Hva koster tannlegen?

Tannlegepriser varierer med kompleksitet. Be om et prisestimat etter undersøkelsen.Se hele prislisten

Reparasjon og erstatning

Skadde tenner kan repareres og manglende tenner kan erstattes med god prognose.Om reparasjon og erstatning

Tannlegevakt i Oslo Sentrum, Vika

Vår tannlegevakt har åpent 365 dager i året - kvelder, helger og helligdager.Les mer om vår tannlegevakt

Tannimplantat

Implantater er en sikker metode for å erstatte tenner. Naturtro tenner lages på kort tid.Les mer om tannimplantat

Våre allmenne tannbehandlinger

Fokus på forebyggende tiltak, samt behandling av generelle munnhelseplager.Les mer om tannbehandling

Funksjon og estetikk

Behandling av sykdom, skade eller slitasje på tennene gir smil og livskvalitet tilbake.Les mer om funksjon og estetikk

Få et pent smil og øk selvtilliten

Tannregulering gir bedre bittfunksjonalitet, et penere smil og øker selvtilliten.Les mer om tannregulering
Helfo-refusjon tannlege
Komplett undersøkelse Kr 1290Vi belønner våre faste pasienter med 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Helfo-refusjon kan være en viktig støtte når du har behov for tannlegebehandling.

Helfo-refusjon til tannlege kan ha stor økonomisk betydning for pasientene våre. Derfor er våre tannbehandlere selvsagt behjelpelige med å vurdere om slik støtte er berettiget. På denne siden kan du lese mer om refusjonsordningen.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke gir ut faktura eller tar imot kontanter. Våre betalingsløsninger etter behandling er kort og vipps. Vi har også mulighet til å inngå delbetaling gjennom SVEA. Dette avtales direkte med tannlegen. Les mer her om våre betalingsalternativer.

Direkteoppgjør med Helfo

Ved tanntilstander med rett til støtte fra Helfo har tannlegene direkteoppgjørsavtale. Dette innebærer at du som pasient kun betaler din egenandel hos oss. Vi tar oss dessuten av papirarbeidet og søknadsprosessen for deg, slik at du slipper dette.

Andre alternativer, slik som hjelp til å søke støtte fra NAV og eller ønske å delbetale din behandling, er også muligheter vi tilbyr hos oss.

Viktig informasjon

Merk at lov om støtte i forbindelse med tannbehandling er gjenstand for endringer på lik linje som alle andre lover. Vi kan derfor ikke innestå for/garantere at nedenstående til enhver tid er i samsvar med gjeldende regelverk. Det henvises til side om slik støtte hos lovdata. Vi understreker at nedenstående ikke dekker alle detaljer i lovverket, men er ment som en overordnet veiledning/informasjon om støtte som kan søkes om fra det offentlige, via Helfo.

Tannlegetjenester for 21-24-åringer i Oslo kommune

Oslo kommune dekker 75 % av utgifter til privat tannbehandling for 21-24-åringer som har midlertidig bostedsadresse eller er folkeregistrert i Oslo kommune. Du kan fritt velge privatpraktiserende tannlege i Oslo. Les mer om tannlegetjenester for 21-24-åringer og refusjonsordninger.

Generelle bestemmelser knyttet til stønadsberettigelse for voksne ved undersøkelse og behandling hos tannlege

Folketrygdlovens $5-6 vil det kunne ytes stønad for å dekke utgifter i forbindelse med undersøkelse og behandling som utføres av tannlege eller tannpleier i følgende situasjoner/tilstander/tilfeller:

 1. Medisinsk tilstand som ansees som sjelden.
 2. Tilstander tilknyttet leppe, kjeve og ganespalte.
 3. Ved svulst i munnhule, i tilgrensende eller i hoderegionen for øvrig.
 4. Dersom det er behov for infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander.
 5. Sykdom og/eller anomalier i kjeve eller munn.
 6. Ved periodontitt.
 7. Ved forstyrrelser av tannutvikling.
 8. Ved bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi).
 9. Ved et patologisk tap av tannsubstans som skjer ved attrisjon eller erosjon.
 10. Hyposalivasjon (munntørrhet).
 11. Når det inntreffer allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer.
 12. Tannskade som oppstår i forbindelse med godkjent yrkesskade.
 13. Tannskade som oppstår som følge av ulykke og som ikke er relatert til yrkesskade.
 14. Ved sterkt nedsatt evne til egenomsorg. Gjelder for personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne.
 15. Ved tanntap, helt eller delvis, uten egne tenner i underkjeve.

Det forutsettes at du er medlem av folketrygden. Les mer på Helfos sider.

Det hviler et spesielt ansvar på tannlege og/eller tannpleier som utfører undersøkelse og/eller tannbehandling.

Vurderinger som ligger til grunn for eventuell stønad påhviler tannlegen eller tannpleieren som utfører undersøkelse eller behandling. Det er derfor nødvendig med en grundig undersøkelse for å gjøre en vurdering i forhold til folketrygdloven $ 5-6 eller $ 5-6a. Behandleren skal også vurdere om behandling kan gjøres innenfor rammen av forsvarlig og nødvendig oppfølging/tannbehandling av pasienten.

Behandleren skal kunne dokumentere alle vurderingene som er gjort ifb. med anbefalt behandling, og pasientjournalen skal inneholde all relevant og nødvendig informasjon, jf. helsepersonelloven med forskrifter. Et vilkår for stønad er at pasienten er medlem av folketrygden, jr. folketrygdloven $5-2.

Kompetansekrav til tannlege og tannpleier

Pasienter som er stønadsberettiget mottar kun slik støtte når behandling er utført hos tannlege eller tannpleier som innehar rett til å utøve tannbehandling. Dette er i henhold til lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.. Herunder også tannlege eller tannpleier fra andre EØS-land/stater som yter midlertidige tjenester i Norge, jf. forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land og Sveits.

Helfo-refusjon

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Henvisninger og kompetanse tilknyttet kjeveortopedi

Kostnader i forbindelse med kjeve- og ansiktsradiologiske undersøkelser ved bruk av CT/MR dekkes når undersøkelser er gjennomført av en spesialist innen kjeve- og ansiktsradiologi.

Kostnader relatert til implantatforankret tannprotetisk behandling dekkes dersom den kirurgiske innsettingen av odontologiske tannimplantat er gjennomført av en spesialist innen maxillofacial kirurgi, eventuelt en spesialist innen periodonti.

Dertil tilkommer det at protetisk del av behandling skal være utført av spesialist innen protetikk eller av tannlege med nødvendig, dokumenterbar, kompetanse godkjent av Helsedirektoratet. Behandlingsoppgaver som avkrever særskilt kompetanse/spesialistkompetanse godkjent av direktoratet, kan ikke delegeres til annet helsepersonell når det kreves refusjon i medhold av denne bestemmelsen.

Helfo-refusjonHelfo-refusjon etter mislykket behandling

Behandler har ansvar for all behandling og tannteknisk arbeid det kreves støtte for.

Dersom behandling ansees som mislykket og at dette kan føres tilbake til behandler, vil ny behandling ikke ha berettigelse for Helfo-refusjon. Dersom nytt behandlingsbehov ikke kan føres tilbake til den som utførte behandlingen, skal ett av vilkårene i $ 1 i gjeldende lov i Folketrygdloven om tannbehandling være oppfylt. Dette kreves for å være stønadsberettiget. Vilkår skal være oppfylt på tidspunktet der ny behandling gjennomføres.

Stønadskrav

Krav om Helfo-refusjon skal fremsettes i henhold til gjeldende regler og takster som gjelder på tidspunktet behandlingen utføres. Dersom behandling er påbegynt, kan denne sluttføres selv om regelverket er endret underveis og mens behandling utføres. Planlagt behandling vil ikke regnes som påbegynt behandling.

Har du spørsmål om HELFO-refusjon

Ring oss på 22 42 49 50 eller still ditt spørsmål ved å benytte kontaktskjemaet nederst på forsiden. Du kan også sende dine spørsmål til oss på epost til post@oslotannlegesenter.no. Se ellers våre tannlege-priser.

Velg en tannlege som gir deg full oversikt over kostnader og forebyggende tiltak for din helse

Vi vil gjerne være din tannlege i Oslo og hjelpe deg til god helse i både munn og kropp resten av livet. Kontakt oss i dag for undersøking og rådgivning. Vi undersøker tenner og munn for å finne eventuelle skader, reparerer dem før skader utvikles, og informerer deg om hvordan du kan forebygge nye skader eller sykdom.

Du får et kostnadsoverslag slik at du enklere kan vurdere når det vil passe deg best å gjennomføre nødvendig eller foreslått behandling.

Oslo Tannlegesenter er en del av Orbdent AS

Oslo Tannlegesenter er del av et stort og mangfoldig klinikk-fellesskap med spesialister, tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tilhørende støtteapparat.

Oslo Tannlegesenter er en av landets største klinikker, og har tilgang på det mest moderne innen røntgen-teknologier, 3D-skanning, digitalt smildesign og tanntekniker-tjenester. Minst like viktig er vårt fokus på moderne behandlingsmetoder. Det er grunnleggende viktig at våre pasienter trives og har så gode opplevelser som mulig hos oss.

Orbdent utvikler flere klinikker i Oslo, samt i Sverige. Sentralt plassert i hovedstaden finner du Orbdent Oslo på Egertorget, Torshov Tannlegesenter og Nydalen Tannlegesenter.

Ser etter ledige tider..

Oops!

Dessverre har den valgte tiden allerede blitt booket. Vennligst velg en annen tid/behandler!
Ok!