Hva koster tannlegen?

Tannlegepriser varierer med kompleksitet. Be om et prisestimat etter undersøkelsen.Se hele prislisten

Reparasjon og erstatning

Skadde tenner kan repareres og manglende tenner kan erstattes med god prognose.Om reparasjon og erstatning

Tannlegevakt i Oslo Sentrum, Vika

Vår tannlegevakt har åpent 365 dager i året - kvelder, helger og helligdager.Les mer om vår tannlegevakt

Tannimplantat

Implantater er en sikker metode for å erstatte tenner. Naturtro tenner lages på kort tid.Les mer om tannimplantat

Våre allmenne tannbehandlinger

Fokus på forebyggende tiltak, samt behandling av generelle munnhelseplager.Les mer om tannbehandling

Funksjon og estetikk

Behandling av sykdom, skade eller slitasje på tennene gir smil og livskvalitet tilbake.Les mer om funksjon og estetikk

Få et pent smil og øk selvtilliten

Tannregulering gir bedre bittfunksjonalitet, et penere smil og øker selvtilliten.Les mer om tannregulering
Tannlegen kan avsløre allmennsykdommer
Komplett undersøkelse Kr 1290Vi belønner våre faste pasienter med 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Tannlegen kan avsløre allmennsykdommer på et tidlig stadium.

Munnhelse handler om mye mer enn sykdom i munnhulen. Dårlig munnhelse reduserer evnen til å kunne smake, tygge og svelge, snakke, smile og uttrykke følelser gjennom ansiktsuttrykk. Men mange vet ikke at dårlig tannhelse i tillegg har sammenheng med kroppslige og psykiske sykdommer som bl.a. hjertesykdom, diabetes, Alzheimers, mage/tarm-forstyrrelser og feilernæring. En erfaren og dyktig tannlege kan avsløre allmennsykdom fordi symptomer kan vise seg i munnen allerede i en tidlig fase, noe som har stor betydning for behandling og prognose.

I denne artikkelen presenteres funn fra en kunnskapsoppsummering om sammenhengen mellom den orale og generelle helse, publisert av Helsedirektoratet i 2021. Oppsummeringen analyserte 126 systematiske oversikter som holdt moderat eller høy vitenskapelig kvalitet. Disse var publisert de siste 15-20 år.

Munnhelsen og allmennhelsen henger sammen

Munnhelse (helsemessige forhold ved tenner, kjeve, slimhinner, tannkjøtt og tunge) kan påvirke andre deler av kroppen og på den måten allmennhelsen. Ubehandlede infeksjoner i munnhulen kan bre seg til resten av kroppen via lungene, mage-tarm-kanalen eller med blodbanen, og forårsake alvorlige og livstruende infeksjoner.

Motsatt kan dårlig allmennhelse påvirke munnhelsen gjennom at symptomer gir seg til kjenne i munnhulen. Plager i munnen kan dermed redusere tilgang til ernæring og forårsake at det oppstår flere sykdommer og mangler. Mange medisiner har f.eks. også bivirkninger som påvirker munnhelsen.

En erfaren tannlege som kjenner pasientens munnhelse vil kunne avsløre allmennsykdommer tidlig i et sykdomsprosess.

Munnen åpner opp til kroppens indre

Munnen som kroppsåpning spiller en betydelig rolle som passasjekanal i forbindelse med fordøyelse og respirasjon, men også som inngang for skadelige mikroorganismer som finnes i det ytre miljøet.

Det viktige spyttet

I munnhulen finnes tre store, parvise spyttkjertler og mange små spyttkjertler som produserer spytt. Spyttet er viktig for å opprettholde et frisk miljø i munnen gjennom å bidra bl.a. til å fukte slimhinnene, bløte opp maten, rense tennene for matrester, opprettholde munnhulens surhetsgrad og nøytralisere syre fra mat og drikke. Ved at mikroorganismer drepes av spyttet og skylles unna når vi svelger, beskyttes også slimhinnene mot at mikroorganismene koloniserer seg.

Munnens mikrobiologi

Munnhulen er kledd med slimhinne og strekker seg fra leppene og bak til svelget. En hel slimhinne uten rifter eller skader utgjør en viktig barriere som forhindrer infeksjoner.

Munnhulen inneholder et stort antall bakterier, sopp og virus som utgjør normalfloraen. Ved normale forhold utgjør ikke disse noen trussel, men derimot beskytter de oss mot patogene (sykdomsfremkallende) mikroorganismer. Dersom normalfloraen imidlertid kommer i ubalanse, kan det medføre overvekst av enkelte mikroorganismer som kan medføre sykdom. Sykdom kan da oppstå direkte i munnhulen, men også i andre deler av kroppen via lungene, mage-tarm-kanalen eller med blodbanen.

For å redusere risikoen for sykdom er det viktig å opprettholde god munnhygiene, holde slimhinnene hele, få jevnlig utført profesjonell tannrens og ha god spyttsekresjon som renser munnen og fjerner mikroorganismer.

En fast tannlege vil raskere kunne se endringer i munnen din

Det er svært vanlig å gjennomføre en tannlegeundersøkelse en gang i året. Det betyr at mange går faktisk oftere til tannlegen enn fastlegen som de kanskje bare oppsøker ved behov av hjelp til enkeltstående konkrete problemstillinger. En komplett undersøkelse er anbefalt før all tannbehandling settes i gang.

En fast tannlege kan gjøre en god faglig vurdering av dine tenner og generelle munnhelse fordi endringer over tid nettopp blir dokumentert og analysert. Små problemer kan dermed oppdages tidlig, og du slipper dyre og omfattende tannbehandlinger. Det anbefales å informere tannlegen om allmennsykdommer du har slik at tannlegen kan ta hensyn til dette under behandlingen.

Det gir mange fordeler å bruke samme tannlege:

La tannlegen bli godt kjent med deg og dine tenner

Det lønner seg å gå regelmessig til samme tannlege og tannpleier. De lærer å kjenne deg og din unike tann- og allmennhelsesituasjon.

Viktige data om munnhelsen samles over tid

Å gå til samme tannklinikk gir tannlegen mulighet til å samle data over tid og få viktig innsikt i hvor langsomt/raskt ulike sykdommer utvikler seg.

Få systematisk innkalling (recall)

Det sikrer at du får en regelmessig og grundig undersøkelse av munnhelsen.

Symptomer på allmennsykdom kan avsløres tidligere

Tannlegen kan se endringer i munnhelsen og dermed avsløre allmennsykdommer pga symptomer som vises i munnen.

Hvilke allmennsykdommer henger sammen med oral sykdom?

Oral helse (forhold ved tenner og munnhule) kan påvirke andre deler av kroppen og derigjennom den generelle helse. Samtidig kan den generelle helsen påvirke den orale helsen, og sykdommer ellers i kroppen kan vises i munnhulen. Det gjør at helsen vår ikke kan vurderes uavhengig av tenner og munnhule. Tannlegen blir derfor en viktig bidragsyter i å avsløre allmennsykdommer på et tidlig stadium.

Her følger noen av de viktigste funnene i kunnskapsoppsummeringen.

Hjerte- og karsykdommer

Studier har funnet en assosiasjon mellom den irreversible tannkjøttbetennelsen periodontitt og risiko for hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt og slag. Bakterier fra munnen kan føres med blodstrømmen til hjertet hvor de kan koloniseres og føre til infeksiøs endokarditt (betennelse i den glatte hinnen som kler hjertets indre vegger). Periodontitt ble også funnet å kunne eksponere til høyere risiko for tilstandene arteriosklerose (gruppe tilstander med fortykket og forstivet arterievegg), stivhet i arterieveggene, perifer arteriesykdom (åreforkalkning i bena) og hjerneslag (plutselig forstyrrelse av blodsirkulasjonen i hjernen.

Tannlegen kan avsløre allmennsykdommer | Oslo Tannlegesenter

Bakterier fra tannkjøttbetennelse kan forflytte seg via blodårene til hjertet. Foto: Shutterstock

Diabetes

Tannhelse og diabetes henger sammen på flere måter. Diabetes kan over tid skade blodårene med lavere blodgjennomstrømning som resultat. Sår leges saktere, og kroppen bekjemper infeksjoner dårligere. Et høyt blodsukker gir også økt infeksjonstendens. Personer med type 1 diabetes har økt risiko for å utvikle hull i tennene (karies) pga syreangrep fra bakterier som hoper seg.

Oppsummeringer av longitudinelle studier (der diabetikere ble fulgt over lang tid) fant at personer med dårlig kontrollert diabetes, høyt nivå av hvite blodceller og proinflammatoriske markører hadde nesten dobbel risiko for periodontitt sammenlignet med personer uten eller med godt kontrollert diabetes. Dette kan føre til at de mister tenner tidligere enn personer uten diabetes.

Videre ble diabetes funnet å kunne være en faktor som reduserte suksessen ved rotfylling og tannimplantater. Det ble også funnet at diabetes kan være assosiert med betennelse rundt implantater (periimplantitt) og høyere forekomst av oral lichen planus (kronisk sykdom karakterisert ved betennelse og endringer i det øvre laget i munnslimhinnen), mens det var mer usikkert om diabetes var assosiert med andre munnsår og munntørrhet.

Cøliaki

Cøliaki (glutenintoleranse) kan påvirke tannhelsen på flere måter. Personer med cøliaki kan ha en svekket immunforsvar som gjør det lettere for bakterier å formere seg. Dermed har de økt risiko for munnskold, tannkjøttbetennelse og karies, spesielt hvis de ikke følger en glutenfri diett. Personer med cøliaki, og særlig barn med cøliaki, har også mange ganger forhøyet risiko for mineraliseringsforstyrrelser i tannemaljen. Dette kan muligens skyldes redusert opptak av kalsium fra kosten.

Tannlegen kan avsløre allmennsykdommer | Oslo Tannlegesenter

Demineralisering av tannemalje. Foto: Shutterstock

Avvikende vekt

Karies og periodontitt var de hyppigst beskrevne manifestasjoner på avvikende vekt (undervekt, overvekt og fedme). Fedme er en signifikant risikofaktor for utvikling av periodontitt. Fettvev skiller ut inflammasjonsgivende cytokiner (signalmolekyler) som kan gi opphav til betennelse i tannkjøttet, med periodontitt som resultat.

Forskning beskrev imidlertid sammenhengen mellom avvikende vekt og periodontitt som tvetydig fordi fedme kan gi periodontitt, samtidig som periodontitt kan medvirke til fedme. Dette kan skje dersom smerter og løse/tapte tenner medfører en omlegging av kosten, fra sunn mat som krever mye tygging (grønnsaker og fullkornsprodukter) til lettspiselige matvarer med høyt energiinnhold.

Forskning som undersøkte karies og periodontitt hos barn viste ingen signifikant påvirkning fra fedme. Det ble derimot funnet signifikant høyere forekomst av karies hos barn med fedme når kun forekomst i høyinntektsland ble analysert. En mulig forklaring på denne ulikheten var at diett trolig er en forbindelse mellom fedme og karies, og at barn i høyinntektsland antagelig har høyere tilgang på søtsaker enn barn i lavinntektsland. Dette kan derfor gi både fedme og karies i høyinntektsland, slik at diett trolig er en forvirrende variabel i denne assosiasjonen.

Oppsummeringen fant ikke tilstrekkelig bevis for å støtte en sammenheng mellom fedme og karies hos voksne.

Underernæring, ved f.eks. alvorlig sykdom, kan gi redusert spyttproduksjon, noe som kan øke risikoen for karies. Hvis disse pasientene drikker søt eller syreholdig drikke, er det økt risiko for syreskade (erosjon) på tannemaljen.

Psykiske tilstander

Spiseforstyrrelser

Den tydeligste assosiasjonen mellom psykisk lidelse og tannhelse er funnet for spiseforstyrrelser. Personer med spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi kan ha dårlig tannhelse på grunn av mangelsykdom og dehydrering, i tillegg til oppkast som er vanlig ved slike forstyrrelser. Den sure magesyren øker risikoen for erosjon av tannoverflatene. Isolert for kun personer som kastet opp på regelmessig basis var risikoen nesten 19 ganger høyere risiko for erosjon av tannoverflatene enn friske kontrollpersoner. I tillegg kan kalorireduksjon gi munntørrhet og nedsatt spyttproduksjon. Dette kan videre øke risikoen for erosjon og igjen lede til karies.

Demens

Demens, i den grad symptomene er kognitiv svikt, adferdsendringer og redusert evne til egenomsorg, kan være assosiert med karies, plakk (biofilm av bakterier), gingivitt, periodontitt og tannløshet. Studier hvor personer med og uten periodontitt ble sammenlignet, viste at de med periodontitt hadde høyere risiko for demens sammenlignet med tilsvarende personer uten periodontitt.

Alzheimers

Det er undersøkt sammenhengen mellom en munnhulebakterie, kjent for å medføre gingivitt, og Alzheimers sykdom. Bakterien kan forflytte seg fra munnen og ende opp i hjernen hvor den utskiller et enzym som skader nervecellene, gir hukommelsestap og eventuelt Alzheimers.

Depresjon, autisme og alvorlige psykiske tilstander

Psykiske tilstander kan redusere evnen til å ta vare på munnhelsen. Undersøkelser peker på at depresjon, autisme, stress og angstlidelser kan være assosiert med forekomst av karies, periodontitt og tanngnissing.

Tannlegen kan avsløre allmennsykdommer | Oslo Tannlegesenter

Hull i tenner (karies). Foto: Shutterstock

Forebygging av tannhelsen er forebygging av allmennhelsen

Tilstrekkelig munnhygiene vil ikke kunne stoppe alle sykdommer, men egeninnsats med god tannpleie hjemme og regelmessige tannlegeundersøkelser vil langt på vei kunne stoppe utviklingen av alvorlig sykdom og omfattende og kostbare behandlinger. Et friskt smil og sunt bitt vil lette den daglige rengjøringen og forhindre at bakteriene skaper betennelser. Fysisk aktivitet, sunt kosthold og sunn kroppsvekt er forebyggende mot mange allmennsykdommer.

Det er spesielt tre pasientgrupper som må være ekstra påpasselige:

  • Har du diabetes, må du være nøye på å opprettholde god munnhygiene og stabilt blodsukker. Dette senker infeksjonstendensen og reduserer risikoen for karies og tannkjøttbetennelsen periodontitt med tannløsning.
  • Har du nedsatt immunforsvar, er det viktig å ha god munnhelse som reduserer muligheten for skadelige mikroorganismer å etablere seg i munnen og dermed få tilgang til resten av kroppen.
  • Er du allerede under behandling for hjerte- og karsykdom, vil det være avgjørende å passe på munnhelsen da bakterier fra munnen kan føres med blodstrømmen til hjertet hvor de kan koloniseres og føre til bl.a. hjerteinfarkt og slag.

Når tannlegen kan avsløre allmennsykdommer i munnen på et tidlig stadium, er det en god investering i egen helse å ta et tannlegebesøk hvert år.

Tannlegen kan avsløre allmennsykdommer | Oslo Tannlegesenter

Aktivitet og sunt kosthold forebygger mot dårlig helse. Foto: Shutterstock

Velg en tannlege som gir deg full oversikt over kostnader og forebyggende tiltak for din helse

Vi vil gjerne være din tannlege i Oslo og hjelpe deg til god helse i både munn og kropp resten av livet. Kontakt oss i dag for undersøking og rådgivning. Vi undersøker tenner og munn for å finne eventuelle skader, reparerer dem før skader utvikles, og informerer deg om hvordan du kan forebygge nye skader eller sykdom.

Du får et kostnadsoverslag slik at du enklere kan vurdere når det vil passe deg best å gjennomføre nødvendig eller foreslått behandling.

Oslo Tannlegesenter er en del av Orbdent AS

Oslo Tannlegesenter er del av et stort og mangfoldig klinikk-fellesskap med spesialister, tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tilhørende støtteapparat.

Oslo Tannlegesenter er en av landets største klinikker, og har tilgang på det mest moderne innen røntgen-teknologier, 3D-skanning, digitalt smildesign og tanntekniker-tjenester. Minst like viktig er vårt fokus på moderne behandlingsmetoder. Det er grunnleggende viktig at våre pasienter trives og har så gode opplevelser som mulig hos oss.

Orbdent utvikler flere klinikker i Oslo, samt i Sverige. Sentralt plassert i hovedstaden finner du Orbdent Oslo på Egertorget, Torshov Tannlegesenter og Nydalen Tannlegesenter.

Ser etter ledige tider..

Oops!

Dessverre har den valgte tiden allerede blitt booket. Vennligst velg en annen tid/behandler!
Ok!