Hva koster tannlegen?

Tannlegepriser vil variere med behandlingstype og kompleksitet. Enkelte behandlinger har en forhåndsbestemt pris, mens andre behandlinger vil kreve en komplett undersøkelse før et behandlingsforslag og prisestimat kan utformes.Se hele prislisten
Tannlegevakt Oslo kampanje

Kr 300 i rabatt på akutt undersøkelse

 • Et raskt svar på hva slags problemstilling du står overfor.
 • Smertelindrende behandling. Pris for dette vil avhenge av hva slags lindrende behandling som er nødvendig.
 • Et kostnadsoverslag for nødvendig behandling.

430kr (730kr)
Henter ledige timer...

Reparasjon og erstatning

Skadde tenner kan repareres og manglende tenner kan erstattes med god prognose. Moderne tannbehandling kan effektivt hjelpe deg som vil gjenopprette tannsettet mht funksjon og estetikk.Om reparasjon og erstatning
Tannlegevakt Oslo kampanje

Kr 300 i rabatt på akutt undersøkelse

 • Et raskt svar på hva slags problemstilling du står overfor.
 • Smertelindrende behandling. Pris for dette vil avhenge av hva slags lindrende behandling som er nødvendig.
 • Et kostnadsoverslag for nødvendig behandling.

430kr (730kr)
Henter ledige timer...

Tannlegevakt i Oslo Sentrum, Vika

Vår tannlegevakt har åpent 365 dager i året - kvelder, helger og helligdager. Vi garanterer deg time på dagen ved akutte behov.Les mer om vår tannlegevakt

Tannimplantat

Tannimplantat er en moderne og sikker metode for å erstatte tapte tenner. Naturtro tenner tilvirkes på svært kort tid. Her finner du svar på alle dine spørsmål om implantater.Les mer om tannimplantat
Tannlege Oslo kr 300 rabatt

Bestill komplett undersøkelse online og få kr 300 i rabatt

En komplett undersøkelse har som hovedhensikt å gjøre en vurdering av pasientens tann- og munnhelse, tannkjøtt og bittfunksjon, samt fjerne tannstein, pusse og polere tennene.

790kr (1.090kr)
Henter ledige timer...

Våre allmenne tannbehandlinger

Våre tannleger kan hjelpe deg innen et bredt felt av tannbehandlinger. Innen allmenn tannbehandling er tannlegene opptatt av forebyggende tiltak, samt behandling av generelle munnhelseplager.Les mer om tannbehandling
Blekekampanje - temaside

Tannbleking + undersøkelse

Kampanjen inkluderer undersøkelse, blekeskinner for hjemme bleking, blekemiddel samt instruksjon i hvordan trygg bleking gjennomføres.

3.800kr (5.100kr)
Henter ledige timer...

Funksjon og estetikk

Når tennene skaper problemer med å snakke, spise og le, reduseres livskvaliteten vesentlig. Behandling av sykdom, skade eller slitasje på tennene er utrolig viktig og vil gi smil og livskvalitet tilbake.Les mer om funksjon og estetikk
Gratis tannregulering konsultasjon

Bestill en gratis konsultasjon for tannregulering

I denne konsultasjonen vil vi vise deg hva slags tannregulerings-muligheter vi kan tilby deg. Ved å rette opp tennene vil du få enklere tannhygiene, bedre tyggefuksjon og et penere smil.

0kr
Henter ledige timer...

Få et pent smil og øk selvtilliten

Tannregulering er en effektiv måte å bedre bittfunksjonalitet, få et penere smil og øke selvtilliten. Usynlig avtagbar tannregulering er diskret og kan brukes av både unge og voksne.Les mer om tannregulering

La Oslo Tannlegesenter kurere din odontofobi.

Vil du bli kvitt tannlegeskrekk? La oss inngå en avtale!Les mer om tannlegeskrekk
Helfo-refusjon tannlege

Helfo-refusjon kan være en viktig støtte når du har behov for tannlegebehandling.

Helfo-refusjon til tannlege kan ha stor økonomisk betydning for pasientene våre. Derfor er våre tannbehandlere selvsagt behjelpelige med å vurdere om slik støtte er berettiget. På denne siden kan du lese mer om refusjonsordningen.

Direkteoppgjør med Helfo

Ved tanntilstander med rett til støtte fra Helfo har tannlegene direkteoppgjørsavtale. Dette innebærer at du som pasient kun betaler din egenandel hos oss. Vi tar oss dessuten av papirarbeidet og søknadsprosessen for deg, slik at du slipper dette.

Andre alternativer, slik som hjelp til å søke støtte fra NAV og eller ønske å delbetale din behandling, er også muligheter vi tilbyr hos oss.

Viktig informasjon

Merk at lov om støtte i forbindelse med tannbehandling er gjenstand for endringer på lik linje som alle andre lover. Vi kan derfor ikke innestår for/garantere at nedenstående til enhver tid er i samsvar med gjeldende regelverk. Det henvises til side om slik støtte hos lovdata. Vi understreker at nedenstående ikke dekker alle detaljer i lovverket, men er ment som en overordnet veiledning/informasjon om støtte som kan søkes om fra det offentlige, via Helfo.

Generelle bestemmelser knyttet til stønadsberettigelse ved undersøkelse og behandling hos tannlege

Folketrygdlovens $5-6 vil det kunne ytes stønad for å dekke utgifter i forbindelse med undersøkelse og behandling som utføres av tannlege eller tannpleier i følgende situasjoner/tilstander/tilfeller:

 1.  Medisinsk tilstand som ansees som sjelden.
 2. Tilstander tilknyttet leppe, kjeve og ganespalte.
 3. Ved svulst i munnhule, i tilgrensende eller i hoderegionen for øvrig.
 4. Dersom det er behov for infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander.
 5. Sykdom og/eller anomalier i kjeve eller munn.
 6. Ved periodontitt.
 7. Ved forstyrrelser av tannutvikling.
 8. Ved bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi).
 9. Ved et patologisk tap av tannsubstans som skjer ved attrisjon eller erosjon.
 10. Hyposalivasjon (munntørrhet).
 11. Når det inntreffer allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer.
 12. Tannskade som oppstår i forbindelse med godkjent yrkesskade.
 13. Tannskade som oppstår som følge av ulykke og som ikke er relatert til yrkesskade.
 14. Ved sterkt nedsatt evne til egenomsorg. Gjelder for personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne.
 15. Ved tanntap, helt eller delvis, uten egne tenner i underkjeve.

Det forutsettes at du er medlem av folketrygden.

Det hviler et spesielt ansvar på tannlege og/eller tannpleier som utfører undersøkelse og/eller tannbehandling.

Vurderinger som ligger til grunn for eventuell stønad påhviler tannlegen eller tannpleieren som utfører undersøkelse eller behandling. Det er derfor nødvendig med en grundig undersøkelse for å gjøre en vurdering i forhold til folketrygdloven $ 5-6 eller $ 5-6a. Behandleren skal også vurdere om behandling kan gjøres innenfor rammen av forsvarlig og nødvendig oppfølging/tannbehandling av pasienten.

Behandleren skal kunne dokumentere alle vurderingene som er gjort ifb. med anbefalt behandling, og pasientjournalen skal inneholde all relevant og nødvendig informasjon, jf. helsepersonelloven med forskrifter. Et vilkår for stønad er at pasienten er medlem av folketrygden, jr. folketrygdloven $5-2.

Kompetansekrav til tannlege og tannpleier

Pasienter som er stønadsberettiget mottar kun slik støtte når behandling er utført hos tannlege eller tannpleier som innehar rett til å utøve tannbehandling. Dette er i henhold til lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.. Herunder også tannlege eller tannpleier fra andre EØS-land/stater som yter midlertidige tjenester i Norge, jf. forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land og Sveits.

Henvisninger og kompetanse tilknyttet kjeveortopedi

Kostnader i forbindelse med kjeve- og ansiktsradiologiske undersøkelser ved bruk av CT/MR dekkes når undersøkelser er gjennomført av en spesialist innen kjeve- og ansiktsradiologi.

Kostnader relatert til implantatforankret tannprotetisk behandling dekkes dersom den kirurgiske innsettingen av odontologiske tannimplantat er gjennomført av en spesialist innen maxillofacial kirurgi, eventuelt en spesialist innen periodonti.

Dertil tilkommer det at protetisk del av behandling skal være utført av spesialist innen protetikk eller av tannlege med nødvendig, dokumenterbar, kompetanse godkjent av Helsedirektoratet. Behandlingsoppgaver som avkrever særskilt kompetanse/spesialistkompetanse godkjent av direktoratet, kan ikke delegeres til annet helsepersonell når det kreves refusjon i medhold av denne bestemmelsen.

Helfo-refusjonHelfo-refusjon etter mislykket behandling

Behandler har ansvar for all behandling og tannteknisk arbeid det kreves støtte for.

Dersom behandling ansees som mislykket og at dette kan føres tilbake til behandler, vil ny behandling ikke ha berettigelse for Helfo-refusjon. Dersom nytt behandlingsbehov ikke kan føres tilbake til den som utførte behandlingen, skal ett av vilkårene i $ 1 i gjeldende lov i Folketrygdloven om tannbehandling være oppfylt. Dette kreves for å være stønadsberettiget. Vilkår skal være oppfylt på tidspunktet der ny behandling gjennomføres.

Stønadskrav

Krav om Helfo-refusjon skal fremsettes i henhold til gjeldende regler og takster som gjelder på tidspunktet behandlingen utføres. Dersom behandling er påbegynt, kan denne sluttføres selv om regelverket er endret underveis og mens behandling utføres. Planlagt behandling vil ikke regnes som påbegynt behandling.

Har du spørsmål om HELFO-refusjon

Ring oss på 22 42 49 50 eller still ditt spørsmål ved å benytte kontaktskjemaet nederst på forsiden. Du kan også sende dine spørsmål til oss på epost til post@oslotannlegesenter.no.

Del gjerne i sosiale medier
TwitterFacebookLinkedIn

Oslo Tannlegesenter er en del av Orbdent AS

Oslo tannlegesenter.no er en del av konsernet Orbdent AS som eier flere klinikker i Oslo i tillegg til Oslo Tannlegesenter, blant annet Orbdent.no og Torshov Tannlegesenter.

FAQ
Vanlige spørsmål & svar
Har du spørsmål?