné, samt en kontrollgruppe bestående av 90 personer uten søvnapné. Begge gruppene bestod av mennesker med overvekt.

Det viste seg at forsøksgruppen med søvnapné hadde betydelig mer tungefett enn dem som ikke led av tilstanden. Studiets formål var å utforske om mennesker med fedme som led av tilstanden hadde mer tungefett enn kontrollgruppen, som også var mennesker med overvekt men som ikke led av søvnapne.

Generelt tror forskere at blant menn med kort nakke og overvekt er  forekomst med tilstanden større enn hos andre. I tillegg vil altså slapp muskulatur i svelg, samt store mandler, påvirke negativt. Det er også vanlig at du har høyt blodtrykk når du har søvnapne.

Symptomer og konsekvenser

Regelmessige pustetopp med varighet opp mot 10 sekunder er en sterk indikator. Det kan imidlertid være vanskelig å oppdage dette selv dersom man ikke våkner ordentlig hver gang man stopper å puste, og på den måten er bevisst det som foregår.

De andre symptomene er uforklarlig trøtthet til tross for at man tilsynelatende har sovet gjennom natten. Når man føler seg uopplagt, sliten, har hodepine, føler seg ukonsentrert og farlig trøtt på daglig basis, er det grunn til å oppsøke fastlegen slik at man kan henvises til en øre, nese og halsspesialist. Det er viktig å vite at søvnforstyrrelser ikke nødvendigvis betyr at man har søvnapne da andre faktorer kan forstyrre søvn.

Ved siden av de åpenbare konsekvensene søvnmangel avstedkommer, vil også alvorligere sykdom/tilstander kunne inntreffe. Hjerte- karsykdom, stoffskiftesykdommer, og forstyrrelser av hjernefunksjon er slike. Høyt blodtrykk, hjerneslag, hjerteinfarkt, hjertesvikt, kognitiv dysfunksjon, depresjon, metabolsk syndrom, oksidativt stress påvises også i høyere grad hos personer med apne.

Utredning og diagnose

Søvnapne er ikke noe som bare går over av seg selv. Man må søke hjelp snarest mulig når man mistenker at man har denne tilstanden. Utredning og kartlegging skjer først hos en øre, nese og halsspesialist. Har man en partner kan observasjoner gjort av denne ofte være viktig for at legen raskere kan stille riktig diagnose.

Dersom det observeres trangt svelg, vil dette styrke mistanken om søvnapne. En sikker diagnose må i enkelte tilfeller avgjøres ved hjelp av tester på et søvnlaboratorium, såkalt respiratorisk polygrafi. Under en slik undersøkelse vil det kunne avgjøres hvor ofte, samt varigheten av pustestopp. Her måles også hjerneaktivitet slik at man kan vurdere hvordan pustestopp påvirker søvnkvalitet.

Selvhjelp og behandling

Det viktigste målet med alle former for behandling er å redusere pustestopp og dermed øke søvnkvaliteten. Det vil øke livskvalitet på dagtid for både den som har tilstanden og ens partner, samtidig som risiko for annen alvorlig sykdom reduseres.

De viktigste tiltakene man kan gjøre på egenhånd er disse:

 • Redusere vekt. Dess mer vektnedgang dess større effekt vil man kunne oppnå.
 • Røykeslutt.
 • Redusere/minimere alkoholinntak.
 • Å sove på siden kan redusere snorking hos noen.
 • Å ha gode/faste rutiner for leggetid.

Å sove på siden kan alene ha god effekt i å redusere snorkingen. For å tvinges til en slik sovestilling kan man legge to tennisballer på ryggen under en t-skjorte. Vektreduksjon, redusert alkoholinntak og røykeslutt sees også som særlige viktige tiltak, og har som kjent mange andre positive fordeler for livslengde og -kvalitet.

Dersom disse tiltakene ikke gjør at man oppnår ønsket effekt, vil det være nødvendig å oppsøke til profesjonell behandling.

Annen behandling kan omfatte:

 • Snorkeskinne (lages hos vår egen tanntekniker avdeling – alt under samme tak, all behandling i samme stol)
 • CPAP maske (continuous positive airways pressure)
 • Kirurgi
 • Medikamenter

En snorkeskinne består av en spesialtilpasset skinne i overkjeven og en i underkjeven. Skinnesystemet er produsert slik at den nedre skinnen skyver underkjeven noe fremover slik at man unngår innsnevring og kollaps i svelg som medfører snorking.

En CPAP maske tilfører luft med et svakt overtrykk for å motvirke pustestopp. Bruk av CPAP maskin regnes å være en livslang behandling. I Norge vil man få dekket kostnadene via Helfo når slikt utstyr er rekvirert av spesialist.

Kirurgi kan være et alternativ dersom alle andre muligheter ikke har gitt ønsket resultat. Målet er i så fall å operere slik at det blir åpnere forhold i svelget ved å fjerne drøvel og en bit av den bløte ganen. Studier har imidlertid pekt på at kun halvparten opplever at operasjon har gitt gode resultater.

Medikamenter har tidligere vist seg å ikke ha god nok virkning. Nyere produkter har imidlertid vist positive effekter i forhold til våkenhet og livskvalitet. Imidlertid kan det være ubehagelige bieffekter som må vurderes mot gevinst.

Velg en tannlege som gir deg full oversikt over kostnader og forebyggende tiltak for din helse

Vi vil gjerne være din tannlege i Oslo og hjelpe deg til god helse i både munn og kropp resten av livet. Kontakt oss i dag for undersøking og rådgivning. Vi undersøker tenner og munn for å finne eventuelle skader, reparerer dem før skader utvikles, og informerer deg om hvordan du kan forebygge nye skader eller sykdom.

Du får et kostnadsoverslag slik at du enklere kan vurdere når det vil passe deg best å gjennomføre nødvendig eller foreslått behandling.

Oslo Tannlegesenter er en del av Orbdent AS

Oslo Tannlegesenter er del av et stort og mangfoldig klinikk-fellesskap med spesialister, tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tilhørende støtteapparat.

Oslo Tannlegesenter er en av landets største klinikker, og har tilgang på det mest moderne innen røntgen-teknologier, 3D-skanning, digitalt smildesign og tanntekniker-tjenester. Minst like viktig er vårt fokus på moderne behandlingsmetoder. Det er grunnleggende viktig at våre pasienter trives og har så gode opplevelser som mulig hos oss.

Orbdent utvikler flere klinikker i Oslo, samt i Sverige. Sentralt plassert i hovedstaden finner du Orbdent Oslo på Egertorget, Torshov Tannlegesenter og Nydalen Tannlegesenter.

Ser etter ledige tider..

Oops!

Dessverre har den valgte tiden allerede blitt booket. Vennligst velg en annen tid/behandler!
Ok!