Hva koster tannlegen?

Tannlegepriser varierer med kompleksitet. Be om et prisestimat etter undersøkelsen.Se hele prislisten

Reparasjon og erstatning

Skadde tenner kan repareres og manglende tenner kan erstattes med god prognose.Om reparasjon og erstatning

Tannlegevakt i Oslo Sentrum, Vika

Vår tannlegevakt har åpent 365 dager i året - kvelder, helger og helligdager.Les mer om vår tannlegevakt

Tannimplantat

Implantater er en sikker metode for å erstatte tenner. Naturtro tenner lages på kort tid.Les mer om tannimplantat

Våre allmenne tannbehandlinger

Fokus på forebyggende tiltak, samt behandling av generelle munnhelseplager.Les mer om tannbehandling

Funksjon og estetikk

Behandling av sykdom, skade eller slitasje på tennene gir smil og livskvalitet tilbake.Les mer om funksjon og estetikk

Få et pent smil og øk selvtilliten

Tannregulering gir bedre bittfunksjonalitet, et penere smil og øker selvtilliten.Les mer om tannregulering
Retinerte tenner
Komplett undersøkelse Kr 1290Vi belønner våre faste pasienter med 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Retinerte tenner er tenner som ikke bryter frem korrekt og kan gi problemer. Oftest er det hjørne- og visdomstenner som har feil frembrudd.

Retinerte tenner bryter ikke frem på normal måte for deltakelse i tyggefunksjon sammen med resten av tennene. Det kan være flere årsaker til at en tann er retinert, men den vanligste er plassmangel. Noen ganger må tannen trekkes, mens i andre tilfeller kan tannlegen hjelpe tannen til riktig stilling. Ligger tannen slik til at den ikke gir noen problemer, anbefales det å la den være.

Hva er retinerte tenner?

Retinerte tenner (tannretensjon) viser til situasjonen der en eller flere tenner blir sittende nede i kjevebeinet under tannkjøttet (fullstendig retensjon). Delvis retinerte tenner kommer litt opp gjennom tannkjøttet, men kommer ikke helt frem. Dette kan skje med både melketenner og permanente tenner og innebærer at tennene ikke vokser inn i riktig posisjon i munnen til forventet tid.

Tennene som oftest er retinerte er hjørnetenner og visdomstenner. som skal bryte frem hhv i 11-12-årsalderen og 17-21-årsalderen.

Når skjer tannfrembrudd?

Menneskets tenner bryter normalt frem i en ganske bestemt rekkefølge ved ulike aldre, men tidspunktet for frembrudd kan variere med flere måneder. Når de permanente (voksne) tennene utvikler seg, løser de opp røttene til melketennene. Dette gjør at melketennene løsner og faller ut.

For å vite når en tann bør mistenkes retinert, er det viktig å kjenne til når disse tennene forventes å eruptere. Jenter har f.eks. ofte tidligere erupsjon av permanente tenner enn gutter. Normalvariasjon kan forekomme, og derfor er det viktig med individuelle vurderinger for erupsjonstid, samt regelmessige besøk hos tannlege.

Oversikt over type permanent tann og normalt frembruddstidspunkt

Overkjeve/underkjeve
7-8 år:        Stor fortann/1. fortann
8-9 år:        Liten fortann/2. fortann
11-12 år:     Hjørnetann
10-11 år:     1. småjeksel (1. premolar)
10-12 år:    2. småjeksel (2. premolar)
6-7 år:        6-års jeksel (1. molar)
12-13 år:    12-års jeksel (2. molar)
17-21 år:     Visdomstann (3. molar)

Årsaker

Det er flere mulige årsaker til at frembrudd ikke skjer som normalt. Noen eksempler er:

 • Overtallige tenner (den vanligste årsaken)
 • Plassmangel i tannbuen
 • Tannen er helt innkapslet i beinvev
 • Fysisk barriere (annen tann som blokkerer)
 • Feilplassering av tannanlegg
 • Feil vekstretning eller feilstilling
 • Godartet tumor (svulst)
 • Cyster
 • Genetisk sykdom/abnormalitet
 • Kraftige avbøyninger av røtter eller kroner på tenner
 • Traume/skade mot melketann

Hvor vanlig er retinerte tenner?

Hjørnetennene (spesielt i overkjeven) er de hyppigst forekommende retinerte tennene i tannsettet, nest etter visdomstennene. Retinerte permanente 6- og 12-årsjeksler forekommer sjelden.

Retinerte tenner | Oslo Tannlegesenter

Hjørnetennene kan få for dårlig plass i tannbuen når de bryter frem. Foto: Shutterstock

Hjørnetennene kan bli presset ut av tannbuen i 11-års alderen

De permanente fortennene er bredere enn melkefortennene som de vil erstatte og krever derfor mer plass. Siden fortennene bryter frem tidligere enn hjørnetennene, er det derfor ofte hjørnetennene som presses ut av tannbuen. Hjørnetennene i overkjeven bruker også lengst tid i tannsettet på tannutvikling, og har den lengste og vanskeligste erupsjonsveien. Mesteparten av bevegelsen til hjørnetennene skjer i alderen 9-13 år.

Forekomsten av retinerte overkjevehjørnetenner varierer mellom 1-3 % i befolkningen. Hele 85 % av disse er lokalisert mot ganesiden av tannbuen, og forekomsten er høyere hos jenter enn gutter. Forekomsten av retinerte underkjeve hjørnetenner er betydelig mindre og varierer fra 0,22–1,29 % (Sæteren, R.H., Ingrid Birkeland, I. og Stokke, M., 2008).

Retinerte tenner | Oslo Tannlegesenter

OPG-røntgen av visdomstenner som kommer skjevt opp og presser på nabotennene. Foto: Shutterstock

Visdomstennene får ikke plass i 20-årene

Visdomstennene er de aller siste til å bryte frem bakerst i tannrekken, og vil derfor også utsettes for hindringer i form av plassmangel. Disse tennene vokser ofte skjevt (feilstilling). Noen ganger kan de bryte litt i gjennom tannkjøttet, mens andre ganger blir de værende helt i kjevebenet.

Hva slags problemer gir retinerte tenner?

Å ha retinerte tenner kan føre til forskjellige problemer. Det kan gi feilbitt, tannskjevhet og dårlig tyggefunksjon. En tann som ikke bryter frem, kan presse på nabotannens røtter og ødelegge dem (rotresorpsjon). Manglende tenner kan få nabotennene til å tippe i tannbuen. I tillegg kan delvis frembrutte tenner øke risikoen for tannkjøttbetennelse og hull (karies), siden de kan være vanskelige å rengjøre ordentlig.

Retinerte 6- og 12-års jeksler utgjør et betydelig problem siden disse tennene er svært viktige for utvikling av videre tannsett og koordinering av vekst av ansiktsskjelettet. Forstyrrelser i erupsjonen på disse jekslene kan resultere i kort ansiktshøyde.

Visdomstennene er de siste som bryter frem, normalt i 20-årsalderen. Noen ganger kan de bryte litt igjennom slimhinnen, mens andre ganger blir de værende nede i kjevebenet. Dette kan føre til både betennelse, karies og andre sykdommer. Dersom visdomstennene er brutt frem og fungerer fint, er det ingen grunn til å fjerne dem. Dersom det oppstår sykdom eller skade, kan det være grunn til å fjerne visdomstennene.

Det er viktig å oppsøke tannlegen regelmessig for å oppdage og behandle retinerte tenner. Tidlig diagnose og behandling kan bidra til å forebygge komplikasjoner og bevare oral helse. Tannlegen vil kunne evaluere situasjonen og anbefale den beste tilnærmingen for å håndtere retinerte tenner basert på individuelle behov og forhold.

Komplett undersøkelse

 • Komplett sjekk av tann- og munnhelse*
 • Inntil 4 røntgenbilder ved behov
 • Enkel fjerning av tannstein, puss og polering ved behov**

* Ved behov får du en behandlingsplan med kostnadsoversikt.
**Ved omfattende tannstein vil det beregnes tillegg i pris.

Kr 1290Vi belønner våre faste pasienter med 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Hvordan behandles retinerte tenner?

Ved retensjon er behandlingens hovedmål å få den affiserte tannen på sin rette plass i tannbuen og med rett høyde i forhold til de andre tennene. Behandlingen avhenger av flere faktorer, inkludert tannens plassering, vekstretning og tilknyttede problemer. På Oslo Tannlegesenter kan vi ta OPG-røntgen, dvs. et et stort todimensjonalt panoramabilde, som gir god oversikt over alle tenner, tannrøtter og begge kjevene.

Noen ganger kan tannen rette seg selv over tid, spesielt hos barn. I andre tilfeller kan det være nødvendig med kirurgisk inngrep for å fjerne hindringer (f.eks. operere ut melketann som hindrer den permanente tannen fra å eruptere) eller ekstrahere den retinerte tannen (tanntrekking).

Hvis tannen ikke har penetrert tannkjøttet, kan kirurgen frilegge tannen ved å åpne opp tannkjøttet mot tannkronen. Når fysiske barrierer fjernes, øker sannsynligheten for at tannen bryter frem av seg selv (spontan erupsjon). I siste instans kan reguleringsbehandling i kombinasjon med kirurgi også være nødvendig for å justere tannbittet og plassere tannen riktig i munnen.

Tanntrekking av retinerte tenner

På grunnlag av en klinisk undersøkelse og røntgenbilder vil tannlegen vurdere om den retinerte eller hindrende tannen kan trekkes på enkel måte eller om den må opereres ut. Inngrepene skjer i begge tilfeller under lokalbedøvelse.

Dersom tannen må opereres ut, vil tannlegen brette tannkjøttet til side, fjerne nødvendig kjeveben og dele tannen opp etter behov og så fjerne tannbitene. Behandlingen avsluttes ved at såret renses, og det settes et nødvendig antall sting for å lukke hullet i slimhinnen. Det er sjelden problemer i etterkant.

Delvis frembrutte visdomstenner (med åpning til munnhulen) trekkes helst når pasienten er i 20-årene. Disse tennene er utsatt for tannkjøttbetennelse og karies siden de oftest er vanskelige å rengjøre skikkelig når tannkjøttet dekker deler av tannkronen.

Når tanntrekking er beste behandling, er det mest ideelt å fjerne tannen før rotdannelsen er ferdig. Sammenvokste, koniske røtter er enklere å fjerne enn separate, sprikende røtter. Mennesker under 18 år har også mykere beinvev som gjør ekstraksjoner enklere. Jo eldre du blir, jo høyere blir beintettheten, noe som gjør beinvevet mindre fleksibelt og dermed tanntrekking mer komplisert. Dessuten er rotutvikling for lengst avsluttet, og sjansene for rotfraktur øker.

Kirurgisk frilegging av retinerte tenner

Den vanligste behandlingen av retinerte melketenner er en enkel kirurgisk frilegging utført av allmenntannlegen. Under lokalbedøvelse lages en åpning i tannkjøttet inn til tannen slik at tannen får fri passasje gjennom tannkjøttet. Hvis dette ikke fungerer, dvs. at tannen ikke bryter frem av seg selv, henvises pasienten oftest til en kjeveortoped (reguleringstannlege) eller en pedodontist (barnetannlege).

Relokalisering av hjørnetann (autotransplantasjon)

Autotransplantasjon innebærer at hjørnetannen opereres ut og så transplanteres tilbake i riktig posisjon i tannbuen, gitt at den er intakt og har en rotutvikling på mellom 50 og 75 %. Dette er et alternativ for hjørnetenner som er for displassert til å kunne føres på plass i tannbuen ved hjelp av kjeveortopedi og kirurgi.

Etter transplantasjonen må den deretter holdes på plass i 2-3 måneder ved hjelp av kjeveortopedisk fast apparatur. Autotransplantasjon har en lav suksessrate, fordi det ofte leder til ekstraksjon, muligens fordi behandlingen blir gjort på et senere tidspunkt enn det som er optimalt.

Åpen eller lukket fremføring av retinert tann vha sleping

Retinerte tenner | Oslo Tannlegesenter

Illustrasjon av åpen fremføring med elastisk bånd. Foto: Shutterstock

Det er som oftest hjørnetannen i overkjeven som er retinert, og de fleste ligger på ganesiden. Denne behandlingen går ut på å slepe tannen sakte til korrekt posisjon i tannbuen. Behandling vil i kompliserte tilfeller ofte kreve en kombinasjon av kjeveortopedisk og kirurgisk behandling.

Inngrepet skjer under lokalbedøvelse. Tannlegen lager en åpning inn til tannkronen og fester på en metallkloss. Ved hjelp av et metallkjede eller elastisk bånd som festes til klossen og en tannregulering kan tannen slepes frem til normal posisjon. Fremføringen kan skje ved aktiv kjeveortopedisk drag under tannkjøttet (lukket teknikk) eller ved at draget utføres over tannkjøttet (åpen teknikk).

Enkelte kan også oppleve ubehag på grunn av draget i kjeden som er festet til tannen. Prosessen er tidkrevende og kan vare opptil 1,5 -2 år. Det er mer smerte forbundet med lukket teknikk til sammenligning med åpen teknikk (Mavric-Memija, A., Kårestedt, H., Stuge, M.J. og Olsen-Bergem, H., 2023).

Dersom tannen likevel ikke beveger seg, kan den ha grodd fast i benet. Det kan da bli nødvendig å fjerne den kirurgisk og erstatte den med en kunstig tannerstatning som implantat, bro eller protese.

Når kan retinerte visdomstenner bli der de er?

Vi har ikke behov for visdomstennene i tyggearbeidet. Så lenge de ikke viser tidligere/nåværende tegn til sykdom eller ikke er til skade for andre tenner, anbefales det å la fullstendig retinerte visdomstenner ligge ubehandlet. Dersom den retinerte visdomstannen ligger i nær relasjon til nerver, tenner og tidligere konstruerte broer, kan det også argumentere for å la tannen stå.

Prognose for retinerte tenner

Det anbefales tidlig diagnostikk av displassering av hjørnetenner i overkjeve og vurdering av tidlig ekstraksjon av melkehjørnetann fra 10 års alder i samråd med kjeveortoped. Det er viktig å starte opp behandlingen før rotutviklingen er ferdig. Da er muligheten for spontan-erupsjon større enn ved avsluttet rotutvikling. Det er også svært viktig for pasientene at tennene er på plass innen en rimelig tid etter normalt frembruddstid for å sikre god bittfunksjon (Sæteren, R.H., Ingrid Birkeland, I. og Stokke, M., 2008).

Det er generelt lite komplikasjoner i forbindelse med aktiv fremføring av retinerte tenner (sleping), og de fleste pasienter oppnår et vellykket resultat ved denne type behandling. Det er imidlertid en liten risiko for mindre skader som tilbaketrukket tannkjøtt og ødeleggelse av tannroten pga kreftene som er i sving når tannen flyttes på. Under hele behandlingsprosessen må pasienten opprettholde et grundig renhold og kontakte tannlegen dersom noe unormalt skjer, f.eks. dersom kjedet løsner.

Pris og refusjon for behandling

Prisen vil avhenge av hva slags behandling du trenger.

Du kan være berettiget til støtte fra Helfo, jfr. stønadspunkter 7 og 8. For å være stønadsberettiget må tilstanden være alvorlig og av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Våre tannleger hjelper deg med å søke Helfo-refusjon og har direkteoppgjør slik at du kun behøver å betale egenandelen til oss.

Velg en tannlege som gir deg full oversikt over kostnader og forebyggende tiltak for din helse

Vi vil gjerne være din tannlege i Oslo og hjelpe deg til god helse i både munn og kropp resten av livet. Kontakt oss i dag for undersøking og rådgivning. Vi undersøker tenner og munn for å finne eventuelle skader, reparerer dem før skader utvikles, og informerer deg om hvordan du kan forebygge nye skader eller sykdom.

Du får et kostnadsoverslag slik at du enklere kan vurdere når det vil passe deg best å gjennomføre nødvendig eller foreslått behandling.

Oslo Tannlegesenter er en del av Orbdent AS

Oslo Tannlegesenter er del av et stort og mangfoldig klinikk-fellesskap med spesialister, tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tilhørende støtteapparat.

Oslo Tannlegesenter er en av landets største klinikker, og har tilgang på det mest moderne innen røntgen-teknologier, 3D-skanning, digitalt smildesign og tanntekniker-tjenester. Minst like viktig er vårt fokus på moderne behandlingsmetoder. Det er grunnleggende viktig at våre pasienter trives og har så gode opplevelser som mulig hos oss.

Orbdent utvikler flere klinikker i Oslo, samt i Sverige. Sentralt plassert i hovedstaden finner du Orbdent Oslo på Egertorget, Torshov Tannlegesenter og Nydalen Tannlegesenter.

Ser etter ledige tider..

Oops!

Dessverre har den valgte tiden allerede blitt booket. Vennligst velg en annen tid/behandler!
Ok!