Hva koster tannlegen?

Tannlegepriser varierer med kompleksitet. Be om et prisestimat etter undersøkelsen.Se hele prislisten

Reparasjon og erstatning

Skadde tenner kan repareres og manglende tenner kan erstattes med god prognose.Om reparasjon og erstatning

Tannlegevakt i Oslo Sentrum, Vika

Vår tannlegevakt har åpent 365 dager i året - kvelder, helger og helligdager.Les mer om vår tannlegevakt

Tannimplantat

Implantater er en sikker metode for å erstatte tenner. Naturtro tenner lages på kort tid.Les mer om tannimplantat

Våre allmenne tannbehandlinger

Fokus på forebyggende tiltak, samt behandling av generelle munnhelseplager.Les mer om tannbehandling

Funksjon og estetikk

Behandling av sykdom, skade eller slitasje på tennene gir smil og livskvalitet tilbake.Les mer om funksjon og estetikk

Få et pent smil og øk selvtilliten

Tannregulering gir bedre bittfunksjonalitet, et penere smil og øker selvtilliten.Les mer om tannregulering
Tannlegeundersøkelser
Komplett undersøkelse Kr 1290Vi belønner våre faste pasienter med 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Tannlegeundersøkelser kan være livsendrende og langt viktigere enn mange er klar over.

Årlige tannlegeundersøkelser hos tannlege er å anbefale for å opprettholde god munnhelse. For noen er det nok å få en sjekk av tenner og tannkjøtt annethvert år, mens andre trenger å gå til tannlegen en gang hver tredje måned for å få fjernet tannstein. I forbindelse med tannlegeundersøkelsen får du også informasjon om hvordan du best kan ta vare på tennene hjemme.

Forebygging er bedre enn reparasjon!

Fra barnsben lærer vi å gå til tannlegen for å sjekke om vi har hull. Dette ensidige fokuset er med oss til voksenalder og påvirker hvordan mange ser på tannhelse. God tannpleie handler nemlig om langt mer enn hull i tennene.

Noen utsetter tannlegebesøket helt til de kjenner at noe er problematisk. For eksempel når det har oppstått en akutt situasjon som løs tann, tannskade eller mistet tann. Andre velger regelmessig kontroll fordi de innser at problemer koster mer enn en undersøkelse og at forebygging er bedre enn reparasjon.

Komplett undersøkelse

  • Komplett sjekk av tann- og munnhelse*
  • Inntil 4 røntgenbilder ved behov
  • Enkel fjerning av tannstein, puss og polering ved behov**

* Ved behov får du en behandlingsplan med kostnadsoversikt.
**Ved omfattende tannstein vil det beregnes tillegg i pris.

Kr 1290Vi belønner våre faste pasienter med 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Dersom det er mer enn ett år siden du sist fikk gjennomført en tannundersøkelse, er det på tide å besøke tannlegen.

Ubehandlede tannsykdommer kan forårsake ising i tennene, hull i tennene (karies), tannverk, alvorlig tannkjøttbetennelse og tanntap (periodontitt), tannbyll, og til og med alvorlig sykdom andre steder i kroppen.

Følges gode råd for tannpleie hjemme, vil du forebygge mot en rekke alvorlige sykdommer og samtidig spares for potensielt store tannlegekostnader i fremtiden. Alt vi konsumerer går gjennom munnen og påvirker vår helse, men mange tenker bare på konsekvensene det har for kroppen og ikke for munnen.

Tannlegeundersøkelser | Oslo Tannlegesenter

Regelmessige tannlegeundersøkelser kan avsløre tidlige tegn på alvorlig sykdom

Det grunnleggende viktige formålet med en undersøkelse er å forebygge mot alvorlig sykdom, få en tidlig diagnose dersom noe oppstår, samt å spare pasienten for store og dyre behandlinger. Men kommer du regelmessig til en grundig tannlegeundersøkelse, kan tannlegen faktisk også være den som oppdager tidlige tegn på alvorlig sykdom.

Fordelene med jevnlige besøk hos tannlegen er mange:

  • Tannlegen kan forklare nåværende munnhelsesituasjon.
  • Tannlegen kan avdekke årsaker eller sannsynlige årsaker til munnhelseproblemer, som har utgangspunkt i andre plager.
  • Tannlegen kan foreslå endringer eller justeringer i livsstil for å få kontroll på plager eller sykdomstilstander.
  • Tannlegen kan henvise til annet helsepersonell.
  • Etter en kartlegging av din livsstil og faktorer som påvirker munnhelse, kan tannlegen skreddersy ditt forhold til hvor ofte du må komme til undersøkelser.

Genetikk, men oftere livsstil og alder, påvirker munn- og allmennhelse

Det er stor forskjell fra menneske til menneske hvor ofte hull eller andre tannhelseproblemer oppstår. Både genetikk, tannpleierutiner, alder, sykdom, bruk av medikamenter og kosthold er viktige faktorer som påvirker munnhelse og hvordan den endrer seg gjennom livene våre.

Du kan være vant til å ha sterke tenner, men glemme at tenner over tid (mange år) blir utsatt for slitasje. En slik slitasje vil ofte resultere i at det dukker opp nye problemer enn du er vant til. Derfor er det en god strategi å følge mer med på tannhelsen etter hvert som du blir eldre.

Sykdom i munnen kan spre seg til kroppen

Munnen og tennene er første ledd i opptak av mat og drikke. Plager i munnen kan redusere tilgang til ernæring og forårsake at det oppstår flere sykdommer og mangler. I tillegg kan ubehandlede sykdommer og infeksjoner i munnen spre seg til resten av kroppen og forårsake alvorlige og livstruende infeksjoner.

Mange er ikke klar over at dårlig tannhelse også kan øke risiko for hjertesykdom, diabetes, Alzheimers, depresjon, kreft, mage/tarm- forstyrrelser, feilernæring, m.fl. (1). En erfaren og dyktig tannlege vil kunne oppdage alvorlig sykdom allerede i tidlig fase, noe som har stor betydning for sykdomsutvikling og prognose.

På Oslo tannlegesenter kan du få både komplett og akutt tannlegeundersøkelse når du trenger det

Akuttundersøkelsen utreder akutte smerter og plager

Ulykker inntreffer. En bit av en tann løsner etter et uhell, litt vondt i en tann blir plutselig til tannverk, en fylling detter ut eller en krone løsner. Det kan være mange situasjoner som utløser behov for akutt behandling.

Vårt viktigste fokus i en akutt undersøkelse er å gi deg smertelindring, samt å få gjennomført en grundig undersøkelse/kartlegging. Tannlegen må få en god oversikt over situasjonen for å kunne gi deg forslag/alternativer til videre behandling. Avhengig av hva slags problemstilling pasienten har og om tannlegen har nødvendig tid, kan visse behandlinger gjennomføres der og da. I andre situasjoner gis smertelindring slik at pasienten kan klare seg frem til endelig behandling kan gjennomføres.

Les mer om tannlegevakt Oslo her.

Komplett undersøkelse

En mer omfattende tannlegeundersøkelse anbefales gjerne når du kommer for første gang eller noe har skjedd som har forandret din munn- og/eller generelle helsesituasjon (f.eks. graviditet, diabetes). Dette gjør tannlegen:

Sjekk av tenner og opp til 4 røntgenbilder

Tannlegen gjør en visuell og klinisk inspeksjon av munnen der tannoverflaten sjekkes og tannerstatninger ettersees. Lommer mellom tannkjøttet og tannen måles for å se etter tannkjøttbetennelse. Det tas røntgenbilder for å oppdage eller se dybde på hull i tennene (karies). Tannlegen vurderer endringer i tannstilling, status på fyllinger, økt beintap rundt tennene eller utvikling av marginal periodontitt (alvorlig tannkjøttbetennelse).

Kontroll av tunge, tannkjøtt og slimhinner

Tannkjøtt, slimhinne og tunge sjekkes for evt. sykdomstegn (f.eks. oral lichen planus).

Sjekk av kjeveben og kjeveledd, tyggeevne og tyggemuskler

Tannlegen ser etter sykdomstilstander i tyggemusklene, kjevebein eller -ledd som kan gi akutte eller kroniske smerter og dysfunksjon.

Kontroll av tenners posisjon og bittfunksjon

Tannlegen kontrollerer for slitasje, endring i tannstilling eller løse/tapte tenner.

Fjerning av tannstein, puss og polering ved behov

Med skrape og ultralyd fjernes tannstein og tennene pusses og poleres.

Har du uro eller angst foran et tannlegebesøk?

Mange kvier seg til tannlegebesøk, men noen har angst av mer alvorlig art. Så alvorlig oppleves angsten at tannlegebesøk utsettes helt til at smerten tvinger dem til tannlegen. Ofte er angst knyttet til bestemte ting; frykt for smerte, for nålestikk i forbindelse med bedøvelsen, ubehag knyttet til lukt og lyder, osv.. Det er dessuten veldig vanlig at dårlige opplevelser tidligere i livet har skapt en slik uro eller angst.

Kroniske smerter i munnen kan redusere livskvaliteten betydelig. Det går utover jobb og familie, og ikke minst evnen til å spise, prate og smile.

Kan du bli kvitt frykten for tannlegebesøk?

Det kan du, og her på Oslo Tannlegesenter hjelpes pasienter ut av slike situasjoner hver dag. Du kan lese mer om behandling av tannlegeskrekk her, samt se en film der pasienter beskriver møtet med oss.

Noen behandlinger krever undersøkelse før igangsettelse

Ved enkelte omfattende tannbehandlinger vil det være avgjørende at det ikke foreligger tilstander eller sykdom som kan påvirke resultatet negativt.

Et eksempel er behandling med tannimplantat. Før titanskruen (fixturen) kan festes i kjevebeinet, må pasienten undersøkes for tannkjøttbetennelse (periodontitt). Ubehandlet periodontitt fører på sikt til beintap rundt den aktuelle tannen. Det betyr at festeapparatet blir dårlig, noe som øker risikoen for at implantatet kan falle ut. På samme måte vil ubehandlet periodontitt kunne påvirke suksessen for tannflytting ved gjennomføring av tannregulering, eksempelvis i form av Invisalign.

Før tannbleking er det nødvendig med undersøkelse av tennene. Hull (karies), løse fyllinger eller tannkjøttbetennelse kan skape problemer fordi blekemiddel kan trenge inn til tannerven og skape irritasjon og smerte.

Skal du ha behandling med skallfasett, vil tannlegen starte med en undersøkelse av munn- og tannhelse. Det tas røntgenbilder av tenner og kjever. Dette vil avsløre hvorvidt tannen/tennene er egnede for å få festet fasetter. Har du lite emalje eller store fyllinger, er det nemlig vanskeligere å få godt nok feste.

Kilde:

(1) Helsedirektoratet (2021): Kunnskapsoppsummering om sammenhengen mellom den orale og generelle helse. Oslo: Helsedirektoratet. Tilgjengelig fra https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/kunnskapsoppsummering-om-sammenhengen-mellom-den-orale-og-generelle-helse

Velg en tannlege som gir deg full oversikt over kostnader og forebyggende tiltak for din helse

Vi vil gjerne være din tannlege i Oslo og hjelpe deg til god helse i både munn og kropp resten av livet. Kontakt oss i dag for undersøking og rådgivning. Vi undersøker tenner og munn for å finne eventuelle skader, reparerer dem før skader utvikles, og informerer deg om hvordan du kan forebygge nye skader eller sykdom.

Du får et kostnadsoverslag slik at du enklere kan vurdere når det vil passe deg best å gjennomføre nødvendig eller foreslått behandling.

Oslo Tannlegesenter er en del av Orbdent AS

Oslo Tannlegesenter er del av et stort og mangfoldig klinikk-fellesskap med spesialister, tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tilhørende støtteapparat.

Oslo Tannlegesenter er en av landets største klinikker, og har tilgang på det mest moderne innen røntgen-teknologier, 3D-skanning, digitalt smildesign og tanntekniker-tjenester. Minst like viktig er vårt fokus på moderne behandlingsmetoder. Det er grunnleggende viktig at våre pasienter trives og har så gode opplevelser som mulig hos oss.

Orbdent utvikler flere klinikker i Oslo, samt i Sverige. Sentralt plassert i hovedstaden finner du Orbdent Oslo på Egertorget, Torshov Tannlegesenter og Nydalen Tannlegesenter.

Ser etter ledige tider..

Oops!

Dessverre har den valgte tiden allerede blitt booket. Vennligst velg en annen tid/behandler!
Ok!