Notice: Undefined variable: marginbottom_class in /home/oslotyuj/public_html/wp-content/themes/oslowebmarketing-2021-1/functions_content_buildup_shortcodes.php on line 1225
Helfo refusjon tannlege | Oslo Tannlegesenter hjelper deg dersom du har krav på stønad ifb. med tannbehandling eller undersøkelse

Oslo tannlegesenter hjelper deg dersom du har krav på stønad

Helfo refusjon kan være en viktig støtte når man har behov for tannlegebehandling.

Helfo refusjon til tannlege kan ha stor betydning for pasientene våre. Derfor er våre behandlere selvsagt behjelpelige med å vurdere om slik støtte er berettiget. På denne siden kan du lese mer om når slik støtte kan påregnes.

Viktig informasjon

Merk at lov om støtte ifb med tannbehandling er gjenstand for endringer på lik linje som alle andre lover. Vi kan derfor ikke innestår for/garantere at nedenstående til enhver tid er i samsvar med gjeldende regelverk. Det henvises til side om slik støtte hos lovdata. Vi understreker at nedenstående ikke dekker alle detaljer i lovverket, men er ment som en overordnet veiledning/informasjon om støtte som kan søkes om fra det offentlige, via Helfo.

Generelle bestemmelser knyttet til stønadsberettigelse ved undersøkelse og behandling hos tannlege.

Folketryglovens $5-6 vil det kunne ytes stønad for å dekke utgifter i forbindelse med undersøkelse og behandling som utføres av tannlege eller tannpleier i følgende situasjoner/tilstander/tilfeller:

 1.  Medisinsk tilstand som ansees som sjelden.
 2. Tilstander tilknyttet leppe, kjeve og ganespalte.
 3. Ved svulst i munnhule, i ved tilgrensende eller i hoderegionen forøvrig.
 4. Dersom det er behov for infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisisnke tilstander.
 5. Sykdom og/eller anomalier i kjeve eller munn.
 6. Ved periodontitt.
 7. Ved forstyrrelser av tannutvikling.
 8. Ved bittanomalier.
 9. Ved et patologisk tap av tannsubstans som skjer ved attrisjon eller erosjon.
 10. Hyposalivasjon.
 11. Når det inntreffer allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer.
 12. Tannskade som oppstår ifb. med godkjent yrkesskade.
 13. Tannskade som oppstår som følge av ulykke og som ikke er relatert til yrkesskade.
 14. Ved sterk nedsdatt evne til egenomsorg. Gjelder for personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne.
 15. Ved tanntap, helt eller delvis, uten egne tenner i underkjeve.
 16. Medlem av folketrygden
Gjør som 38000 andre som nå har god tannhelse - velg oss som din tannlege i Oslo

Gjør som 38000 andre som nå har god tannhelse

Vi velges som fast tannlege fordi:

Pasientene trives og vi er en fullservice-klinikk som tilbyr alle tjenester:

 • Åpent alle dager og kvelder inkludert helligdager.
 • Komplett undersøkelse for kun kr 790 – (Rabatt kan kun benyttes ved betaling ev behandling.)
 • Akutt-tjeneste/tannlegevakt.
 • Spesialister, profesjonelle tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer.
 • Reparasjon av tannskader etter uhell eller ulykke.
 • Estetiske behandlinger som bleking, skallfasett, krone, bro, implantat, protese, usynlig regulering, Invisalign.
 • Bittrehabilitering: Du får et bedre smil og tyggeevne.
 • Spesialister på tannlegeskrekk, kjevekirurgi, kjeveortopedi, kjeveleddslidelser, parodontologi og rotfylling.
 • Tannteknikeravdeling produserer kvalitetstenner, alt på ett sted og raskt!
 • Eget narkoseteam.
 • Forebyggende undersøkelser og behandling.
 • Topp moderne klinikk og imøtekommende behandlere.
 • Kun et stenkast unna Nationaltheateret stasjon og 3 p-hus.

Vi anbefaler vi pasienter å gjennomføre en undersøkelse før behandling. Da kan vi enkelt få oversikt over behov samt gi deg et eksakt prisoverslag. Rabatt er lagret på din bruker hos oss og kan brukes ved betaling av behandling. Du velger selv for hvilken behandling rabatt skal benyttes.

790 kr (1.090 kr)
Henter ledige timer...

Det hviler et spesielt ansvar på tannlege og/eller tannpleier som utfører undersøkelse og/eller tannbehandling

Vurderinger som ligger til grunn for eventuell stønad påhviler tannlegen eller tannpleieren som utfører undersøkelse eller behandling. Det er derfor nødvendig med en grundig undersøkelse for å gjøre en vurdering i forhold til folktrygdloven $ 5-6 eller $ 5-6a. Behandleren skal også vurdere om behandling kan gjøres innenfor rammen av forsvarlig og nødvendig oppfølging/tannbehandling av pasienten.

Behandleren skal kunne dokumentere alle vurderingene som er gjort ifb. med anbefalt behandling, og pasientjournalen skal inneholde all relevant og nødvendig informasjon, jf. helsepersonelloven med forskrifter. Et vilkår for stønad er at pasienten er medlem av folketrygden, jr. folketrygdloven $5-2.

Kompetansekrav til tannlege og tannpleier

Pasienter som er stønadsberettiget mottar kun slik støtte når behandling er utført hos tannlege eller tannpleier som innehar rett til å utøve tannbehandling. Dette i henhold til lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.

Herunder også tannlege eller tannpleier fra andre EØS-land/stater som yter midlertidige tjenester i Norge, jf. forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land og Sveits.

Henvisninger og kompetanse tilknyttet kjeveortopedi

Kostnader i forbindelse med kjeve- og ansiktsradiologiske undersøkelser ved bruk av CT/MR dekkes når undersøkelser er gjennomført av en spesialist innen kjeve- og ansiktsradiologi.

Kostnader relatert til implantatforankret tannprotetisk behandling dekkes dersom den kirurgiske innsettingen av odontologiske implantater er gjennomført av en spesialist innen maxillofacial kirurgi, eventuelt en spesialist innen periodonti.

Dertil tilkommer det at protetisk del av behandling skal være utført av spesialist innen protetikk eller av tannlege med nødvendig, dokumenterbar, kompetanse godkjent av Helsedirektoratet. Behandlingsoppgaver som avkrever særskilt kompetanse/spesialistkompetanse godkjent av direktoratet, kan ikke delegeres til annet helsepersonell når det kreves refusjon i medhold av denne bestemmelsen.

Helfo refusjon etter mislykket behandling

Behandler har ansvar for behandling og alt tannteknisk arbeid det kreves støtte for.

Dersom behandling ansees som mislykket og at dette kan føres tilbake til behandler vil ny behandling ikke ha berettigelse for Helfo refusjon. Dersom nytt behandlingsbehov ikke kan føres tilbake til den som utførte behandlingen, skal ett av vilkårene i $ 1 i gjeldene lov i Folketrygdloven om tannbehandling være oppfylt. Dette for å være stønadsberettiget. Vilkår skal være oppfylt på tidspunktet der ny behandling gjennomføres.

Stønadskrav

Krav om Helfo refusjon skal fremsettes i henhold til gjeldende regler og takster som gjelder på tidspunktet behandlingen utføres. Dersom behandling er påbegynt kan denne sluttføres selv om regelverket er endret underveis og mens behandling utføres. Planlagt behandling vil ikke regnes som påbegynt behandling.

Del gjerne i sosiale medier
TwitterFacebookWhatsAppLinkedInPin It

Oslo Tannlegesenter er en del av Orbdent Norge som eier flere klinikker i Oslo i tillegg til Oslo Tannlegesenter, blant annet Orbdent.no og Torshov Tannlegesenter.
Forfatter

Publisert
FAQ
Vanlige spørsmål & svar
Har du spørsmål?
)