Hva koster tannlegen?

Tannlegepriser varierer med kompleksitet. Be om et prisestimat etter undersøkelsen.Se hele prislisten

Reparasjon og erstatning

Skadde tenner kan repareres og manglende tenner kan erstattes med god prognose.Om reparasjon og erstatning

Tannlegevakt i Oslo Sentrum, Vika

Vår tannlegevakt har åpent 365 dager i året - kvelder, helger og helligdager.Les mer om vår tannlegevakt

Tannimplantat

Implantater er en sikker metode for å erstatte tenner. Naturtro tenner lages på kort tid.Les mer om tannimplantat

Våre allmenne tannbehandlinger

Fokus på forebyggende tiltak, samt behandling av generelle munnhelseplager.Les mer om tannbehandling

Funksjon og estetikk

Behandling av sykdom, skade eller slitasje på tennene gir smil og livskvalitet tilbake.Les mer om funksjon og estetikk

Få et pent smil og øk selvtilliten

Tannregulering gir bedre bittfunksjonalitet, et penere smil og øker selvtilliten.Les mer om tannregulering
Et sunt og pent smil er viktig for vår livskvalitet.
Invisalign-konsultasjon Kr 590Konsultasjon 40 min. Avbestillingsvilkår.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Tannregulering er en effektiv måte å bedre bittfunksjonalitet, få et penere smil og økt selvtillit.

Oslo Tannlegesenter tilbyr Invisalign (usynlige avtagbare tannreguleringsskinner) til unge og voksne. Våre tannleger er Invisalign-sertifiserte og svært erfarne. Mht tannregulering for barn har vi dessverre ingen kjeveortoped per dags dato, hvilket er kravet for å kunne gi refusjon. I denne artikkelen får du vite alt om fire vanlige tannreguleringsmetoder. Disse har mange gevinster, som rette tenner, et optimalt bitt, bedre tyggeevne, et finere smil, samt enklere renhold og økt forebygging mot munnhelseproblemer!

Invisalign-konsultasjon

Lurer du på om Invisalign er noe for deg? Bestill en konsultasjon idag. Du får:

 • fotografert og 3D-skannet tennene.
 • se en simulering av hvordan ditt nye smil kan bli.
 • samtale om:
  • Type regulering som passer for dine tenner.
  • Estimat for behandlingstid.
  • Hvordan behandlingen gjennomføres.
Kr 590Konsultasjon 40 min. Avbestillingsvilkår.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Kort fortalt

Rette funksjonelle tenner øker livskvaliteten hos de fleste fordi også smilet ditt teller. Det er dessuten enklere å rengjøre tenner som står rett med god plass og som ikke har bittfeil. Skjeve tenner overbelastes ofte ved tygging og utsettes for mer slitasje enn tenner som står rett i tannbuen. Tannregulering kan skape et fint smil og gode forhold for optimal munnhelse.

Bestill time til kjeveortoped i Oslo

Hva skjer på en konsultasjon?

En konsultasjon er et gratis og uforpliktende møte mellom deg og tannlegen. Du forteller om din situasjon og hvilke ønsker du har. Tannlegen får oversikt over din bittsituasjon og forklarer hvorfor det har blitt som det har blitt og hva som kan gjøres. Sammen diskuterer dere ulike behandlingsalternativer, med de fordeler og ulemper som metodene innebærer for deg.

Dere ser på ulike modeller og diskuterer hvilke resultat dere kan forvente. Du får også informasjon om tentativ pris og behandlingsforløp. Det er viktig at du får svar på alle spørsmål du sitter inne med. Ønsker du å gå videre med behandling, setter tannlegen opp en time for nærmere undersøkelse og behandlingsplanlegging.

Hva skjer når tennene ikke utvikler seg som de skal?

Tenner er harde kalkdannelser som er festet i kjevene. Mennesker får to sett tenner i løpet av livet: melketenner og permanente tenner. Melketennene er viktige, ikke bare som tyggeredskap, men også som støtte for det underliggende permanente tannsettet.

Tannfellingen starter når at de permanente tennene trykker mot melketennenes røtter under barnets vekst. Disse røttene vil etter hvert bli «spist opp» (resorbert) av kroppens celler. Melketannen blir løsere og felles når roten er helt resorbert.

Det er viktig for utvikling av bittet at seksårsjekslene bryter frem normalt. Dersom melkejeksler får mye karies og må fjernes på barn under syv år, kan seksårsjekselen i samme kjeve bevege seg fremover slik at det blir plassmangel for de tennene som ennå ikke er frembrutt. Ved plassmangel kan det bli aktuelt med tannregulering.

Tannregulering | Tannens oppbygging

Hvordan er en tann bygget opp?

En tann (latin: dens) kan deles i krone og rot. Kronen (corona dentis) er den synlige delen, mens roten (radix dentis) er festet til tannkjøttet og kjevebeinet. Tannen sitter i en fordypning i kjevebeinet og holdes på plass av rothinnen. Rothinnen består av korte bindevevsfibre. Disse fibrene er tøyelige og tillater litt bevegelse på tannen, noe som skaper rom for bakterier, men også mulighet for å kontrollert flytte på tennene. Pga tennenes bevegelser kan bittfeil reguleres både hos barn og voksne.

Tannstillinger som kan gi hodepine | Orbdent Oslo

Hva betyr tannavvik?

Tannsykdommer og -avvik kan opptre i mange forskjellige former.

 • Det kan oppstå forstyrrelser i utviklingen og forkalkningen av tennene når du er barn
 • Det kan opptre avvik i tennenes antall, form og kvalitet.
 • Det kan skje feil i når og hvordan melketenner felles.
 • Det kan være avvik i når og hvordan de permanente tennene bryter frem.
 • Det kan også være forhold ved tennene eller kjeven som gir et unormalt bitt, et såkalt bittanomali.

Hva er et bittanomali – unormalt bitt?

Bittanomalier er fellesbetegnelsen på tilstander der tennene i over- og underkjeven ikke passer til hverandre. Når kroppen er ferdig utvokst, vil alle tennene i under- og overkjeven møte hverandre ved et normalt sambitt. Overkjevens fortenner vil da ligge litt foran underkjevens, samtidig som overkjevens hjørnetenner og seksårsjeksler er plassert circa en halv tannbredde bak de respektive tennene i underkjeven.

Bittanomalier bestemmes etter hvordan tennene i under- og overkjeven møtes. Vi skiller gjerne mellom dentale bittavvik, der tennenes stilling ikke er optimal, og skeletale bittavvik, der kjevenes størrelse eller vinkling i forhold til hverandre gir dårlig sambitt. Kombinasjoner av skeletale og dentale avvik forekommer ofte.

Avhengig av alvorlighetsgrad kan bittanomalier gi redusert bite- og tyggefunksjon, uttale-problemer og økt risiko for tannsykdommer. Det kan også være estetiske grunner for behandling av bittfeil. Ved større skjelettavvik kan det være aktuelt med kirurgiske inngrep for å korrigere kjevenes størrelse og/eller vinkling (såkalt ortognatisk kirurgi). Det er vanlig å vente med kirurgisk behandling til pasienten er ferdig utvokst.

Særlig hos voksne kan ulike bittanomalier også korrigeres med restorativ (gjenoppbyggende) tannbehandling, som sliping eller oppbygging av tenner, fremstilling av tannkroner eller tannbroer som tar hensyn til bittforholdene.

Hva er årsaker til bittavvik

Det finnes ulike årsaker til bittavvik. Noen er medfødte, dvs. genetiske. I tillegg kan bittavvik ha oppstått over tid, som en konsekvens av uvaner og/eller alder.

Bittanomalier er som regel forårsaket av forstyrrelser i kjevenes vekst og oppstår over tid gjennom barndom og ungdomstid. Et unntak er skader, for eksempel kjevebrudd, som vil kunne gi et akutt oppstått avvik. Bittanomalier som skyldes skade eller sykdom oppstått i voksen alder, må ta utgangspunkt i behandling av grunnlidelsen. Først når denne er under kontroll, kan bittkorrigeringer utføres.

Det er mange årsaker til at kjevene ikke vokser i samme tempo:

 • Arvelige tilstander.
 • En lang rekke syndromer er forbundet med ulike bittanomalier.
 • Ytre påvirkninger, som kjeveoperasjoner i ung alder, strålebehandling eller infeksjoner.
 • Personer med ganespalte vil eksempelvis ofte ha underbitt og en underutviklet overkjeve. Dette skyldes både den underliggende defekten i overkjeven, men også fordi arrdrag etter operasjonen kan hemme veksten.
 • Vanemessige forhold (sterkt tungepress mot fortennene, langvarig bruk av narresmokk eller fingersuging, tygging på en penn).
 • Tidlig uttrekking av tenner hos barn, noe som både kan gi feil i tannstilling og forstyrre kjevens vekst.

Bittanomalier kan også oppstå som konsekvens av annen sykdom i kjevene. En degenerativ (reduserende) tilstand i kjeveleddene vil for eksempel kunne føre til at underkjeven blir kortere og bittet ikke lenger passer. Marginal periodontitt som er en vanlig betennelsestilstand i tennenes festeapparat, vil føre til at tennene løsner på sikt. Dette kan igjen føre til dentale bittavvik.

Usynlig tannregulering gir deg et flott smil, økt selvtillit og enklere renhold
Usynlig tannregulering gir deg et flott smil, økt selvtillit og enklere renhold

Tannregulering er en viktig behandling av flere årsaker

Et herlig smil avhenger ikke av 100 % symmetriske tenner, men feil i tannstillingen kan bringe med seg mange problemer. For å redusere muligheten for fremtidige problemer er det avgjørende å få behandlet avviket og dermed:

 • Forbedre tyggefunksjon
 • Redusere tannslitasje
 • Redusere muskelplager, smerter og feilbelastning i TMD.
 • Forebygge karies (hull i tennene) og periodontitt (alvorlig tannkjøttbetennelse)
 • Rette opp feilstillinger av estetiske grunner

Ulike typer bittanomalier der regulering er aktuelt

Enkelte bittavvik bør spesielt føre til behandling. Det gjelder avvik som fører til nedsatt funksjon, økt sykdomsrisiko eller økt behandlingsbehov når behandling ikke gjøres. Eksempler på nedsatt funksjon er nedsatt tygge- eller taleevne.

Et annet eksempel er når pasienter opplever at trangstilling av fortennene blir verre over tid. Det kan føre til at tannpleien blir vanskeligere, og dermed øker plakkmengden på tannoverflatene. Med økt forekomst av bakterier og plakk øker også risikoen for tannstein, karies og tannkjøttbetennelse. Ved å regulere trangstillingen tilrettelegges det for bedre vedlikehold og gjør det enklere å beholde friske tenner og friskt tannkjøtt i vår lange levetid.

Eksempler på når regulering kan være aktuelt for enkelttenner:

 • Rotasjon – når en tann er rotert ut av plassen dens i tannbuen.
 • Tipping – når en tann er tippet ut av tannbuen.
 • Lukeåpner – når det må skaffes nok plass mellom to tenner for å kunne sette inn et tannimplantat.

Eksempler på når regulering kan være aktuelt for flere tenner:

 • Trangstilling – når tennene står for trangt.
 • Lukelukking – når tennene står for langt ifra hverandre.

Eksempler på når regulering kan være aktuelt for hele kjeven:

 • Overbitt – når overkjeven biter langt foran underkjeven.
 • Underbitt – når underkjeven biter langt foran overkjeven.
 • Åpent bitt – når fortennene biter ikke sammen eller forbi hverandre.
 • Dypt bitt – når underkjevens fortenner treffer ganen.

Hvordan flyttes tennene under regulering?

Munnhulen er, slik som resten av kroppen, biologisk vev som er i konstant forandring og utvikling. Tenner kan derfor beveges gjennom kjevebeinet ved at vi skyver eller trekker på dem, og metoden brukes på både barn og voksne. All reguleringsapparatur som festes til tennene, er tekniske hjelpemidler for å få til flyttingen på en kontrollert måte. Utfordringen er å bevege tennene i ønsket retning, og det finnes mange forskjellige metoder og hjelpemidler som tannlegen kan bruke i forbindelse med tannregulering.

Prosessen med å flytte tenner

Ulike behandlingsmetoder fungerer på ulike måter, men prinsippet er det samme. Det handler om kraft og motkraft. Under behandlingen reguleres tannen langsomt på plass med et vedvarende trykk. En tann vil vanligvis bevege seg omkring en millimeter per måned under en tannreguleringsbehandling, men dette kan variere mye hos hver enkelt pasient.

Den påførte kraften skyver tannen i en gitt retning, og dette påvirker blodtilførselen i tannens periodontale ligament, dvs. bindevevet som fester tannen til beinet. Endringen resulterer i en biologisk respons på celle- og molekylnivå som fører til remodellering av beinet, dvs. at gammelt beinvev byttes ut med nytt bein. Noen celler (osteoblaster) vil produsere bein, og andre vil igjen fjerne bein (osteoklaster). Denne cellulære responsen gjør det mulig å flytte tenner. Prosessen med å omdanne bein medfører derfor at tannreguleringen tar tid. Å omdanne bein er en sensitiv prosess som tannlegen ønsker å sikre at går i riktig tempo.

Vanligvis brukes krefter på rundt ett gram under tannregulering. Kraften forankres i større tenner eller i faste klosser som limes på tennene. Ulike former for skinner, fjærer og strikker brukes for å flytte tennene. Ved de jevnlige kontrollene vil tannlegen aktivere den faste apparaturen for å øke presset. Brukes du avtagbare skinner, vil disse byttes med nye. I begge tilfeller kan tennene som skal flyttes føles litt ømme.

Flere typer tannregulering – synlig vs. usynlig, fast vs. avtagbar

For å oppnå et godt resultat er det viktig at vi ikke bare flytter på tennene, men at vi også påvirker kjevenes vekst for å ”normalisere” forholdet mellom kjevene. Det finnes i hovedsak to typer kjeveortopedisk apparatur (utstyr) for behandling av ulike bittavvik; avtagbare og fastsittende apparatur. Disse kan så inndeles videre i synlig og usynlig regulering. Iblant finnes det flere alternativer for samme behandlingsbehov.

 • Faste apparater består av pålimte klosser av keramikk eller metall («brackets») og fastsementerte tynne bånd og strenger som trekkes gjennom klossene. Disse kan festes både foran og bak på tennene.
 • De avtagbare variantene (gom/plate og skinner) kan klipses på tennene, og det er pasienten selv som tar dem inn og ut av munnen.

Nedenfor beskrives de vanligste behandlingsvarianter innenfor tannregulering.

Usynlig og avtagbar tannregulering – Gjennomsiktige skinner

Tannregulering med avtagbare, gjennomsiktige plastskinner (også kalt clear aligners) kan behandle mange av de mest vanlige bittfeilene. Usynlig avtagbar tannregulering er blitt en populær metode for å både forbedre tannhelse og øke selvtillit hos unge og voksne. Spesielt mange voksne kan grue seg for å sette inn synlig regulering fordi det forbindes med ungdomstid og kan få dem til å virke mindre profesjonelle i yrkeslivet.

Et eksempel på usynlig regulering er typen Invisalign. Denne metoden krever sertifisering av tannlegen som skal bruke den. Bruk av Invisalign innebærer at du får en serie med avtagbare, gjennomsiktige skinner som tilpasses nøyaktig etter formen på tennene dine og de endringene som skal gjøres. Invisalign kan benyttes til å korrigere skjeve tenner (rotasjoner), overbitt og mellomrom, men også til å behandle mer komplekse bitt- og tannstillingsfeil. Les her for mer utfyllende informasjon om behandling med Invisalign-behandling.

Usynlige tannreguleringsskinner

Usynlig tannregulering med tynne og avtakbare skinner.

Fordeler

 • Diskret og nesten usynlig.
 • Skinnene kan tas ut og rengjøres.
 • Plast gir mindre sår i tannkjøtt enn tradisjonell regulering med metallklosser.
 • Du kan spise hva du vil uten å tenke på å skade skinnene fordi de skal fjernes når du spiser.
 • Enkelt å holde tennene rene, fordi skinnene tas av når du pusser tenner.
 • Ingen klosser og strenger som kan løsne.
 • Mindre risiko for karies og tannkjøttbetennelse.

Ulemper

 • Krever gjennomgående stor innsats, for skinnene må brukes minst 22 timer per døgn. De skal kun tas av ved tannpleie, spising og drikking (unntatt vann).
 • Kan påvirke talen noe.
 • Kantene på skinnene kan gi sår i munnen.
 • Noen vil i tillegg til skinnene trenge tannfargede klosser og strikker som gjør reguleringen litt mer synlig.

Synlig og fast tannregulering foran på tennene – populært kalt “togskinner”

Metallstreng/-bånd trekkes enten gjennom metallklosser eller tannfargede porselensklosser som limes fast på utsiden av tennene. Denne typen regulering er oftest brukt hos barn fordi de lett kan glemme å sette inn en avtagbar regulering etter å ha tatt den ut f.eks. ved et måltid.

Synlig fast tannregulering

Fast og synlig regulering brukes ofte på barn og unge.

Metallklosser er den mest robuste typen tannregulering grunnet materialegenskapene til klossene. Denne typen regulering er også den mest økonomiske metoden sammenlignet med andre typer fast apparatur.

Hvite/tannfargede klosser er litt større og laget i gjennomsiktig glass/porselen. Hvite klosser brukes mye av voksne pasienter fordi de er mindre synlige, og er mer prisgunstig enn andre usynlige alternativer. Hvite klosser på fortennene kan kombineres med metallklosser på jekslene for å redusere kostnadene.

Fordeler

 • Apparaturen er robust.
 • Klossene er små.
 • Denne typen regulering er mest prisgunstig.
 • Talen påvirkes i liten grad.
 • Metoden kan behandle de aller fleste bitt- og tannstillingsfeil.

Ulemper

 • Apparaturen er synlig. Gir redusert estetikk.
 • Metallet kan ha spor av nikkel (utgjør sjeldent et problem selv for personer med nikkelallergi).
 • Klosser og metallstreng kan gi sår i tannkjøtt og kinn.
 • Det er fare for tannmisfarging eller hvite flekker på tennene (begynnende hull) hvis du ikke er flink med tannpleien.
 • Du må være forsiktig med hva du spiser. Det er større risiko for tannkjøttbetennelse ettersom det er vanskeligere å rengjøre tennene skikkelig.

Synlig og avtagbar tannregulering – gom/ganeplate

En avtagbar gom/ganeplate brukes til å bevege tenner og kjever til en bedre posisjon ved å bruke mindre krefter enn fast apparatur. En slik regulering består av metalltråder og skruer med forskjellig utforming (avhengig av ønsket tannforflytning) som forenes av en plate av plast (plastbase). Avtagbare gommer/ganeplater er mest vanlig å bruke i overkjeven, men de kan også brukes i underkjeven. De finnes i både enkle og kompliserte varianter.

Det er mulig å forebygge tann- og kjevestillingsfeil. Hos barn begynner derfor behandlingen ofte mens de ennå har både melke- og permanente tenner. Poenget er å unngå senere og større inngrep. Behandlingen med gom/ganeplate brukes også for å utvide kjevene slik at behovet for tanntrekking reduseres.

En annen viktig bruk av gom/ganeplate er etter avsluttet tannreguleringsbehandling for å stabilisere oppnådd resultat og hindre uønskede tannforflytninger. I noen tilfeller brukes avtagbar apparatur til å korrigere små avvik hos voksne.

Tannregulering | Oslo Tannlegesenter

Gom/ganeplate. Foto: Shutterstock

Fordeler

 • Gom/plate kan tas ut og rengjøres.
 • Du får mindre sår i tannkjøtt og kinn enn med klosser og metallstreng.
 • Du kan spise hva du vil fordi apparaturen fjernes når du spiser.
 • Det er enkelt å holde tennene rene fordi gommen/platen fjernes når du pusser tenner.
 • Du kan ofte velge farger og glitter på plastbasen.

Ulemper

 • Du må være motivert for å bruke gommen/platen 14 – 22 timer per døgn.
 • Den er ikke egnet til å behandle alle bitt- og tannstillingsfeil.
 • Den kan påvirke talen noe.
 • Avtagbar apparatur må medbringes til hver kontroll hos tannlegen, slik at det kan foretas justeringer etter behov.

Usynlig og fast tannregulering bak på tennene

Tannregulering | Oslo Tannlegesenter

Reguleringen limes bak på tennene og blir dermed mye mindre synlig. Foto: Shutterstock

Streng/bånd med klosser i metall limes på baksiden av tennene. Ved tradisjonell tannregulering på fremsiden av tennene brukes et utvalg av standardiserte fester som er like for alle. Dette er ikke mulig på baksiden av tennene fordi de har mindre overflate, mer komplisert form og klossene krever bedre feste enn regulering på forsiden. Tannregulering på baksiden av tennene er derfor en svært krevende kjeveortopedisk behandling.

Metoden bruker topp moderne, datastøttet teknologi og materialer. Tennene skannes og det lages en digital 3D-modell som brukes videre til å lage apparaturet spesielt tilpasset etter formen på dine tenner. Metalltrådene bøyes med hjelp av en robot som gjør det mulig å oppnå et presist og forutsigbart resultat.

Regulering bak tennene kan brukes av både voksne og ungdom.

Fordeler

 • Denne typen regulering er usynlig i overkjeven og nesten usynlig i underkjeven.
 • Forbedringer i tannstilling synes tidlig fordi apparaturen ikke skjuler tennene.
 • Det er ingen fare for misfarging eller hvite flekker på tennene rundt klossene.
 • Det er mindre kariesfare enn med regulering på forsiden av tennene.
 • Det er ingen økt risiko for skade ved trening, sport eller traume.

Ulemper

 • De fleste trenger mer tid til å bli vant til apparaturen (ca 2-3 uker).
 • Den kan påvirke talen noe.
 • Det er vanskeligere å holde rent rundt apparaturen, og det kreves derfor god tannpleie.
 • Dette er en kostbar behandlingsmetode.

Hvem passer tannregulering for?

Tannregulering er den vanligste behandlingsformen for bittanomalier i Norge, og du kan velge mellom flere ulike typer regulering. Behandlingsvalg avhenger til dels av reguleringsbehov og dels av pasientens alder.

Regulering for barn

Omtrent en tredjedel av et barnekull i Norge antas ha behov for tannregulering for større eller mindre avvik i bittet.

Riktig kjeve- og tannstilling er med på å sikre god tannhelse videre i livet. Det kan være gunstig å starte med tannregulering før barnet er helt utvokst. Barns vekst kan i noen tilfeller utnyttes positivt og gjøre behandlingen enklere. Som regel er det slik at jo tidligere behandlingen startes opp, jo mindre blir inngrepet. Behandlingstiden med fast tannregulering i det permanente tannsettet blir kortere eller helt unødvendig, og gom-/platebehandling gir ikke økt risiko for karies. Grunnen til at det i hovedsak brukes fast regulering på barn er at de kan glemme å bruke en avtagbar skinne så mye som den må sitte i munnen.

Foreldre som ønsker privat tannreguleringsbehandling for sitt barn, må selv betale.

Tannregulering for voksne

Det er ingen øvre aldersgrense for tannregulering fordi tenner kan flyttes hele livet.

Voksne kan ha behov for å rette opp tennene av flere årsaker. Det kan være ønske om å behandle bittavvik som du aldri fikk behandlet som barn. Noen pasienter ønsker behandling av estetiske grunner og føler at dette vil føre til økt selvtillit.

Det kan være en stor fordel å bruke samme tannlege over flere år da tannlegen kan følge med på problemer som oppstår over tid, f.eks. økt trangstilling, tanntap eller slitasje. Disse tilstandene kan som regel behandles for å forbedre både tyggefunksjon og estetikk.

Felles for mange voksne mennesker som har vurdert korrigerende tannbehandling, er at de ofte utsetter behandlingen for lenge. Grunnen kan være at de tror det eneste behandlingsalternativet er fast regulering med metallklosser på fremsiden av tennene. Det mange ikke vet, er at det finnes flere typer usynlig tannregulering.

Usynlig regulering på baksiden av tennene og avtagbare, gjennomsiktige skinner gjør tannregulering for voksne mye lettere og mer diskret enn før. Som regel må voksne betale selv for all slik tannbehandling. Det finnes likevel unntak hvor Helfo dekker en del av behandlingen, også på dette feltet.

Generelt om behandlingstid ved tannregulering

Tiden det tar å oppnå et godt resultat vil variere. Behandlingstiden vil være avhengig av bittavvikets alvorlighet, type regulering og beinvevets reaksjon på behandlingen. En annen viktig faktor er hvor godt pasienten selv følger opp når det brukes et avtagbart produkt. Det er viktig å huske på at avtagbar apparatur ikke virker når den ikke brukes.

Små bittforandringer kan behandles på 6 uker. Større behandlinger kan ta opptil et halvt år til ett år. Omfattende behandlinger kan ta 1,5 år eller lenger.

Egeninnsats og motivasjon – hva kan du gjøre selv?

Her får du 8 tips for å lykkes med tannreguleringen:

 • Vær tydelig overfor tannlegen på hva du ønsker.
 • Spør tannlegen slik at du får informasjon om hva du kan forvente av resultater.
 • Vær forberedt på at du mest sannsynlig vil være øm i tennene de første dagene.
 • Bruk avtagbar tannregulering i henhold til instruks fra tannlegen.
 • Rengjør tannreguleringen i henhold til instruks fra tannlegen.
 • Vær ekstra nøye med kostholdet. Unngå sukkerholdig mat og småspising.
 • Vær ekstra nøye med tannpleien.
 • Hold motivasjonen oppe! Ta før-, underveis- og etterbilder.

Hva skjer etter at tannreguleringen er på plass?

Det er ingen smerter forbundet med å sette på regulering, så dette trenger du ikke å være bekymret for. Du kan imidlertid oppleve at tennene føles ømme den første uken. Av og til er det helt nødvendig å trekke noen tenner for å få et best mulig resultat. I så fall får du bedøvelse og skal derfor ikke kjenne noe ubehag.

Tilvenningstid

Det tar ca. 1 uke å venne seg til å ha tannregulering.

Ømme tenner

Tennene begynner å flytte på seg noen timer etter første montering av regulering, bruk av skinner eller stramming av bue/streng hver 4. – 6. uke. Da er det vanlig at tennene verker og er ømme når du tygger på noe. Hvor ubehagelig det er og hvor lenge det varer, er forskjellig fra person til person. Det er vanlig å ha ømme tenner i to til seks dager, men ubehaget avtar etter hvert.

I løpet av behandlingen kan det også skje at en tann plutselig blir øm og vond. Tennene kan i tillegg etter en tid bli litt bevegelige (mobile), hvilket er helt normalt. Dette betyr ikke at noe er galt, og tilstanden går over av seg selv.

Spising av mat

Når tennene er ømme, bør du spise myk mat som f.eks. grøt, potetmos, suppe, nudler eller yoghurt. Hvis du får så mye ubehag at du ikke får sove eller orker å gå på skole/jobb, kan du ta reseptfrie smertestillende tabletter.

Gnagsår i kinnslimhinnen

I den første perioden kan de nylig påsatte reguleringsklossene gnage på kinnslimhinnen. Da lindrer det godt å bruke myk voks som du kan trykke ned på de skarpe kantene. Denne voksen kjøpes på apotek og kan gjenbrukes flere ganger.

Etter hvert vil slimhinnene i munnen bli tykkere, og på den måten vil kroppen tilpasse seg reguleringen. Ha alltid voks med deg, særlig på reise/ferie, og bruk det etter behov. Voksen faller lett av ved spising eller tannpuss, men er ikke farlig å svelge. Har du glemt voksen hjemme eller har gått tom, kan sukkerfri tyggegummi uten sterk smak, hjelpe som «nødløsning».

Stramming av lepper

Er du ofte plaget med sår på innsiden av leppene pga reguleringen, er en vanlig grunn at du strammer leppene rundt reguleringen eller stadig forsøker å skjule reguleringen når du smiler. Pass på å slappe av i leppemuskulaturen så godt du kan.

Tannbyll

Når plakk og matrester blir liggende i tannkjøttkanten over tid, vil bakterier kunne føre til en infeksjon med hevelse, blødning og smerter. Noen ganger kan dette gi tannbyll, med puss og kraftige smerter. Grundig rengjøring av tenner og tannkjøtt med tannbørste/solobørste vil forebygge mot infeksjoner.

Stabilisering etter behandling (retensjonsfasen)

Kroppen er i endring hele livet, og det inkluderer også tennenes plassering. Tannstillingen endrer seg også for dem som aldri har hatt tannregulering. Retensjonsfasen er derfor sentral for å stabilisere tennene og hindre tilbakefall, slik at det oppnådde behandlingsresultatet varer i lang tid etter avsluttet behandling.

Retensjonsfasen er egentlig den viktigste delen av behandlingen

Fordi støttevevet rundt tennene trenger tid til å omdannes og tilpasse seg det nye bittet, er retensjonsfasen svært viktig. Det kan være stor individuell variasjon på når kjevens vekst avsluttes, faktisk opptil flere tiår etter avsluttet behandling. Derfor benyttes avtagbar gom/ganeplate (om natten) og streng som limes skjult på baksiden av tennene for å stabilisere dem.

Tennenes posisjon på kjevekammen er også et resultat av trykket fra tungen (trykk utover), kinnene og leppene (trykk innover) og kjevenes vekstmønster. Et stabilt resultat etter regulering avhenger bl.a. av at påvirkningen fra disse strukturene ikke blir for sterk i feil retning.

Det er derfor nødvendig med regelmessige kontroller etter avsluttet behandling. Tannlegen påser også at tennene står fast på sin nye plass og at munnhygienen er tilfredsstillende. Kjeveortopedisk apparatur gjør det vanskelig å holde tennene helt rene, og dette kan gi økt risiko for karies.

Hvor lenge varer retensjonsfasen?

Lengden på retensjonsfasen er individuell og tilpasses hver enkelt pasient avhengig av hvordan utgangspunktet var før behandlingsstart. Grunnprinsippet er at så lenge du ønsker å være helt sikker på at tennene ikke flytter seg etter avsluttet behandling, bør strengene på baksiden av tennene beholdes så lenge som mulig. Det samme gjelder nattbruk av gom/plate i overkjeven. Forutsetningen for dette er selvsagt at tennene ikke tar skade av dette. Det vil si at pasienten har så god munnhygiene at verken karies eller tannkjøttsykdommer oppstår i relasjon til de pålimte strengene. Det finnes spesielle børster og utstyr som kan brukes.

Tannregulering | Oslo Tannlegesenter

Strengen holder tennene på plass, men krever nøye tannpleie for å unngå at den lager grobunn for bakterier. Foto: Shutterstock

Hva koster tannregulering?

Pris er avhengig av hvilken behandling du trenger. Noen pasienter, også voksne, har krav på stønad. Våre behandlere hjelper deg med å søke på den refusjonen du eventuelt har krav på. Ta derfor kontakt for å få en gratis konsultasjon og et uforpliktende tilbud.

Kan du få offentlig støtte til tannregulering?

Folketrygden (HELFO) gir støtte til kjeveortopedisk behandling etter fastlagte kriterier. Det er et gradert refusjonssystem hvor pasienter som har størst behov, får mest refusjon, mens de med mindre behandlingsbehov får mindre. De mest alvorlige avvikene, som f.eks. leppe-kjeve-ganespalte, utløser 100 % refusjon. Andre alvorlige bittfeil gir 75 % refusjon, mens de minst alvorlige bittfeilene gir 40 % refusjon.

De fleste som har tannregulering, har et bittavvik med trangstilling av tenner som gir 40 % refusjon. Refusjonsbeløpet er knyttet opp til takster fastlagt av Helse- og omsorgsdepartementet. Tannleger kan ha høyere takster enn dette, men refusjon vil ikke gis på beløp som er høyere enn de fastlagte takstene.

Hvis flere barn i samme familie får kjeveortopedisk behandling, vil det gis søskenmoderasjon fra barn nummer to.

For voksne gir det refusjon for enkelte tilstander. Les mer om Helfo-refusjon.

Velg en tannlege som gir deg full oversikt over kostnader og forebyggende tiltak for din helse

Vi vil gjerne være din tannlege i Oslo og hjelpe deg til god helse i både munn og kropp resten av livet. Kontakt oss i dag for undersøking og rådgivning. Vi undersøker tenner og munn for å finne eventuelle skader, reparerer dem før skader utvikles, og informerer deg om hvordan du kan forebygge nye skader eller sykdom.

Du får et kostnadsoverslag slik at du enklere kan vurdere når det vil passe deg best å gjennomføre nødvendig eller foreslått behandling.

Oslo Tannlegesenter er en del av Orbdent AS

Oslo Tannlegesenter er del av et stort og mangfoldig klinikk-fellesskap med spesialister, tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tilhørende støtteapparat.

Oslo Tannlegesenter er en av landets største klinikker, og har tilgang på det mest moderne innen røntgen-teknologier, 3D-skanning, digitalt smildesign og tanntekniker-tjenester. Minst like viktig er vårt fokus på moderne behandlingsmetoder. Det er grunnleggende viktig at våre pasienter trives og har så gode opplevelser som mulig hos oss.

Orbdent utvikler flere klinikker i Oslo, samt i Sverige. Sentralt plassert i hovedstaden finner du Orbdent Oslo på Egertorget, Torshov Tannlegesenter og Nydalen Tannlegesenter.

Ser etter ledige tider..

Oops!

Dessverre har den valgte tiden allerede blitt booket. Vennligst velg en annen tid/behandler!
Ok!