Hva koster tannlegen?

Tannlegepriser varierer med kompleksitet. Be om et prisestimat etter undersøkelsen.Se hele prislisten

Reparasjon og erstatning

Skadde tenner kan repareres og manglende tenner kan erstattes med god prognose.Om reparasjon og erstatning

Tannlegevakt i Oslo Sentrum, Vika

Vår tannlegevakt har åpent 365 dager i året - kvelder, helger og helligdager.Les mer om vår tannlegevakt

Tannimplantat

Implantater er en sikker metode for å erstatte tenner. Naturtro tenner lages på kort tid.Les mer om tannimplantat

Våre allmenne tannbehandlinger

Fokus på forebyggende tiltak, samt behandling av generelle munnhelseplager.Les mer om tannbehandling

Funksjon og estetikk

Behandling av sykdom, skade eller slitasje på tennene gir smil og livskvalitet tilbake.Les mer om funksjon og estetikk

Få et pent smil og øk selvtilliten

Tannregulering gir bedre bittfunksjonalitet, et penere smil og øker selvtilliten.Les mer om tannregulering
Narkosebehandling hos tannlege
Komplett undersøkelse Kr 1290Vi belønner våre faste pasienter med 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Narkose og sedasjon kan hjelpe pasienter med ekstrem tannlegeskrekk.

Oslo Tannlegesenter er en av landets største klinikker og kan tilby sine pasienter et dyktig narkoseteam. I sovende tilstand har du ingen erindring av tannbehandlingen som foregår i munnen din. Du vil heller ikke oppleve smerte eller ubehag under narkosebehandling.

I hvilke situasjoner brukes narkose under tannbehandling?

For noen pasienter kan sedasjon vha beroligende medikamenter være tilstrekkelig for å få gjennomført tannbehandlingen. Men for deg med sterk grad av tannlegeskrekk (odontofobi), eller som av andre grunner ikke kan få utført tannbehandling i bevisst tilstand, kan tannbehandling under narkose (anestesi) være noe å vurdere.

Tannlegeskrekk kan dessverre føre til at noen helt dropper nødvendig tannbehandling i årevis. For mange blir behandling under anestesi den eneste måten å få hjelp til et omfattende rehabiliteringsbehov. Fordelen med anestesi er at du ikke merker noen ting til tannbehandlingen, samt at behandlingstiden reduseres fordi tannlegen kan få utført mye mer arbeid på kortere tid.

Komplett undersøkelse

 • Komplett sjekk av tann- og munnhelse*
 • Inntil 4 røntgenbilder ved behov
 • Enkel fjerning av tannstein, puss og polering ved behov**

* Ved behov får du en behandlingsplan med kostnadsoversikt.
**Ved omfattende tannstein vil det beregnes tillegg i pris.

Kr 1290Vi belønner våre faste pasienter med 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Det kan være flere grunner til at pasienter ikke klarer å la seg behandles i våken tilstand.

 • Ved alvorlig tannlegeskrekk eller alvorlig PTSD (posttraumatisk stress)
 • Ved kraftig brekningsrefleks
 • Ved dårlig effekt av vanlig bedøvelse
 • Ved meget omfattende og langvarig tannbehandlingsbehov (totalrehabilitering)
 • Ved sykdommer eller tilstander som gjør det umulig med vanlig tannbehandling
 • Ved behandling av personer med demens eller nedsatt kognitiv funksjon, som psykomotorisk utviklingshemming, hvor det er problematisk å få dem til å forstå hvorfor de må sitte i tannlegestolen og få dem til å samtykke til behandling.

Det er en uvant situasjon for de fleste å bli lagt i narkose, og behandling med anestesi eller sedasjon innebærer imidlertid en liten risiko. Derfor ønsker tannlegen alltid først å utforske alternative behandlingsformer i dialog med pasienten.

Tannlegebehandling under sedasjon

Oslo Tannlegesenter kan også tilby tannlegebehandling under sedasjon. Dette innebærer at du får beroligende medikamenter som demper angst og gjør deg rolig og trøtt. I motsetning til anestesi vil du ikke være helt bevisstløs. Beroligende medikamenter benyttes i kombinasjon med lokalbedøvelse.

Sedasjon kan gis på flere måter

 • Tabletter eller væske som inntas minst 30 minutter før tannbehandlingen starter. Disse medikamentene kan tannlegen selv administrere til de pasientene som trenger det.
 • Direkte i blodbanen. Dette kalles intravenøs sedasjon (lett narkose) og utføres av anestesipersonell.

Hvis du skal få beroligende medikamenter, møt opp på klinikken i god tid og ha med deg noen som kan kjøre deg hjem. Det må gå minst 24 timer før du selv kan kjøre bil igjen.

Du vil være påvirket av tablettene i minst et døgn, og du anbefales å ta det rolig etter tannlegetimen.

Legesjekk før anestesibehandling

For å få tannbehandling i narkose må du vurderes av anestesilege på forhånd. Tannlegen organiserer dette.

Anestesi passer for de fleste pasienter, med unntak av personer som har alvorlige sykdommer eller er meget overvektige. Hver pasient må bli vurdert individuelt og godkjent av ansvarlig anestesilege før behandlingstidspunkt kan avtales.

Anestesilegen velger også medikamenttype og dosering basert på den enkelte pasients helsetilstand. Derfor er det svært viktig at helseskjema fylles ut korrekt og at du informerer om alle relevante helseopplysninger.

Hvem utfører anestesibehandlingen?

Oslo Tannlegesenter tilbyr tannbehandling i samarbeid med anestesilege (narkoselege) og anestesisykepleier. Narkoselegen utfører selve anestesien og står ansvarlig for de medisinske vurderingene slik at din sikkerhet alltid er ivaretatt. Narkoseteamet overvåker deg nøye mens tannlegen gjør sitt arbeid. Maksimal narkosetid er seks timer.

Kan du våkne under narkosen?

Noen pasienter kan være bekymret for å våkne under narkosen og ikke ha mulighet til å signalisere at det skjer. Denne risikoen er i stor grad knyttet til muskelavslappende midler som lammer all viljestyrt muskulatur og forhindrer pasienten fra å bevege seg og si ifra. Det er ikke vanlig å bruke disse medisinene under anestesert tannbehandling slik at risikoen er dermed ekstremt lav.

Hvordan foregår anestesert tannbehandling?

Noe av det viktigste i forkant av anestesi er å ikke spise og drikke i en periode før anestesien begynner. Refleksene våre fungerer nemlig ikke optimalt når kroppen er under narkose. Dermed kan du risikere at innholdet i magesekken kommer opp i munnen og ned i lungene, og det kan gi lungebetennelse.

Unødvendig lang fastetid er heller ikke bra fordi du kan bli mer trøtt, kvalm og slapp etter anestesien. Hvis du skal i narkose på ettermiddagen, bør du derfor spise frokost og drikke litt utover dagen, så lenge fastetidene ikke overskrides (se punktene under).

Forberedelser for pasienten

 • Du må oppgi informasjon om alle sykdommer og bruk av medisiner (også p-piller) til tannlegen, og gi beskjed med én gang om du har sår hals, er forkjølet eller føler deg dårlig.

  Narkose og sedasjon | Oslo Tannlegesenter

  Det er viktig å møte fastende før narkose. Foto. Shutterstock

 • På behandlingsdagen bør du kle deg praktisk med lave sko uten hæl, og ta på ermer som kan brettes over albuen.
 • De siste seks timene før behandlingen må du ikke spise mat. Svelgerefleksen er sterkt redusert når du er anestesert, og hvis du ikke er fastende, kan du få mageinnhold i luftveiene. Melk og melkeprodukter regnes som mat i denne sammenhengen.
 • Du kan heller ikke snuse, røyke eller spise pastiller og tyggegummi, etc., de siste 4-6 timene før behandling siden dette får magesekken til å produsere magesyre.
 • Du kan drikke klare væsker (vann, juice, te og kaffe) i moderate mengder inntil to timer før inngrepet, samt røyke eller bruke snus. All drikke som inneholder melk, regnes som mat.
 • Hvis du ikke har fulgt fastereglene eller er i tvil om dette, er det viktig at du gir narkoseteamet beskjed slik at de kan ta hensyn til dette og gjennomføre anestesien på en trygg måte. Det er også viktig å gi beskjed på forhånd dersom du er plaget av sure oppstøt.
 • Du kan pusse tenner.
 • De fleste av dine faste medisiner kan du fortsette å ta. Hvilke medisiner som skal fases ut i forbindelse med anestesien, skal avklares med anestesilegen før behandlingen.

Under selve narkosebehandlingen

Behandlingsansvarlig anestesilege prater først med deg og foretar en raskt helsesjekk. Du setter deg i tannlegestolen, og anestesipersonellet kobler på overvåkningsutstyr. Du får satt inn en tynn plastkanyle som gir deg medisinene intravenøst rett i blodåren.

Det brukes en kombinasjon av medisiner som gir en rolig, dyp søvn og god smertelindring. Innsovningen skjer i løpet av 2–3 minutter. Du vil ikke huske noe fra selve behandlingen.

Narkose og sedasjon | Oslo Tannlegesenter

Narkoseteamet overvåker pasienten. Foto: Shutterstock

Underveis tilføres du oksygen. Under anestesi brukes det en type rør med en oppblåsbar ballong på enden (kalles intubasjon) som beskytter luftveien mot fremmedlegemer. Gjennom denne bistår anestesiteamet pasienten med inn- og utånding.

Anestesiteamet følger med på blodtrykk, puls, oksygeninnholdet i blodet, etc. og doserer medisinene slik at du sover dypt gjennom hele operasjonen. De kontrollerer på den måten anestesien og regulerer hvor dyp anestesidybden («bevisstløsheten») er. Du vil derfor ikke våkne under behandlingen.

Målet er å optimalisere anestesidybden til enhver tid. Dette sikrer at pasienten opplever en behagelig søvn. For dyp søvn kan gi tregere oppvåkning og følelse etterpå av å være i «bakrus».

Etter narkosebehandlingen

Når tannlegen er ferdig med sitt arbeid, blir du vekket av narkoseteamet. Oppvåkningen skjer gradvis. Etter 20-40 minutter kan du gå ut til venteværelset hvor du så venter til du føler deg helt klar til å reise hjem. Du kan ikke kjøre bil samme dag pga nedsatt vurderingsevne, og det er derfor viktig at du har med deg en ledsager som kan hjelpe deg helt hjem til din egen dør.

Mulige komplikasjoner og bivirkninger etter narkose

Som ved alle behandlinger og medisineringer finnes det negative effekter også ved anestesibehandling. Det er likevel meget uvanlig med alvorlige komplikasjoner når moderne anestesi utføres av kvalifisert personell.

Anestesien består av hurtigvirkende medisiner som gir få postoperative problemer, som f.eks. kvalme. Kvalme og oppkast oppstår meget sjeldent, og narkoseteamet gir forebyggende medisiner mot dette. Du kan oppleve noe ubehag i halsen, og i sjeldne tilfeller nesen, etter anestesien.

Du kan oppleve litt ubehag pga selve tannbehandlingen når bedøvelsen går ut. Tannlegen vil instruere vedrørende inntak av smertestillende medikamenter og andre forhold du må ta hensyn til etter tannbehandlingen. Spesielt godt kan det være å slappe av resten av dagen hvis det er utført operative inngrep i munnhulen og du må bruke smertestillende i etterkant.

Etter anestesibehandlingen vil du være litt trøtt og desorientert en periode, men halveringstiden på medikamentene er svært kort. Det er likevel forbudt å kjøre bil eller operere andre tunge maskiner rett etter behandlingen. Du må heller ikke gjøre noe annet som utsetter deg selv eller andre for risiko.

Vurderingsevnen din er også nedsatt slik at du bør f.eks. unngå å signere viktige dokumenter eller juridisk bindende avtaler samme dag.

Anestesi kan brukes ved alvorlig tannlegeskrekk

Dersom du lider av alvorlig tannlegeskrekk, har unngått tannlegebesøk i flere år og har et stort behandlingsbehov, tilbyr vi deg en gratis, uforpliktende konsultasjon i et nøytralt samtalerom. Oslo Tannlegesenter har tannleger som er spesialisert i behandling av pasienter med tannlegeskrekk. Vi tilbyr en rekke ulike behandlingsmetoder, deriblant tannbehandling under narkose eller sedasjon.

Under konsultasjonen samtaler du og tannlegen om din tannlegeskrekk, tidligere erfaringer, ditt tannbehandlingsbehov, samt fordeler og ulemper med anestesi. Dere diskuterer om du kan kvalifisere til narkosebehandling. I tillegg planlegger dere sammen eventuell videre behandling.

Narkose ved andre psykiske utfordringer

Andre psykiske utfordringer enn tannlegeskrekk kan også gjøre det nødvendig å gi narkose, som f.eks. ved sterk angst og kraftige panikkanfall. Enkelte mennesker har vært utsatt for tortur eller andre overgrep og lider av posttraumatisk stress. De kan oppleve store vanskeligheter i situasjoner der de mister kontrollen, og tannbehandling kan føre til at de retraumatiseres.

Disse pasientene kan få hjelp i offentlige TOO-team (tortur, overgrep og odontofobi) som tilbyr eksponeringsterapi og tilrettelagt tannbehandling. Spesielt hvis behandlingsbehovet er meget omfattende, og store tannsmerter forhindrer bruk av tid på eksponeringsterapi, kan narkose gis i samråd med TOO-teamene på offentlige tannklinikker. Ved å bli anestesert slipper disse pasientene den store psykiske belastningen som selv enkel tannbehandling kan gi.

For pasienter som deltar på TOO-tilbudet, er eventuell narkosebehandling gratis som en del av det offentlige tannhelsetilbudet.

Priser og refusjon

Anestesibehandling hos tannlegen med fullt narkoseteam kan være kostbart for mange, og derfor anbefaler vi våre pasienter å benytte seg av våre gratis konsultasjonstimer først. Sedasjon er rimeligere, og kanskje er beroligende medikamenter nok til at du kan klare å gjennomføre tannbehandlingen. Se ellers prislisten.

Prisen på anestesibehandling hos en tannlege vil variere med nødvendig narkosetid. Kostnader til selve tannbehandlingen vil komme i tillegg til dette. En komplett undersøkelse anbefales i forkant av alle behandlinger for å kunne planlegge behandlingen og estimere kostnadene.

Merk. Pasienten må betale en forskuddssum før behandlingen. Hvis pasienten ikke møter opp eller ikke avbestiller i tide, vil forskuddet tapes.

Refusjon

Våre tannleger vil også være behjelpelig med å søke Helfo-refusjon om du skulle ha krav på dette. Anestesibehandling kun grunnet tannlegeskrekk utløser dessverre ikke støtte til utgifter. Men du kan være refusjonsberettighet for selve tannbehandlingen, og da vil også narkosen utløse refusjon.

Velg en tannlege som gir deg full oversikt over kostnader og forebyggende tiltak for din helse

Vi vil gjerne være din tannlege i Oslo og hjelpe deg til god helse i både munn og kropp resten av livet. Kontakt oss i dag for undersøking og rådgivning. Vi undersøker tenner og munn for å finne eventuelle skader, reparerer dem før skader utvikles, og informerer deg om hvordan du kan forebygge nye skader eller sykdom.

Du får et kostnadsoverslag slik at du enklere kan vurdere når det vil passe deg best å gjennomføre nødvendig eller foreslått behandling.

Oslo Tannlegesenter er en del av Orbdent AS

Oslo Tannlegesenter er del av et stort og mangfoldig klinikk-fellesskap med spesialister, tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tilhørende støtteapparat.

Oslo Tannlegesenter er en av landets største klinikker, og har tilgang på det mest moderne innen røntgen-teknologier, 3D-skanning, digitalt smildesign og tanntekniker-tjenester. Minst like viktig er vårt fokus på moderne behandlingsmetoder. Det er grunnleggende viktig at våre pasienter trives og har så gode opplevelser som mulig hos oss.

Orbdent utvikler flere klinikker i Oslo, samt i Sverige. Sentralt plassert i hovedstaden finner du Orbdent Oslo på Egertorget, Torshov Tannlegesenter og Nydalen Tannlegesenter.

Ser etter ledige tider..

Oops!

Dessverre har den valgte tiden allerede blitt booket. Vennligst velg en annen tid/behandler!
Ok!