Hva koster tannlegen?

Tannlegepriser varierer med kompleksitet. Be om et prisestimat etter undersøkelsen.Se hele prislisten

Reparasjon og erstatning

Skadde tenner kan repareres og manglende tenner kan erstattes med god prognose.Om reparasjon og erstatning

Tannlegevakt i Oslo Sentrum, Vika

Vår tannlegevakt har åpent 365 dager i året - kvelder, helger og helligdager.Les mer om vår tannlegevakt

Tannimplantat

Implantater er en sikker metode for å erstatte tenner. Naturtro tenner lages på kort tid.Les mer om tannimplantat

Våre allmenne tannbehandlinger

Fokus på forebyggende tiltak, samt behandling av generelle munnhelseplager.Les mer om tannbehandling

Funksjon og estetikk

Behandling av sykdom, skade eller slitasje på tennene gir smil og livskvalitet tilbake.Les mer om funksjon og estetikk

Få et pent smil og øk selvtilliten

Tannregulering gir bedre bittfunksjonalitet, et penere smil og øker selvtilliten.Les mer om tannregulering
Tannimplantater i forhold til naturlige tenner

Tannimplantat er en moderne og sikker metode for å erstatte tapte tenner. Naturtro tenner tilvirkes på svært kort tid. Her finner du svar på alle dine spørsmål om implantater.

Oslo Tannlegesenter erstatter tapte tenner med naturtro implantater av høy kvalitet som produseres på vår in-house tannteknikeravdeling. Hos oss loves pasientene derfor en så rask prosess som det er praktisk mulig å få til.

Kort fortalt

Dette er den mest omfattende artikkel om tannimplantat skrevet om dette teamet som vi kjenner til. I tillegg har vi utarbeidet en egen sak om selve behandlingsforløpet, en sak som i seg selv også er både omfattende og forklarende. Du kan lese mer om tannimplantatbehandling, og hvordan denne gjennomføres fra start til slutt.

Hør hvordan nye tenner endret livet til Sigbjørn

Sigbjørn hadde tannlegeskrekk og hadde ikke vært til tannlegeundersøkelse på mange år. Etterhvert ble tannhelsen problematisk og smertefull. Til slutt måtte han til tannlegen. Hør hans historie.

Hva er et tannimplantat?

Et implantat kan være nødvendig etter tanntap som følge av skade, sykdom eller hull i tennene (karies), og behøver ikke, som mange tror, være aldersrelatert i det hele tatt.

Manglende tenner gir nedsatt bittfunksjon, men også redusert livskvalitet. Før i tiden var eneste løsning å få løse tenner i form av protese (gebiss), men i dag kan moderne og naturtro tannimplantater brukes for å erstatte en eller flere tenner. Med nye faste tenner kan du smile, prate og spise trygt igjen.

En tannerstatning består av tre deler. En titanskrue (fixtur) som ligner tannroten, festes i kjevebenet, og på denne skruen festes siden et lite bindeledd (kalt distanse) som stikker så vidt opp gjennom tannkjøttet. Til distansen festes tilslutt en tannkrone av keramikk eller porselen som ser svært naturtro ut. Forutsatt at det finnes nok beinvev å feste implantatet i, kan det brukes for å erstatte alt fra en enkelt tapt tann til å rehabilitere helt tannløse kjever.

Fordelen med implantat er at det er en fast løsning som fungerer som naturlige tenner. Behandlingen gir svært gode funksjonelle og estetiske resultater uten å skade nabotennene.

Tannimplantat | Gratis konsultasjon | Prisgaranti | Oslo Tannlegesenter

Delene i en komplett tannerstatning: implantatkrone, implantatdistanse og implantatfixtur (titanskrue).

Med moderne utstyr tilbys topp kvalitet i alle ledd

Oslo Tannlegesenter har dyktige tannteknikere og moderne utstyr som muliggjør 3D-skanning, 3D-røntgen, 3D-printing og 3D-fresing for produksjon av tannerstatninger med høy kvalitet. Tannleger, spesialister og tannteknikere samarbeider tett hos oss for å tilby deg den beste behandlingen som finnes.

Konsultasjon: Tannimplantat

Det er mange årsaker til at det kan oppstå et behov for å erstatte en eller flere tenner. En konsultasjon innebærer at vi sammen ser på alternativer, fordeler og ulemper, priser, eventuelle stønadsmuligheter og hvordan ulike behandlingsalternativer vil gjennomføres.

Kr 0Konsultasjon ca 20 min. Kr 299 faktureres ved ikke-møtt til time. Avbestillingsvilkår.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Implantatbehandling kan brukes til følgende:

 • Erstatte èn enkelt tann: Pasienten unngår da å slipe ned nabotennene som kreves for å skape feste til en vanlig tannbro. Dette er særlig en fordel der nabotennene er uten hull og fyllinger.
 • Erstatte flere tenner: Pasienten kan da operere inn to eller flere implantater og feste en tannbro på disse.
 • Erstatte alle tennene i kjeven: Implantatene vil da fungere som feste for en helprotese eller for en større tannbro. Denne typen konstruksjon har flere fordeler i forhold til en vanlig løs protese.

Godt dokumentert behandlingsmetode

Tannerstatning med implantater er en gjennomprøvet behandlingsmetode med en klinisk dokumentasjon som strekker seg over 40 år. Det var den svenske ortopedprofessoren Per-Ingvar Brånemark som utviklet metoden på 1970-tallet i Gøteborg. Han oppdaget at tannerstatninger laget av titan festet seg veldig godt til beinvevet. Senere utviklet han metoden til å bli mer moderne og stabil. Idag har metoden en svært god prognose og er vellykket i 96-99 % av behandlingene.

Når skal du prioritere behandling med tannerstatning?

Hvem kan få tannimplantat?

I prinsippet kan alle få tannerstatning. Alder er intet hinder for tannimplantat, men eldre mennesker kan bruke medisiner eller ha sykdommer som påvirker prognosen. Den nedre aldersgrensen er derimot 18 år. Tannimplantater kan først settes inn når kjevebenet er ferdig utvokst. Lengdeveksten og puberteten må også være avsluttet.

Vanlige årsaker til tanntap

Vanlige årsaker til behov for tannerstatning er som følge av:

 • Tap av tann pga en ulykke eller skade.
 • Tap av tann pga så omfattende karies at tannen må fjernes.
 • Tap av tann pga tannhelsesykdom (f.eks. tannkjøttbetennelsen periodontitt) eller andre helseproblemer.

Hva skjer om du utsetter å erstatte tapte tenner?

Noen pasienter ønsker av ulike grunner å utsette behandlingen så lenge som mulig. Da bør du være oppmerksom på at det over tid skjer forandringer i munnen. Manglende tenner kan etterhvert gi redusert livskvalitet fordi det oppleves vanskeligere å smile, prate og spise. Vi anbefaler at du oppsøker tannlege snarest mulig hvis du opplever tanntap.

Konsekvensene av manglende tenner kan være bittproblematikk. Det oppstår luker mellom tenner, og dette kan føre til at nabotennene beveger seg. Bakre tenner kan tippe forover, og fremre tenner kan begynne å «vandre» bakover. Pasienter som har unnlatt å erstatte små jeksler har opplevd at fortennene vandrer bakover mot tannluken, for så å lage nye mellomrom mellom fortennene. Konsekvensen blir at der det opprinnelig var mulig å sette inn en tannerstatning, må du først ha tannregulering for å lage plass.

Mangler du flere tenner på samme side i en kjeve, kan tenner motstående kjeve synke eller heves (overerupsjon). Det vil skape problemer med sambitt, dvs. at kontakten mellom overkjevens og underkjevens tenner blir feil.

Kjevebeinet, der den tapte tannen satt, kan også trekke seg tilbake. Skjer dette, kan det i fremtiden bli vanskeligere å sette inn en erstatning. Du kan også ende opp med å trenge beinerstatningsbehandling i forkant av behandlingen.

Disse konsekvensene gjør ikke bare fremtidig tannerstatning mer utfordrende, men kan også føre til bittproblematikk som krever bittrehabilitering før nye tenner kan settes inn.

Det finnes ulike alternativer når tenner skal erstattes

Manglende tenner kan erstattes gjennom ulike behandlinger. Pasienten kan få et tannimplantat, en tannbro eller en tannprotese. Det er fordeler og ulemper med alle alternativene, og det viktigste er at du får det som er best for deg.

Tannimplantat vs bro

Illustrasjon av ulike løsninger for å erstatte manglende tenner: tannbro vs. tannimplantat.

Fordeler med implantater

 • Du får faste tenner som ligner naturlige tenner.
 • Tannerstatningen skader ikke øvrige friske tenner, men bevarer mest mulig av eget tannsett.
 • Implantatet kan brukes som feste for løse proteser eller tannbro.
 • Behandlingen innebærer svært liten risiko. En mulig komplikasjon er at implantatet ikke fester seg. Skulle det skje, kan du få et nytt implantat. Andre sjeldne komplikasjoner er blødning og nerveskader.
 • Implantatet hjelper deg å tygge, prate og smile uforhindret igjen.

Ulemper med implantater

 • Kostnader er høyere sammenlignet med tannbro og protese.
 • Behandlingen kan ta lenger tid i påvente av tilheling og fremstilling av tannerstatning.
 • Det stilles høyere krav til pasientens munnhygiene.
 • Implantatet fester seg ofte dårligere hvis pasienten er aktiv røyker.
 • Hvis du mister noe av beinvevet, kan implantatet løsne.
 • Ved implantatbehandlinger rundt fortennene vil du kunne oppleve at tannkjøttet trekker seg litt tilbake og da vil metallet synes.
 • Siden kjeven vokser fortsatt gjennom hele livet, kan tannerstatningen og nabotennene vokse fra hverandre, noe som kan føre til en forskjell i lengden av den naturlige tannen og implantatkronen.

Når er tannbro et bra alternativ?

En tannbro er en god løsning hvis du allerede har reparerte nabotenner eller hvis implantatbehandling ikke er mulig. En tannbro trenger nemlig støttetenner som må slipes ned, i motsetning til et tannimplantat. Ulempen med en tannbro er at støttetenner som brukes kan behøve rotfylling i fremtiden. Rengjøring av en tannbro kan være vanskeligere enn av et tannimplantat. Dersom du har friske nabotenner eller ikke har tenner som kan fungere som støtte for bro, anbefales det å velge implantater.

Når er tannprotese et godt alternativ?

Tannprotese er et billigere alternativ for å erstatte manglende tenner, men sitter ikke fast og kan oppleves som ubehagelig. Proteser brukes idag mest som en midlertidig behandling.

Risikofaktorer ved tannimplantat

Tannerstatningsbehandling behøver nøyaktig planlegging og forutsetter at tannlegen undersøker mulighetene for denne typen behandling. Nedenfor beskrives tilstander som øker sannsynligheten for at det endelige resultatet mislykkes eller gjør at implantatbehandling utelukkes.

 • Den største risikofaktoren for implantater er dårlig munnhygiene.

All sykdom i munnen, f.eks. tannkjøttbetennelse (periodontitt), må være behandlet og under kontroll. Implantater satt inn hos pasienter med periodontitt har en dårligere prognose enn implantater satt inn hos andre pasienter. Periodontitt er en vesentlig årsak til beintap rundt implantater, og kalles da periimplantitt. Hos disse pasientene er det meget viktig med god rengjøring mellom og rundt implantatene.

 • Økt blødningstendens

Blør du lett (f.eks. hvis du tar blodfortynnende medikamenter som Marevan), må du fortelle det til tannlegen, slik at det kan tas med i betraktning før behandlingen.

 • Røyking

Dersom du røyker, reduseres suksessraten på implantatbehandling litt fordi tilhelingsevnen generelt er dårligere. Storrøykere bør ikke få implantater og bør vurdere nedtrapping eller røykestopp hvis de skal ha implantater. Slutter du derimot helt å røyke, har du samme prognose som ikke-røykere.

 • Utilstrekkelige mengder beinvev

Har du for lite beinvev å feste implantatet i, finnes det ulike metoder for å erstatte bein. Tannlegen undersøker mulighetene dine i en grundig undersøkelse forut for igangsettelse av behandlingen.

 • Tanngnissing (bruxisme)

Tanngnissing øker belastningen på implantatene som kan medføre mislykket behandling over tid, med fare for fraktur (brudd) og tap av tannerstatningene. Bittskinne utformet av tannlegen kan hjelpe mot tanngnissing.

Andre tilstander som kan tale imot implantat

Psykiatri, defekt benmetabolisme som osteoporose og osteopetrose, diabetes, malign sykdom, immunsupprimerte og organtransplanterte, autoimmune sykdommer, hjerteopererte/kunstige klaffer, strålebehandling i hode/hals-området, bisfosfonatbehandling, bruk av cytostatika og immunsuppressive midler og bruk av corticosteroider.

Hvordan foregår behandling?

Implantatbehandling er en omfattende prosess som tar tid og må gjøres over flere tannlegebesøk fordi beinvevet skal få tid til å gro. Det varierer litt hvor mange besøk som er nødvendig og hvor lang tid de tar. Kort oppsummert er prosessen slik ut:

Konsultasjon og undersøkelse

Du kommer først til en gratis og uforpliktende konsultasjon der tannlegen forteller om behandlingen ved hjelp av modeller og figurer. Du kan stille spørsmål og fortelle om behov, ønsker og forventninger. Tannlegen gjør en komplett undersøkelse av din allmennhelse og munnhelse (munnhule, tenner, tannkjøtt og det underliggende beinet). Det tas røntgenbilder og evt. kliniske foto for å vurdere hvilke muligheter som finnes. Dersom du ikke har nok beinvev til å feste titanskruen i kjevebeinet, må beinvevet først erstattes, noe som også må tas med i planleggingen. Sammen bestemmer du og tannlegen hvilken behandling som er best for deg. Tannlegen vil gi deg et skriftlig kostnadsoverslag.

Kirurgi

Operasjonen utføres under lokalbedøvelse. Tannlegen borrer et lite skruehull i kjevebenet, hvor titanskruen skrus fast. Tilhelingen tar vanligvis fra 8-12 uker. Beinvevet skal vokse sammen med det nye implantatet og danne en sterk forbindelse.

Fremstilling av tannerstatningen (tannkronen)

Når beinvevet er endelig tilhelet, tas det et fysisk avstøpning eller digitalt skann av tennene og tannluken der den kunstige tannkronen skal skrus på implantatet. En tanntekniker tilvirker vanligvis en enkelt permanent tannkrone på to uker.

Montering av tannkronen

Selve monteringen kan kreve ett eller flere tannlegebesøk alt etter hvilken type og omfang på tannerstatningene som skal lages. Tannlegen sikrer at bittet er behagelig, funksjonelt og estetisk som planlagt.

Tre prosedyrer for tannimplantatbehandling

Prosedyren kan gjøres på tre ulike litt måter avhengig beinkvalitet og stabilitet av implantatet (dvs. hvor godt det sitter fast og hvor mye det kan belastes).

To-trinns behandling

Operasjon + dekkskrue + dekke skruen med tannkjøtt – tilheling av kjevebein – åpne tannkjøtt + sette på tilhelingsdistanse – tilheling av kjevebein – avstøpning/skann – påsetting av permanent tannkrone

Titanskruen festes i kjevebeinet og det skrus samtidig på en dekkskrue. Den brukes under tilhelingstiden for å beskytte plattformen og innvendige gjenger mot overvekst av beinvev. Tannkjøttet sys sammen over dekkskruen. Etter tilhelingstiden blir tannkjøttet åpnet opp igjen, og det settes på en tilhelingsdistanse på titanskruen. Den forlenger implantatet og sørger for at implantatet kan fungere som feste når den permanente tannkronen settes på.

Ett-trinns behandling

Operasjon + tilhelingsdistanse som går gjennom tannkjøttet – tilheling av kjevebein – avstøpning/skann – påsetting av permanent tannkrone

Samtidig som titanskruen festes i kjevebeinet, settes en tilhelingsdistanse på toppen av implantatet. Distansen stikker noen få millimeter opp av tannkjøttet. Når den permanente tannkronen settes på, tas denne tilhelingsdistansen av.

Direktebelastning (“nye tenner på dagen”)

Operasjon + midlertidig krone – tilheling av kjevebein – avstøpning/skann – påsetting av permanent krone

Her har tannlegen vurdert at kjevebeinet kan tåle belastning direkte etter innsetting av tannerstatningen. Prosedyren innebærer at den midlertidige tannkronen skrus direkte på titankruen under operasjonen.

Midlertidig tann

Hvis tannluken er på et synlig område, vil de fleste ønske å skjule den med en midlertidig tann frem til den endelige tannkronen kan settes på. Det finnes flere løsninger, og tannlegen vurderer hvilken som er best for den enkelte pasient.

 • Avtagbar tannprotese
 • Pålimt plastikktann
 • Påskrudd midlertidig tannkrone

Hva skjer hvis du ikke har nok beinvev?

Manglende tenner fører ofte til beinsvinn. Over tid kan du da oppleve at kjevebenet synker sammen. Hvis du ikke har tilstrekkelig høyde og/eller bredde på beinvevet for å få festet titanskruen, kan det utføres sinusløft eller alveolepreservasjon for å øke høyden på kjevekammen. Er det utelukket, er alternativene enten tannbro eller tannproteser for å erstatte manglende tenner.

Er det ubehag forbundet med behandlingen?

Inngrepet skjer ved hjelp av lokalbedøvelse og er smertefritt. I løpet av de neste døgnene etter innsetting av tannimplantat kan det forekomme noe hevelse og ømhet. Alvorlige og omfattende komplikasjoner er ytterst sjeldne.

Vedlikehold og pleie

Akkurat som dine egne tenner behøver tannerstatninger vedlikehold. Det kan ikke bli hull i kunstige materialer, men tannkjøttet rundt implantatet er utsatt for de samme bakteriene som ellers i munnen. God tannpleie er derfor svært viktig. Tennene må pusses morgen og kveld med fluortannkrem, og du må bruke mellomromsbørster for holde det rent mellom implantatet og de nærliggende tennene.

Røykere må være klare over at røyking reduserer de gode prognosene for tannimplantater. For å redusere faren for komplikasjoner, og for å øke holdbarheten til tannerstatningene, er det best om pasienten slutter å røyke før det igangsettes en slik omfattende behandling som tannerstatning er.

Dersom du har godt renhold, gjør regelmessige kontroller hos tannlegen og (helst) ikke røyker, har tannerstatninger alle forutsetninger for å vare i svært mange år. Tannlegen vil gi deg individuelle tips og råd om hvordan du best kan holde tennene friske og rene.

Behandlingstid

Hele behandlingen fra start til slutt kan ta tre til fem måneder avhengig av det aktuelle pasienttilfellet og om pasienten trenger beintransplantasjon. Prognosen for implantatbehandling er svært god, dvs. at det er liten fare for senere problemer.

Nye tenner på dagen

Med ny forskning og ny teknologi kan vi i dag tilby «nye tenner på dagen». Dette innebærer at du slipper å bruke en avtagbar tannprotese eller gå uten tann mens du venter på tilheling. En slik rask behandling oppleves veldig positiv av våre pasienter.

Å sette inn tenner på en dag krever dog god planlegging mellom pasient, tannlege og tanntekniker. Dette er en avansert prosess og forutsetter at du har et utgangspunkt som er egnet for en vellykket behandling. Denne tilnærmingen anbefales dersom tannlegen vurderer situasjonen slik at tannimplantatet kan belastes direkte etter innsetting.

Priser og refusjon

Prisen på tannerstatning varierer avhengig av materialvalg og metode. Det er derfor vanskelig å gi en eksakt pris på denne typen behandling uten først å treffe pasienten. Tannlegen kan gi deg et nøyaktig kostnadsoverslag først etter en undersøkelse. Derfor tilbyr vi deg som vurderer tannimplantat gratis og uforpliktende konsultasjon. Da får du mer informasjon om tannlege-priser.

Vi har prisgaranti på tannimplantatbehandlingen. Dersom du finner en tannlege i Norge som tilbyr deg samme behandling til lavere pris, vil vi tilby behandling for samme pris. Det forutsetter at du kan dokumentere identisk behandling, behandlingsprotokoll, prosedyre og materialer, i forkant av behandlingen hos Oslo Tannlegesenter.

Noen pasienter kan ha rett til Helfo-refusjon for sin behandling. Våre spesialister og tannleger har avtale med Helfo og vil vurdere om du har refusjonsrett.

Vurderer du behandling i utlandet?

Denne typen behandlinger kan være rimeligere i utlandet sammenlignet med prisene i Norge. Dessverre står du langt svakere juridisk, og du har ingen garanti for at det benyttes produkter med høy kvalitet. Tannleger i utlandet bruker ofte andre behandlingssystemer som ikke benyttes i Norge.

Du vil da kunne få merkbare kostnader av å måtte reise til utlandet for kontroll og eventuell oppfølging, reparasjon eller bruk av reklamasjonsrett dersom det oppstår problemer. Du har dessuten ingen rettigheter overfor Norsk pasientskadeerstatning når behandlingen er gjort i utlandet.

I Norge får du god kvalitet på materialer, originale deler og kort vei til tannlegen for nødvendig oppfølging. Jevnlige kontroller av tannerstatningen er viktig for vedvarende god prognose for behandlingen som er gjort.

Utfører du din behandling hos oss, er du forsikret gjennom Norsk pasientskadeerstatning og vi hjelper deg dersom komplikasjoner mot formodning skulle oppstå.

Velg en tannlege som gir deg full oversikt over kostnader og forebyggende tiltak for din helse

Vi vil gjerne være din tannlege i Oslo og hjelpe deg til god helse i både munn og kropp resten av livet. Kontakt oss i dag for undersøking og rådgivning. Vi undersøker tenner og munn for å finne eventuelle skader, reparerer dem før skader utvikles, og informerer deg om hvordan du kan forebygge nye skader eller sykdom.

Du får et kostnadsoverslag slik at du enklere kan vurdere når det vil passe deg best å gjennomføre nødvendig eller foreslått behandling.

Oslo Tannlegesenter er en del av Orbdent AS

Oslo Tannlegesenter er del av et stort og mangfoldig klinikk-fellesskap med spesialister, tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tilhørende støtteapparat.

Oslo Tannlegesenter er en av landets største klinikker, og har tilgang på det mest moderne innen røntgen-teknologier, 3D-skanning, digitalt smildesign og tanntekniker-tjenester. Minst like viktig er vårt fokus på moderne behandlingsmetoder. Det er grunnleggende viktig at våre pasienter trives og har så gode opplevelser som mulig hos oss.

Orbdent har flere klinikker i Oslo, samt i Sverige. Sentralt plassert i hovedstaden finner du Orbdent Oslo på Egertorget, Torshov Tannlegesenter og Nydalen Tannlegesenter.

Ser etter ledige tider..

Oops!

Dessverre har den valgte tiden allerede blitt booket. Vennligst velg en annen tid/behandler!
Ok!
TILBUD!
Tilbud