Hva koster tannlegen?

Tannlegepriser varierer med kompleksitet. Be om et prisestimat etter undersøkelsen.Se hele prislisten

Reparasjon og erstatning

Skadde tenner kan repareres og manglende tenner kan erstattes med god prognose.Om reparasjon og erstatning

Tannlegevakt i Oslo Sentrum, Vika

Vår tannlegevakt har åpent 365 dager i året - kvelder, helger og helligdager.Les mer om vår tannlegevakt

Tannimplantat

Implantater er en sikker metode for å erstatte tenner. Naturtro tenner lages på kort tid.Les mer om tannimplantat

Våre allmenne tannbehandlinger

Fokus på forebyggende tiltak, samt behandling av generelle munnhelseplager.Les mer om tannbehandling

Funksjon og estetikk

Behandling av sykdom, skade eller slitasje på tennene gir smil og livskvalitet tilbake.Les mer om funksjon og estetikk

Få et pent smil og øk selvtilliten

Tannregulering gir bedre bittfunksjonalitet, et penere smil og øker selvtilliten.Les mer om tannregulering
Tenner på flyttefot
Komplett undersøkelse Kr 1290Vi belønner våre faste pasienter med 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Hadde du regulering som ung, men nå som du er over 30 år står ikke tennene lenger like fint på linje? Hele livet er nemlig tenner på flyttefot, men det er bare en av forklaringene.

Regulerte tenner har et slags minne om hvor de opprinnelig stod, og etter at reguleringen er fjernet, vil de prøve å bevege seg tilbake. Men selv om du ikke har hatt regulering, er likevel tenner på flyttefot av andre grunner, og denne forflytningen kan gi trangstilling i fronten av munnen når du blir eldre.

​Hvorfor beveger tennene seg?

Tannens festeapparat sikrer litt “fjæring”

Det er helt normalt at tennene er bittelitt bevegelige, for de sitter nemlig ikke helt fast i kjevebeinet. Tannroten er festet til kjevebeinet med små fibre som ligger på skrå mellom tannrotens ytre sementlag og kjevebeinets vegg. Disse fibrene gjør at tannen til en viss grad «fjærer» litt når vi tygger på noe hardt eller om tannen får et mildt traume (eks. slag mot kjeven).

Naturlig vandring av tenner

Ansiktsskjelettet har tilvekst en god stund etter at puberteten, tannutviklingen og vekstspurten er over. Kjevekammen vokser dermed i lengde også i voksen alder, minst til vi er 34 år, ifølge en longitudinell studie (1). Dette gir en kontinuerlig naturlig forflytning av tennene hos voksne.

Bevisst forflytning av tenner

Når vi snakker om bevisst forflytning av tenner, altså tannregulering, er det en annen mekanisme som virker inn. Når en tann skal flyttes med tannregulering, betyr det at den bytter posisjon/plass i kjevebeinet.

Mekanismen bak regulering er basert på to typer celler; den ene typen bryter ned beinvev (osteoklaster) og den andre typen bygger opp beinvev (osteoblaster). Under tannregulering vil en tann dras i ønsket retning ved hjelp av apparaturen som er festet på den aktuelle tannen og de andre tennene. Foran tannen vil osteoklastcellene bryte ned beinvevet, og bak tannen vil osteoblastcellene gjenoppbygge beinvevet. Prosessen må gå sakte nok til at ned- og oppbyggingen skjer i samme tempo og at tannen ikke mister blodtilførsel og kontakt med nerven gjennom rotspissen når den er på flyttefot.

Er det farlig at tennene er på flyttefot?

Det er ikke direkte farlig at tenner beveger seg litt, men det kan oppstå tannhelseproblemer. Tenner som tidligere stod rett, kan bli skjeve og sammentrykte. Du kan også få tannluker (mellomrom mellom tennene). Dersom du får bittfeil, kan tennene overbelastes ved tygging og utsettes for mer slitasje enn tenner som står rett i tannbuen. De kan bli nedslitte, få sprekker eller flytte på seg. Tanngnissing og tungepressing kan gjøre situasjonen verre.

Du kan få smerter i kjeven når du tygger, ha problemer med å rengjøre tennene skikkelig eller oppleve at du ikke lenger har et attraktivt smil.

Årsakene til tannforflytning kan være flere og sammenfallende

Uvaner kan forandre bittet (tungepressing, tannpressing eller tanngnissing)

Dette finnes uvaner som veldig mange gjør om natten uten å være klar over det. Tungepressing, tannpressing eller -gnissing kan flytte på tenner, og uvanene er sammensatte, med motoriske og muskulære komponenter. Problemene er også påvirket og styrt av mange faktorer, som bl.a. kosthold, søvnkvalitet, arv, livsstil, livssituasjon. Biting på negler, penner eller andre gjenstander kan også presse på tennene over lang tid.

 • Tungepressing

Tungepressing hos voksne er en uvane som kan skyldes et svelgemønster som er beholdt siden spedbarnsalder eller er blitt utviklet senere. Hos de fleste fører presset fra tungen til at fortennene skyves frem, oftest i overkjeven, men også fortenner i underkjeven kan bli påvirket. Feilstillingene kan variere fra å få mellomrom i front til at det oppstår overbitt eller åpent bitt.

 • Tannpressing og tanngnissing

Når tennene “gnikkes” mot hverandre, enten “side til side” eller “fremover og bakover”, kalles det tanngnissing. Ved tannpressing presses tennene bare hardt sammen. Ved regelmessig pressing eller gnissing knekker det tilslutt av små biter fra tannkantene. Dette fører til sylskarpe rufsete kanter og forkortede tenner som står skjevt.

Tannkjøttbetennelse (periodontitt) kan gi løse tenner

Den irreversible og kroniske tannkjøttbetennelsen periodontitt fører over tid til tannfestetap og tannløsning dersom sykdommen ikke behandles. Bakteriene angriper periodontium, altså tannens festeapparat (støtte- og beinvevet rundt tannen og de tynne fibrene som fester roten til kjevebeinet). Immunforsvarets innsats mot bakteriene bidrar til en reduksjon av festeapparatet når bakterier angripes. Før tennene til slutt løsner helt, gjør det mangelen på feste at de flytter på seg. Da kan det oppstå mellomrom og/eller trangstilling.

Kjeven vokser til vi er over 30 år

Tenner på flyttefot | Oslo Tannlegesenter

Illustrasjon av trangstilling i underkjeven. Foto: Shutterstock

En norsk longitudinell un­der­sø­kel­se fra 2002 (1) fulgte en gruppe unge mennesker fra de var 23 til 34 år. Studien viste at for­and­rin­ger i tannbuene og ansiktet ­ikke stoppet i 20-årsalderen slik mange trodde da. Det ble funnet økende plassmangel etter den alderen hvor visdomstennene vanligvis har brutt frem og etter tiden hvor veksten vanligvis regnes som avsluttet.

Det viktigste funnet i kjeveutviklingen i alderen 23–34 år var en svak re­duk­sjon av plassen for fortennene i underkjevens front. Det skyldes sannsynligvis den reduserte bredden mel­lom hjørnetennene, og funnet var mer uttalt hos menn enn hos kvinner. Forskerne fant ikke reduksjonen så uttalt at det har stor klinisk betydning, men om tendensen fort­set­ter videre etter 34-års alderen, kan det få økt betydning for tannstillingen.

Etter tannregulering må tennene stabiliseres svært lenge

Ved tannregulering er målet å flytte tennene slik at de kommer på en bedre plass. Men en av utfordringene med tannregulering er at tenner som er flyttet på, vil i lang tid ha en tendens til å gå tilbake til den opprinnelige stillingen. Når reguleringen tas av, er tennene fremdeles «løse» etter behandlingen fordi støttevevet rundt tennene trenger tid til å omdannes og tilpasse seg det nye bittet. Tennene må derfor stabiliseres i den viktige retensjonsfasen. Derfor brukes avtagbar gom/ganeplate (om natten) eller streng som limes skjult på baksiden av tennene for å stabilisere dem. Disse kalles retainere.

Et stabilt resultat etter regulering avhenger av ulike faktorer som påvirker tennenes posisjon på kjevekammen, bl.a.:

 • trykket fra tungen (trykk utover)
 • kinnene og leppene (trykk innover)
 • aldersforandringer
 • tannslitasje
 • kontinuerlig kjevevekst (gjerne i samme mønster som forårsaket bittfeilen i utgangspunktet)

Hvis retainerne ikke brukes lenge nok, og/eller påvirkningen fra ovennevnte faktorer blir for sterk i feil retning, vil tennene flytte på seg igjen (2).

Tanntrekking uten å erstatte tannen skaper tannluker

Mister du en tann og ikke erstatter den, skjer det forandringer i tannstillingen rundt tannluken.

Tenner på flyttefot | Oslo Tannlegesenter

Illustrasjon av hvordan motstående tann og nabotenner beveger seg mot tannluken. Foto: Shutterstock

Nabotennene flytter seg mot luken, men du mister også tyggemuligheten for den motstående tannen. Når denne tannen ikke lenger har en tann som den presses mot, vil den kunne vokse ut av kjevebenet og bli lenger. Tennene får feil stilling, blir overbelastet og derfor mer utsatt for skader. Hos barn kan tidlig uttrekking av tenner gi feil i tannstillingen og også forstyrre kjevens naturlige vekst.

Det kan også oppstå lommer i tannkjøttet hos nabotennene som lener seg til siden. Lommene skaper grobunn for bakterier som kan føre til tannkjøttbetennelse og hull i tennene (karies).

Tannimplantater vokser fast i kjevebeinet

Tannimplantater flytter ikke på seg på samme måte som naturlige tenner fordi implantatet står skrudd fast i kjevebeinet der det ble plassert. Derfor kan implantater som er satt inn hos unge voksne, ofte ende i feil posisjon 10-20 år senere pga. kjevetilveksten. Dette er først og fremst et problem med enkeltimplantater i fronten der det blir økt trangstilling.

Hvordan kan Oslo Tannlegesenter hjelpe med tenner på flyttefot?

Tennene flytter seg altså naturlig fremover i kjeven med alderen, samtidig som andre ovennevnte forhold også kan sende tennene på flyttefot. Resultatet er at det blir trangt i fronten og at tennene overlapper hverandre. Det er godt å vite at det finnes behandlinger som hjelper før skader oppstår.

Komplett undersøkelse er god forebygging

Først og fremst er det viktig å ta rutinemessige tannundersøkelser for å få tidlig kontroll over eventuelle skader/tilstander/sykdommer som er under utvikling. Det kan gjøre behandlingen mindre krevende og kostbar for pasienten.

Komplett undersøkelse

 • Komplett sjekk av tann- og munnhelse*
 • Inntil 4 røntgenbilder ved behov
 • Enkel fjerning av tannstein, puss og polering ved behov**

* Ved behov får du en behandlingsplan med kostnadsoversikt.
**Ved omfattende tannstein vil det beregnes tillegg i pris.

Kr 1290Vi belønner våre faste pasienter med 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Digital backup av tennene er viktig dokumentasjon av tannhelsen

Moderne 3D-skanning skaper et komplett bilde av tannstruktur og tannkjøtt, noe som sikrer tannlegen det beste utgangspunktet mht digital dokumentasjon og planlegging av eventuell behandling.

Den store fordelen er at skann kan legges over hverandre for å vise endringer over tid. Det er derfor lurt å skanne tenner og tannkjøtt første gangen du kommer til undersøkelse. På den måten kan tannlegen følge med på om tennene beveger seg fra år til år. Dersom det oppdages en tiltagende trangstilling, kan det igangsettes behandling for å hindre at det blir verre.

Bittskinne hjelper mot tanngnissing, tunge- og tannpressing

Hvis skader etter tanngnissing, tunge- eller tannpressing oppdages tidlig, kan en bittskinne av plast forebygge mot ytterligere utvikling av tilstanden. Bittskinnen brukes mest om natten og skal hindre deg i å bite tennene hardt sammen eller gnisse dem fra side til side. Bevissthet rundt uvanene og avspenningsøvelser kan også hjelpe mye.

Dersom uvanen har ført til bittfeil/feilstilling på tennene, kan dette behandles med tannregulering. Her finnes flere ulike alternativer (fastsittende regulering, gom/ganeplate, usynlige og avtagbare skinner). Men det er viktig å vite at resultatet ikke er stabilt så lenge du fortsetter å gnisse/presse tennene eller presse tungen frem mot fortennene.

Usynlig avtagbar tannregulering retter opp skjeve tenner og trangstilling

Et godt smil er ikke avhengig av 100 % rette tenner, men feil i tannstillingen kan føre til mange problemer, som bl.a. utfordringer med rengjøring av tennene. For å redusere muligheten for fremtidige problemer, kan tannregulering behandle bittfeil og dermed:

 • forbedre tyggefunksjon
 • redusere tannslitasje
 • forebygge karies og periodontitt
 • gjøre tannpleien enklere
 • rette opp feilstillinger av estetiske grunner

Oslo Tannlegesenter kan tilby avtagbar tannregulering i form av Invisalign-skinner. Usynlig tannregulering er blitt en populær metode for å oppnå både bedre tannhelse og selvtillit hos unge og voksne. Skinnene oppleves ofte som mer komfortable enn tradisjonell regulering på utsiden av tennene.

Invisalign-konseptet flytter tennene ved hjelp av gjennomsiktige avtagbare skinner. Foto: Shutterstock

Tenner kan erstattes med implantat, bro eller protese

Må du trekke en tann eller har du mistet en tann? Det anbefales sterkt å erstatte den for å unngå at kjevebeinet resorberes permanent eller at nabotennene skal begynne lene seg inn mot tannluken. En tannerstatning gir pasientene god bittfunksjon og estetikk tilbake, og det finnes flere alternativer å velge mellom. I dag er tannimplantat eller tannbro de vanligste formene for tannerstatning i Norge. En tannprotese kan være et rimeligere alternativ. Oslo Tannlegesenter tilbyr derfor en rimelig tannimplantat-undersøkelse som kan bestilles her.

Hvis nabotennene til tannluken er i veldig god stand, er det ønskelig å unngå å slipe dem ned slik tannlegen må gjøre ved innsetting av tannbro. Da anbefales det heller å bruke implantat. Implantatet skrus fast i kjeven og ser helt ut som dine andre naturlige tenner. Du får tilbake selvtilliten når du smiler, spiser og prater.

Vi tilbyr deg gratis og uforpliktende konsultasjon

Ønsker du å få tilbake smilet ditt? Rette tenner med god bittfunksjon er forebyggende mot tannskader og sykdommer. Skjeve tenner og tannluker kan behandles med regulering og/eller tannimplantat.

Vi tilbyr konsultasjoner der du får et uforpliktende møte med en tannlege. Tannlegen får en rask oversikt over din bittsituasjon, og sammen diskuterer dere ulike behandlingsalternativer, med de fordeler og ulemper som finnes. Du får også informasjon om mulige priser og behandlingsforløp. Ønsker du å gå videre med behandling, vil tannlegen sette opp en time for nærmere undersøkelse og behandlingsplanlegging.

Priser og refusjon

Vår prisliste viser oversikt over priser på ulike behandlinger, men først etter en komplett undersøkelse vil du kunne få et kostnadsoverslag. Noen pasienter har krav på Helfo-refusjon. Våre tannleger kan hjelpe deg med å søke. Har du krav på refusjon, betaler du bare egenandelen til tannlegen.

Kilder:

 1. Bondevik, O. (2002): Forandringer i ansikt og okklusjon fra 23- til 34-årsalder. Den norske tannlegeforenings Tidende; 112: 582 – 86. Lastet ned 3.7.2023 herfra.
 2. Vårum, V.B, Mavragani, M., Skeie, M.S., Pedersen, S.A. og Sen, A. (2021): Uønskede effekter ved kjeveortopediske retainere. Den norske tannlegeforenings Tidende; 132: 1106-19. Lastet ned 3.7.2023 herfra.

Velg en tannlege som gir deg full oversikt over kostnader og forebyggende tiltak for din helse

Vi vil gjerne være din tannlege i Oslo og hjelpe deg til god helse i både munn og kropp resten av livet. Kontakt oss i dag for undersøking og rådgivning. Vi undersøker tenner og munn for å finne eventuelle skader, reparerer dem før skader utvikles, og informerer deg om hvordan du kan forebygge nye skader eller sykdom.

Du får et kostnadsoverslag slik at du enklere kan vurdere når det vil passe deg best å gjennomføre nødvendig eller foreslått behandling.

Oslo Tannlegesenter er en del av Orbdent AS

Oslo Tannlegesenter er del av et stort og mangfoldig klinikk-fellesskap med spesialister, tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tilhørende støtteapparat.

Oslo Tannlegesenter er en av landets største klinikker, og har tilgang på det mest moderne innen røntgen-teknologier, 3D-skanning, digitalt smildesign og tanntekniker-tjenester. Minst like viktig er vårt fokus på moderne behandlingsmetoder. Det er grunnleggende viktig at våre pasienter trives og har så gode opplevelser som mulig hos oss.

Orbdent utvikler flere klinikker i Oslo, samt i Sverige. Sentralt plassert i hovedstaden finner du Orbdent Oslo på Egertorget, Torshov Tannlegesenter og Nydalen Tannlegesenter.

Ser etter ledige tider..

Oops!

Dessverre har den valgte tiden allerede blitt booket. Vennligst velg en annen tid/behandler!
Ok!