Hva koster tannlegen?

Tannlegepriser varierer med kompleksitet. Be om et prisestimat etter undersøkelsen.Se hele prislisten

Reparasjon og erstatning

Skadde tenner kan repareres og manglende tenner kan erstattes med god prognose.Om reparasjon og erstatning

Tannlegevakt i Oslo Sentrum, Vika

Vår tannlegevakt har åpent 365 dager i året - kvelder, helger og helligdager.Les mer om vår tannlegevakt

Tannimplantat

Implantater er en sikker metode for å erstatte tenner. Naturtro tenner lages på kort tid.Les mer om tannimplantat

Våre allmenne tannbehandlinger

Fokus på forebyggende tiltak, samt behandling av generelle munnhelseplager.Les mer om tannbehandling

Funksjon og estetikk

Behandling av sykdom, skade eller slitasje på tennene gir smil og livskvalitet tilbake.Les mer om funksjon og estetikk

Få et pent smil og øk selvtilliten

Tannregulering gir bedre bittfunksjonalitet, et penere smil og øker selvtilliten.Les mer om tannregulering
Tannpleieryrket
Komplett undersøkelse Kr 1290Vi belønner våre faste pasienter med 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Tannpleieren – tennenes beste venn gjennom 100 år. Hvordan jobber tannpleierne på Oslo Tannlegesenter?

Denne yrkesgruppen er spesielt god på å kommunisere med pasientene, skape trygghet, jobbe praktisk forebyggende og øke bevissthet omkring verdien av god tannhelse, slik at pasientene bedre kan ivareta egen tann- og munnhelse.


Vi har alltid behov for nye dyktige kolleger. Søk på jobb hos oss her!

Tannpleieryrket går tilbake nesten 100 år

Tannlege og professor Immanuel Ottesen hadde vært i Amerika og sett dental nurses som assisterte tannlegen, undersøkte tenner, tok grundig tannrens, instruerte i bruk av tannbørste og ga råd om godt kosthold. Han hevdet derfor i 1918 i sitt foredrag om behovet for tandpleiersker i Norge at “av dette vil man forstaa at disse tandpleiersker, som jeg haaber i en nær fremtid vil bli utdannet ogsaa her i landet, dels vil faa et selvstændig, dels et assisterende arbeide…”. Det ble foreslått at tannpleieryrket skulle innføres i tannhelsetjenesten, og i 1925 startet tannpleierutdanningen opp i Oslo som en ettårig utdanning.

Selv om tannhelsen i befolkningen er blitt vesentlig bedre siste 100 år, er fremdeles opplysningsvirksomhet en sentral del av oppgavene til en tannpleier, i tillegg til praktisk tannhelsearbeid med undersøkelse og behandling. Disse tannbehandlerne gir viktige råd i forhold til rengjøring og kosthold for å gjøre både barn, ungdom og voksne i stand til å ta vare på sine egne tenner. Målet er å få pasientene til å forstå viktigheten av å både ha og beholde egne tenner. Sunne tenner er avgjørende for tale/språk, tyggefunksjon, selvtillit, psykisk velvære, helhetlig helsetenkning og ikke minst fravær av smerte.

Fokus på friske tenner og forebygging av tannsykdom

Tannpleiere på Oslo Tannlegesenter arbeider for at mennesker skal ha en sunn munn i en sunn kropp. I stor grad handler derfor moderne tannpleie om å se hele pasienten, med vekt på å gi informasjon, veiledning og forebygging av sykdom for å unngå behandling på et senere tidspunkt. Hele og friske tenner er mye sterkere enn reparerte tenner, og derfor er det et uttalt folkehelsemål at befolkningen skal beholde sine egne tenner lengst mulig.

Tannpleieren er ofte den første behandleren som møter pasienten på tannklinikken. Derfor vektlegges god kommunikasjon med pasienter slik at angst og frykt for tannbehandling reduseres og pasienten får en helhetlig forståelse av sin egen helsetilstand. På den måten sikres jevnlige kontroller av munnhelsen, og tilstander/sykdommer kan oppdages tidlig.

Hvilken utdannelse har norske tannpleiere?

Bachelorstudiet går over tre år og er en helsefaglig profesjonsutdanning ved universitet og høgskole. Studiet tilbys ved Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, samt ved Høgskolen i Elverum.

Etter- og videreutdanning

Etter fullført og bestått bachelorgrad er det mulig å søke om opptak til ulike master- og videreutdanningsprogram, som f.eks. innen helsefag, folkehelse, ledelse, ernæring, pedagogikk eller psykologi, der tannpleieren integrerer sin tannpleiefaglig kunnskap i masterstudiet.

Ved Universitetet i Sørøst-Norge tilbys 1-årig videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid for tannpleiere. Videreutdanningen gir således studentene kompetanseheving opp på masternivå.

Beskyttet tittel

Tannpleier er en beskyttet tittel for personer som har godkjent bachelorgrad i tannpleie. Etter endt utdanning må du derfor søke Helsedirektoratet om autorisasjon. Autorisasjonen er bevis på at du har en offentlig godkjent tannpleierutdanning.

Hvilke jobbmuligheter har tannpleiere generelt?

Arbeidsmulighetene for tannpleiere er gode. Du får et yrke med varierte arbeidsoppgaver og mulighet til både fast arbeidstid og turnus. Tannpleieryrket er fremtidsrettet og et bærekraftig yrkesvalg.

De fleste tannpleierne praktiserer i privat praksis eller i den offentlige tannhelsetjenesten. Noen arbeider i spesialisthelsetjenesten, ved sykehus og kompetansesentra, og de samarbeider da tett med annet helsepersonell og spesialister. Andre får stillinger som lærere, høgskole-/universitetslektor eller førsteamanuensis ved bachelorutdanningen i tannpleie. Noen arbeider også ved videregående skole eller er tilsatt ved dentale firmaer.

Ansettelse på offentlige klinikker

Offentlig tilsatte tannpleiere jobber også med helsefremmende oppgaver. Som offentlig ansatt jobber du med folkehelsearbeid i samarbeid med andre yrkesgrupper, rettet mot helseinstitusjoner, kommunehelsetjenesten, skoler, organisasjoner og personer med spesielle behov. I den offentlige tannhelsetjenesten er en stor del av pasientgruppen barn og unge. Det er som oftest en tannpleier som møter barnet første gang når de er tre år, og målet er å gjøre barnet trygt i en ny og ukjent situasjon.

Ansettelse på private klinikker

I en privat praksis samarbeider tannpleieren med tannleger og ulike tannlegespesialister innen f.eks. kjeveortopedi, periodonti, protetikk og kjevekirurgi. Flere tannpleiere etablerer egen praksis og arbeider som selvstendige næringsdrivende.

Tannpleieryrket | Oslo Tannlegesenter

Et yrke med mange arbeidsoppgaver og muligheter. Foto: Shutterstock

Hvilke arbeidsoppgaver har tannpleierne på Oslo Tannlegesenter?

Store deler av befolkningen i Norge har så god tannhelse slik at de kan få de årlige rutinekontrollene utført av tannpleier. Mye av arbeidsdagen går med til å ta i mot pasienter og undersøke munn og tenner. Derfor er våre medarbeidere svært dyktige på å kommunisere og skape tillit. De veileder, instruerer og hjelper pasientene til bedre munnhelse og gode tannhelsevaner.

Tannpleieren samarbeider tett med annet tannhelsepersonell og henviser til tannlege og spesialist ved behov for mer omfattende behandling.

Vanlige arbeidsoppgaver er å:

 • utføre tannhelsekontroller
 • ta røntgenbilder og analysere dem
 • undersøke, stille diagnose og behandle munn og tenner
 • gi veiledning i god tannpleie og i bruk av tannpleiemidler
 • fjerne sting
 • behandle følsomme tannhalser
 • sette på tannsmykker
 • foreta akuttundersøkelse
 • legge midlertidige fyllinger
 • sette lokalbedøvelse
 • fjerne plakk, tannstein og misfarging på tenner
 • pusse og polere tenner og fyllinger
 • gi veiledning om røyk- og snusslutt, bruk av fluor og om tannhelseutfordringer ved ulike kroniske sykdommer og lidelser

Diagnostisering og behandling av tannkjøttbetennelse

En annen meget viktig oppgave er diagnostisering og behandling av tannkjøttbetennelse. Betennelsen er svært vanlig og starter med en reversibel form, gingivitt, som ubehandlet over tid utvikler seg til periodontitt. Denne alvorlige og kroniske formen kan føre til tannløsning i ytterste konsekvens. Tannpleieren vil da kartlegge behandlingsbehovet og lage en behandlingsplan. Pasienten blir veiledet i renhold og bruk av egnede hjelpemidler, og plakk og tannstein fjernes fra tennenes overflate. Det vil også bli utarbeidet et opplegg for videre forebygging av betennelsen. Ved behov blir pasienten henvist videre til tannlege eller spesialist i tannkjøttsykdommer.

Tannpleieryrket | Oslo Tannlegesenter

Det finnes mange tannpleieprodukter på markedet, og du vil få gode råd og instruksjon i riktig bruk for å forebygge mot tannkjøttbetennelse. Foto: Shutterstock

Vi hjelper pasienter med tannlegeskrekk

På Oslo Tannlegesenter har vi tannpleiere, tannleger og tannhelsesekretærer som har lang erfaring med å hjelpe mennesker med tannlegeskrekk. Her hos oss blir du lyttet til fra din aller første samtale med oss, og du får hele veien bestemme fremdrift og innhold i behandlingen.

Målet vårt er å gjøre deg så trygg at du klarer komme tilbake hvert år til oppfølging etter at vi har hjulpet deg med tannlegeskrekken og tannbehandling. For mennesker med tannlegeskrekk kan det noen ganger oppleves mindre skummelt å gå til en tannpleier.

Hva er forskjellen på arbeidsoppgavene til tannpleiere, tannhelsesekretærer og tannleger?

Tannlegeyrket og tannpleieryrket har forskjellig utdannelser og dermed ulike arbeidsoppgaver på klinikken. I motsetning til det 5-årige tannlegestudiet tar tannpleierne et 3-årig bachelorprogram der fokus er på forebygging av munn- og tannsykdommer. Hovedforskjellen mellom yrkesgruppene blir da at tannpleieren jobber forebyggende, mens tannlegen behandler skade og sykdom som har oppstått. Tannhelsesekretær-yrket krever godkjent yrkesfagsutdanning fra videregående skole, samt autorisasjon. Hovedoppgavene er å assistere tannlegen og være ansvarlig for smittevern og hygiene.

Vi anbefaler gjerne derfor pasienter å bestille time til tannpleier for årlig komplett undersøkelse eller for puss og rens (for bl.a. å fjerne tannstein). Dersom det er nødvendig med videre behandling, blir pasienten henvist til tannlege.


Komplett undersøkelse

 • Komplett sjekk av tann- og munnhelse*
 • Inntil 4 røntgenbilder ved behov
 • Enkel fjerning av tannstein, puss og polering ved behov**

* Ved behov får du en behandlingsplan med kostnadsoversikt.
**Ved omfattende tannstein vil det beregnes tillegg i pris.

Kr 1290Vi belønner våre faste pasienter med 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Når har pasienter rett på gratis eller rabatterte tannlegetjenester?

I Norge har vi en godt tilgjengelig offentlig tannhelsetjeneste som hjelper personer som har krav på gratis tannbehandling. Dette gjelder spesielt barn opptil 18 år og mennesker som bor på institusjon eller som mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder.

Det finnes også ulike graderte refusjonsordninger i forbindelse med enkelte sykdommer, tilstander, osv. Med direkteoppgjør mellom tannbehandler og Helsedirektoratet (Helfo) blir stønaden utbetalt til tannbehandler, slik at du som pasient kun betaler egenandelen for tannbehandlingen.

Tannbehandleren vurderer om du kommer inn under noen av tilstandene/tilfellene som kan gi rett til stønad. Les mer om de 15 stønadspunktene i saken om Helfo-refusjon under priser.

Unge voksne mellom 21 og 26 år har også rett på rabattert tannbehandling. Du kan lese mer om refusjonsordningen og tannlegetjenester for 21-26-åringer under priser.

Dersom du har dårlig økonomi, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).

Velg en tannlege som gir deg full oversikt over kostnader og forebyggende tiltak for din helse

Vi vil gjerne være din tannlege i Oslo og hjelpe deg til god helse i både munn og kropp resten av livet. Kontakt oss i dag for undersøking og rådgivning. Vi undersøker tenner og munn for å finne eventuelle skader, reparerer dem før skader utvikles, og informerer deg om hvordan du kan forebygge nye skader eller sykdom.

Du får et kostnadsoverslag slik at du enklere kan vurdere når det vil passe deg best å gjennomføre nødvendig eller foreslått behandling.

Oslo Tannlegesenter er en del av Orbdent AS

Oslo Tannlegesenter er del av et stort og mangfoldig klinikk-fellesskap med spesialister, tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tilhørende støtteapparat.

Oslo Tannlegesenter er en av landets største klinikker, og har tilgang på det mest moderne innen røntgen-teknologier, 3D-skanning, digitalt smildesign og tanntekniker-tjenester. Minst like viktig er vårt fokus på moderne behandlingsmetoder. Det er grunnleggende viktig at våre pasienter trives og har så gode opplevelser som mulig hos oss.

Orbdent utvikler flere klinikker i Oslo, samt i Sverige. Sentralt plassert i hovedstaden finner du Orbdent Oslo på Egertorget, Torshov Tannlegesenter og Nydalen Tannlegesenter.

Ser etter ledige tider..

Oops!

Dessverre har den valgte tiden allerede blitt booket. Vennligst velg en annen tid/behandler!
Ok!