Hva koster tannlegen?

Tannlegepriser varierer med kompleksitet. Be om et prisestimat etter undersøkelsen.Se hele prislisten

Reparasjon og erstatning

Skadde tenner kan repareres og manglende tenner kan erstattes med god prognose.Om reparasjon og erstatning

Tannlegevakt i Oslo Sentrum, Vika

Vår tannlegevakt har åpent 365 dager i året - kvelder, helger og helligdager.Les mer om vår tannlegevakt

Tannimplantat

Implantater er en sikker metode for å erstatte tenner. Naturtro tenner lages på kort tid.Les mer om tannimplantat

Våre allmenne tannbehandlinger

Fokus på forebyggende tiltak, samt behandling av generelle munnhelseplager.Les mer om tannbehandling

Funksjon og estetikk

Behandling av sykdom, skade eller slitasje på tennene gir smil og livskvalitet tilbake.Les mer om funksjon og estetikk

Få et pent smil og øk selvtilliten

Tannregulering gir bedre bittfunksjonalitet, et penere smil og øker selvtilliten.Les mer om tannregulering
Mistet fylling eller tannkrone
Akutt undersøkelse Kr 990MERK: Kr 1290 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

En mistet fylling eller tannkrone er et tegn på at tannen er svekket og må repareres.

En fylling eller tannkrone kan mistes dersom du har bitt på en hard gjenstand, dersom den i utgangspunktet ikke var satt inn på en god nok måte, som følge av tanngnissing eller fordi et hull i tannen har skapt dårligere feste for fyllingen/kronen.

Kontakt vår tannlegevakt i Oslo ved akutt smerte. Nedenfor kan du se første ledige time samt få rabatt ved online bestilling. Ring 22 42 49 50 dersom du ikke finner en ledig time i vårt online bestillingssystem. Du er også velkommen til klinikken for drop in time.

Hvilken funksjon har fyllinger og tannkroner?

En fylling eller en tannkrone er konstruert for å gjenskape tannens funksjon og form, samt å forsegle den mot bakterier. Uten fyllingen eller kronen er tannen svekket og mer utsatt for ytterligere skader og bakterieangrep. Tannerven kan også ta skade av stimuli som f.eks. varm og kald drikke.

En mistet fylling eller tannkrone kan på sikt lede til betennelse i tannerven. Dersom tannen ikke rengjøres og forsegles igjen, vil bakterier fra munnen komme inn i tannroten og du risikerer infeksjon i tannerven, og på sikt tap av tannen. Dør tannerven, kan det bli nødvendig med en rotfylling.

Akutt undersøkelse

 • Et raskt svar på hva slags problemstilling du står overfor.
 • Smertelindrende behandling. Pris for dette vil avhenge av hva slags lindrende behandling som er nødvendig.
 • Et kostnadsoverslag for nødvendig behandling.

Dersom det er ledig tid kan tannlegen utføre mindre akutt-behandlinger der og da. I situasjoner der tidkrevende/spesialist-behandling er nødvendig, vil du få et forslag til oppfølgingstime snarest mulig etter undersøkelsen.

Kr 990MERK: Kr 1290 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Symptomer på løs fylling eller tannkrone

Hvis en krone eller fylling er løs, kan du gjerne merke symptomer før den faller helt ut. Du føler et økt trykk og ubehag ved tygging, tanntråd som henger fast eller fliser seg mellom tennene, og overfølsomhet mot kulde og varme. Men det er viktig å vite at du ikke alltid får symptomer før det har gått for langt. Regelmessige tannlegeundersøkelser forebygger at en skade utvikler seg til et større og mer kostbart problem. Både amalgamfyllinger og hvite fyllinger kan løsne og mistes.

Symptomer på mistet fylling eller tannkrone

Ofte merker du ikke at fyllingen har falt ut, men du kan plutselig oppdage en spiss kant som ikke var der før. Noen opplever at de faktisk biter på fyllingen som har løsnet. Har du mistet en fortannsfylling eller tannkrone, kan det oppleves som et stort estetisk problem. I tillegg blir tannen ofte skarp og ubehagelig.

I noen tilfeller er en større bit av tannen også borte, og du kan få problemer med ising i tennene. Om du venter for lenge med å få reparert fyllingen eller satt inn en ny krone, kan du få ende opp med tannverk og betennelse i tannerven.

Andre akuttbehov | Oslo Tannlegesenter

Gamle amalgamfyllinger kan falle helt ut. Foto: Shutterstock

Årsaker til mistet fylling eller tannkrone

 • Det kan dannes nye hull (karies) under fyllingen/kronen som da får dårligere feste.
 • Du kan ha fått en for stor fylling, uten optimal utforming og dermed dårligere feste.
 • Fyllingen/kronen kan falle ut hvis tannen blir utsatt for et traume, dvs. at du har bitt på noe hardt eller fått et slag mot tannen.
 • Tanngnissing over lengre tid kan slite ned tennene slik at fyllinger og kroner løsner.
 • En midlertidig fylling eller krone som satt på i påvente av permanent løsning, kan løsne.
 • En tann blir svakere etter rotfylling, og økt porøsitet kan medføre at fyllingen eller kronen som tannen er forseglet med, faller ut.
 • Tannkronen kan være feil slipt.
 • Det kan være feil i produksjon av tannkronen hos tanntekniker.
 • Det kan være feil på sement/lim som tannkronen er satt fast med.

Oppsøk tannlegen om du har mistet en fylling eller tannkrone

En mistet fylling eller tannkrone er sjelden en akuttsituasjon. Men det kan imidlertid være smertefullt fordi det eksponerte tannvevet ofte er følsomt for temperatur, trykk og luft. Det som er igjen av tannen er heller ikke like sterkt og motstandsdyktig som en frisk tann, og dermed tar den lettere skade.

Jo fortere du får behandling, jo mindre er risikoen for at tannen svekkes ytterligere. Går du lenge med mistet fylling eller tannkrone, kan det føre til betennelse og endring av tannstillingen. Dersom tannen er veldig skadet, finnes det en risiko for at den kan sprekke langsetter tannroten. Da kan den ikke behandles, men må trekkes. Ta kontakt med tannlegen så fort som mulig.

Oslo Tannlegesenter har utvidede åpningstider og tilbyr akutt time på dagen slik at du får behandling så snart som mulig. Tannlegen vil undersøke tannen, og diskutere forskjellige behandlinger med deg.

Hvis en tannkrone har falt ut, ta vare på den og ta den med til tannlegen. Noen ganger kan den faktisk limes fast på nytt.

Hvordan foregår en akutt tannlegetime hvis du har mistet fylling eller tannkrone?

En mistet fylling eller tannkrone bør alltid vurderes av tannlege og eventuelt behandles snarest mulig for å unngå at skaden utvikles til en mer alvorlig tilstand.

Tannlegen sørger for så smertefritt og behagelig behandlingsforløp som mulig. Dette skjer på en akutt tannlegetime:

Tannlegen undersøker tannen

Under akuttundersøkelsen vil tannlegen vurdere selve skaden og tilstanden ellers på tannen. Det er nødvendig å ta røntgenbilder.

Akuttbehandling utføres

Utover undersøkelsen kommer behandling med tilhørende kostnader i tillegg. Avhengig av type skade vil tannlegen bruke den metoden som vurderes best i din situasjon (les mer under).

Du får et kostnadsoverslag for behandling av mistet fylling eller tannkrone

Kostbare behandlinger kan gi bekymring. Derfor får du et kostnadsoverslag før tannlegen igangsetter tiltak etter akuttundersøkelsen. Mistet fylling eller tannkrone kan helt eller delvis dekkes av Helfo eller privat forsikring.

Behandling av mistet fylling eller tannkrone

Avhengig av hvor mye av fyllingen og/eller tannen som mangler finnes det ulike behandlinger. Før restaurering av tannen vil det være avgjørende å kartlegge om det foreligger underliggende skade som f.eks. hull (karies) eller sprekker. Dette må tannlegen behandle før tannen kan bygges opp med egnet metode.

Iblant kan tannlegen enkelt legge på en ny fylling. Dersom det er en stor fylling som har falt ut, og i tillegg en bit av tannen som er knekt, kan det iblant være mer langsiktig å sette på en krone. En mistet tannkrone kan erstattes av en ny, med mindre tannen er så skadet at den må trekkes.

Mistet liten fylling

Å legge på en ny fylling er en god behandling dersom skaden er liten, og tannen ikke er betydelig svekket. Om tannen under fyllingen er skadet eller angrepet av karies, må tannlegen først fjerne sykt vev og rengjøre tannen, og senere legge en ny fylling. Er det en liten fyllingsbit som har falt av, og tannlegen ikke finner hull under fyllingen ved hjelp av røntgen, kan den lille biten erstattes med en liten fylling uten å måtte bytte ut hele den originale fyllingen.

Mistet stor fylling

For store skader anbefales ofte et porselensinnlegg eller en tannkrone av porselen som beskytter tannen på bedre. Å sette inn en ny stor fylling er ingen varig løsning da en stor fylling er vanskelig å forme optimalt, får dårligere feste og kan dessuten løsne på nytt.

Mistet fylling

Innlegg av porselen er en god alternativ behandling av en stor mistet fylling.

En fylling er riktignok et rimeligere behandlingsalternativ enn en krone eller et innlegg, men om tannen eller fyllingen knekker, kan det være dyrt å reparere den, og i visse tilfeller må tannen til slutt trekkes.

Er tannen tapt, er et tannimplantat eller en tannbro alternativer for å dekke tannluken. Bro og implantat er imidlertid kostbare behandlinger, og derfor anbefales du å velge en krone fremfor en stor fylling i en alvorlig skadet tann.

Tannkrone limes på tann hos tannlege

En keramisk tannkrone beskytter en skadet tann som har mistet en stor fylling.

Mistet permanent tannkrone

Dersom skaden er liten og tannen ikke er betydelig svekket, kan tannlegen ofte lime fast igjen løse kronen. Om tannen under kronen derimot er skadet eller har hull, må tannlegen behandle tannen først, og senere tilpasse en ny krone på tannen.

Mistet permanent fylling eller krone på en rotfylt tann

En tann som er rotfylt er svakere enn en frisk tann. Fordi nerven er fjernet, har du i tillegg dårligere oppfattelse av hvor mye krefter du bruker på tannen, eller hvor hardt du tygger og biter. Det øker sannsynlighet for svekkelse av tannen.

For at en rotfylling skal holde lengst mulig, er det veldig viktig at roten er forseglet mot munnhulen, enten med hjelp av en fylling eller en tannkrone. Uten forseglingen er det risiko for at bakterier går inn i roten. I verste fall må du gjøre rotfyllingsbehandling om igjen, før tannlegen legger en ny fylling eller krone. Derfor er det viktig å kontakte tannlegen så snart som mulig.

Mistet midlertidig fylling

Ved akuttbehandling eller som ledd i rotbehandlingen kan tannlegen sette på en midlertidig fylling som skal holde tannen tett en kort tid frem til permanent behandling kan utføres. Derfor er det essensielt at den erstattes med en permanent fylling så snart det går.

Mistet midlertidig krone

Når du skal få en tannerstatning i form av en porselenskrone, må det oftest gjøres i to besøk; ett der tannlegen forbereder tannen og ett der den permanente kronen limes på plass. Mellom de to besøkene får du en midlertidig krone som skal beskytte tannen. Denne midlertidige kronen sitter ikke like godt fast som en permanent krone, men skal likevel ha godt nok feste i perioden den trengs.

Dersom den midlertidige kronen faller ut, kan det bli ubehagelig. Det er heller ikke heldig at tannens innside står åpen for bakterier. Oppsøk din tannlege dersom din midlertidige krone har falt ut.

Hvordan unngår du mistet fylling eller tannkrone?

Den beste måten å forebygge tannsykdom er å opprettholde god munnhygiene og utføre regelmessig tannpleie hjemme. Jevnlige tannlegeundersøkelser er viktig for å oppdage små tegn til sykdom før de blir store. Det gjelder spesielt i de tilfellene der du ikke får noen symptomer. Ofte kan tannlegen se på en fylling eller krone at den begynner å bli slitt eller risikerer å gå tapt i god tid før den mistes. Med god oppfølging vil du slippe akutte tannlegebesøk.

Har du uro eller angst foran et tannlegebesøk?

Mange kvier seg til tannlegebesøk, men noen har angst av mer alvorlig art. Så alvorlig oppleves angsten at tannlegebesøk utsettes helt til at smerten tvinger dem til tannlegen. Ofte er angst knyttet til bestemte ting; frykt for smerte, for nålestikk i forbindelse med bedøvelsen, ubehag knyttet til lukt og lyder, osv.. Det er dessuten veldig vanlig at dårlige opplevelser tidligere i livet har skapt en slik uro eller angst.

Kroniske smerter i munnen kan redusere livskvaliteten betydelig. Det går utover jobb og familie, og ikke minst evnen til å spise, prate og smile.

Kan du bli kvitt frykten for tannlegebesøk?

Det kan du, og her på Oslo Tannlegesenter hjelpes pasienter ut av slike situasjoner hver dag. Du kan lese mer om behandling av tannlegeskrekk her, samt se en film der pasienter beskriver møtet med oss.

Pris for mistet fylling eller tannkrone

Hvilken behandling som trengs fremkommer av undersøkelsen og røntgenbildene hvorpå tannlegen stiller en diagnose. Prisen på en fylling kan variere avhengig av materialet og størrelsen (antall flater som må fylles). Mht tannkroner kan du velge mellom ulike materialer og kvaliteter (styrke og varighet), og tillegg vil fremstillingsmetoden også påvirke kostnaden. Vi henviser derfor til vår gjeldende tannlegepriser.

Refusjon for mistet fylling eller tannkrone

Enkelte pasienter har krav på stønad fra Helfo for å dekke behandlingen. Våre tannleger har direkteoppgjør med Helfo slik at du bare betaler egenandel. Du kan lese mer om Helfo-refusjon på våre nettsider.

Velg en tannlege som gir deg full oversikt over kostnader og forebyggende tiltak for din helse

Vi vil gjerne være din tannlege i Oslo og hjelpe deg til god helse i både munn og kropp resten av livet. Kontakt oss i dag for undersøking og rådgivning. Vi undersøker tenner og munn for å finne eventuelle skader, reparerer dem før skader utvikles, og informerer deg om hvordan du kan forebygge nye skader eller sykdom.

Du får et kostnadsoverslag slik at du enklere kan vurdere når det vil passe deg best å gjennomføre nødvendig eller foreslått behandling.

Oslo Tannlegesenter er en del av Orbdent AS

Oslo Tannlegesenter er del av et stort og mangfoldig klinikk-fellesskap med spesialister, tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tilhørende støtteapparat.

Oslo Tannlegesenter er en av landets største klinikker, og har tilgang på det mest moderne innen røntgen-teknologier, 3D-skanning, digitalt smildesign og tanntekniker-tjenester. Minst like viktig er vårt fokus på moderne behandlingsmetoder. Det er grunnleggende viktig at våre pasienter trives og har så gode opplevelser som mulig hos oss.

Orbdent utvikler flere klinikker i Oslo, samt i Sverige. Sentralt plassert i hovedstaden finner du Orbdent Oslo på Egertorget, Torshov Tannlegesenter og Nydalen Tannlegesenter.

Ser etter ledige tider..

Oops!

Dessverre har den valgte tiden allerede blitt booket. Vennligst velg en annen tid/behandler!
Ok!