Hva koster tannlegen?

Tannlegepriser varierer med kompleksitet. Be om et prisestimat etter undersøkelsen.Se hele prislisten

Reparasjon og erstatning

Skadde tenner kan repareres og manglende tenner kan erstattes med god prognose.Om reparasjon og erstatning

Tannlegevakt i Oslo Sentrum, Vika

Vår tannlegevakt har åpent 365 dager i året - kvelder, helger og helligdager.Les mer om vår tannlegevakt

Tannimplantat

Implantater er en sikker metode for å erstatte tenner. Naturtro tenner lages på kort tid.Les mer om tannimplantat

Våre allmenne tannbehandlinger

Fokus på forebyggende tiltak, samt behandling av generelle munnhelseplager.Les mer om tannbehandling

Funksjon og estetikk

Behandling av sykdom, skade eller slitasje på tennene gir smil og livskvalitet tilbake.Les mer om funksjon og estetikk

Få et pent smil og øk selvtilliten

Tannregulering gir bedre bittfunksjonalitet, et penere smil og øker selvtilliten.Les mer om tannregulering
Periodontitt
Komplett undersøkelse Kr 1290Vi gir våre faste pasienter 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Periodontitt er en tannkjøttsykdom som også kan påvirke til annen alvorlig sykdomsutvikling

Marginal periodontitt er en ikke-reversibel og kronisk tannløsningssykdom som vil kreve jevnlig kontroll og pleie for å holde sykdommen i sjakk ut livet. I fremskreden tilstand er tanntap uunngåelig.

Hva er periodontitt?

Marginal periodontitt (ofte bare kalt periodontitt) er en dyptgående tannkjøttbetennelse som utvikles gradvis og over lang tid, ofte med få eller fraværende symptomer.

Denne betennelsen oppstår i det som betegnes som periodontium, vevene som omgir tannroten.Tann-anatomi | Oslo Tannlegesenter

Periodontiet omfatter benvev, sementen (en beinlignende substans som dekker tannbeinet fra tannhals til rotspiss) og rothinnen som er tannens festeapparat. Rothinnen er en bindevevshinne som omkranser tannroten. Hinnen består stort sett av kollagene fibrer, og disse holder tannen fast i alveolen. Alveolen er en fordypning i kjevebeinet der tannroten er festet. Alveolen er en slags avstøpning av røttenes form.

Oppdages betennelsen tidlig nok, kan angrepet tann ofte reddes, mens en fremskreden sykdom vil resultere i tannløsning. Periodontitt er en kronisk sykdom som vil kreve oppfølging livet ut for å holdes i sjakk.

Figur 1. Tannens oppbygging.

Komplett undersøkelse

 • Komplett sjekk av tann- og munnhelse*
 • Inntil 4 røntgenbilder ved behov
 • Enkel fjerning av tannstein, puss og polering ved behov**

* Ved behov får du en behandlingsplan med kostnadsoversikt.
**Ved omfattende tannstein vil det beregnes tillegg i pris.

Om bruk av våre rabatter:
1) Kan ikke kombineres. 2) Kan kun brukes til behandling. 3) Gjelder kun hverdager.

Kr 1290Vi gir våre faste pasienter 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Hvordan utvikles periodontitt?

Når du spiser og drikker, blir det alltid liggende litt matrester igjen langs tannkjøttkanten. På tannoverflaten dannes det et klebrig belegg som kalles biofilm (populært kalt plakk). Bakteriene trives godt i plakket og kan skape betennelser i tannkjøttet. Mye av belegget fjernes når vi spiser, men uten tannstell vil matrester bli liggende langs tannkjøttranden. Forkalkes plakket, oppstår tannstein.

Du kan lese mer om plakk her.

Tenner henger i tynne tråder og har derfor en viss bevegelse. Bevegelsen tillater at bakterier som ikke er fjernet (rengjort) fra tannkjøttskanten kan komme til under tannkjøttskanten. Dette utløser en immunrespons når kroppen forsøker å bekjempe bakteriene. Betennelsen som oppstår i denne fasen kalles gingivitt, en reversibel tilstand som ikke gir varige skader når den er fjernet.

Oftest vil god tannpleie kunne fjerne en slik betennelsestilstand. Hos Oslo Tannlegesenter kan du få hjelp til å få gjennomført en grundig tannrens.

Periodontitt | symptomer, behandling og prognose | Oslo Tannlegesenter

Figur 2. Utviklingsstadier av tannkjøttbetennelse.

Dersom gingivitt ikke behandles, vil betennelsen utvikles videre. Plakket under tannkjøttskanten vil over tid forkalkes til tannstein, og den harde og rue overflaten gjør det lett for flere bakterier å feste seg.

Tannstein utvikles også på tennenes overflate når de ikke rengjøres godt nok. Tannstein er et gul-hvitt, hardt belegg og oppstår ofte først på baksiden av tennene i underkjeven. Med tiden kan denne misfarges og bli mer brunlig av mat, drikke og tobakk. Etter hvert som periodontitt utvikles, vil betennelsen nå vevet som omgir tennene. Utviklingen skaper større lommer mellom tann og tannkjøtt dypt inni vevet. Over tid vil også tannbeinet trekke seg tilbake langs med tannroten.

Periobakterien Porphyromonas gingivalis er sentralt i utviklingen av periodontitt. Den undertrykker immunrespons og gjør dermed kroppens forsvar mot angrepet mindre effektiv. Du kan lese mer om denne bakterien og hva forskning har funnet ut på sidene til Odontologisk fakultet, institutt for oral biologi.

Oppsummert utviklingsforløp for periodontitt

Etter at sykdommen har utviklet seg fra gingivitt til periodontitt, kan sykdommen fremdeles stoppes med tidlige tiltak, men ikke reverseres. Et typisk forløp er:

 1. Manglende fjerning av dental plakk ved vanlig tannstell. Utvikling av gingivitt kan ennå forhindres.
 2. Plakk beveger seg innunder tannkjøttskanten, mellom tann og tannkjøtt. Gingivitt vil oppstå uten grundig tannstell.
 3. Immunforsvaret reagerer med å angripe bakteriene. Gingivitt oppstår, og tannkjøttet blir rødt og hovent, og blør lett. Det blir litt løsere i det aktuelle området.
 4. Ubehandlet vil plakk under tannkjøttskant forkalkes til tannstein som skaper dypere lommer i vevet. Bakteriene sprer seg. Overgang til periodontitt er et faktum og kan kun behandles av tannlege eller tannpleier.
 5. Videre prognose vil avhenge av omstendigheter og betennelsens fremskredenhet.
 6. Via lommer og sprekker mellom tann og tannkjøtt får flere bakterier komme til via plakket på tennenes overflate og forsterke betennelsestilstanden.
 7. Bakteriene angriper tannens festeapparat, støtte- og beinvevet rundt tannen og de tynne trådene som tannen er festet til. Ikke-reversibel periodontitt er et faktum.
 8. Immunforsvaret mot bakteriene bidrar til en reduksjon av festeapparatet når bakterier angripes. Tannløsning og tanntap er uunngåelig hvis tilstanden ikke behandles.

Er periodontitt arvelig?

Sykdommen har en genetisk og arvelig komponent slik at enkelte familier er mer utsatt for tannkjøttsykdom. Likevel påvirkes man i enda større grad av livsstil, tannpleie, alder og særlig røyking. Røyking fungerer dessuten dempende på symptomene, slik at det kan ta enda lengre tid før en alvorlig utvikling oppdages.

Periodontitt er den vanligste årsaken til tannløsning og påfølgende tanntap hos personer over 45 år. At alder nevnes peker på det faktum at sykdommen ofte, men ikke alltid, utvikles over flere år. Alvorlig periodontitt rammer ca. 14 % av den voksne befolkningen på globalt nivå (1). Men mange utvikler lite eller ingen periodontitt til tross for mye plakk og gingivitt som har fått utvikle seg over lang tid (2).

Symptomer og diagnose av periodontitt

Symptomer kan være:

 • Lett blødende tannkjøtt
 • Dårlig ånde (som følge av en infeksjonstilstand)
 • Ubehag/smerte ved tygging
 • Forekomst av puss
 • Tilbaketrukket tannkjøtt (mer av tann/tenner er synlig).
 • Løse tenner.

En diagnose er en oppgave din tannlege vil gjennomføre ved en undersøkelse av munnhulen. Tannlegen vurderer om tenner er løse og om det foreligger en begynnende eller utviklet betennelsessituasjon i tannkjøttet. Tannlegen kan bruke både en visuell vurdering i kombinasjon med røntgenbilder for å avklare situasjonen.

Hvordan behandles periodontitt?

Ved fremskreden tannkjøttbetennelse vil tannlegens oppgave være å:

 • Kartlegge problemet og orientere pasienten om tilstanden
 • Gjennomføre nødvendig behandling
 • Gjøre forebyggende behandling slik at pasienten enklere kan gjøre vedlikehold på egenhånd
 • Gi pasienten informasjon og kunnskap om tilstanden

Et behandlingsløp vil innebære at tennene rengjøres grundig for å fjerne bakterier, plakk og tannstein. Dette regnes som en ikke-kirurgisk behandling, da den begrenser seg til tannkjøttskant, tannoverflaten og området under tannkjøttskanten.

Når det har oppstått betennelse i lommer som ligger dypere mot tannroten, må tannlege i tillegg utføre en kirurgisk behandling. Ved behov kan tannlegen benytte et kunstig beinerstatningsmiddel som vil gjenoppbygge støttevev som har gått tapt. Ved vanskelige tilfeller er det vår spesialist innen periodontitt som utfører en slik behandling.

Fjerning av misfarging, plakk og tannstein med tannskrape (scaler), ultralyd, PERIOFLOW® og AIRFLOW®

Kan jeg fjerne problemene på egenhånd?

Det er ikke anbefalt å skrape på tennene med skarpe gjenstander hjemme, fordi tannemaljen kan få varige skader.

Filmen under viser fjerning av plakk med tannskrape og ultralyd.

Behandling hos tannlegen

Først måles tannkjøttdybden, noe som indikerer hvor langt tannkjøttbetennelsen har kommet. Etterpå brukes en tannskrape til å vurdere omfang og tykkelse av plakk og tannstein på tannoverflater og under tannkjøttranden. Det er også viktig å få sjekket rundt implantater, kroner og broer.

Neste steg i behandlingen er bruk av ultralydinstrumentet som meget effektivt knuser og fjerner plakk og tannstein. I tillegg til vibrasjonene spyler instrumentet ut vann som kjøler ned spissen og fjerner enda mer av belegget. Tannskrapen vil så fjerne eventuelle rester som ultralydinstrumentet ikke tok. Den siste tannrensen gjøres i ytterligere to faser:

PERIOFLOW® er høytrykksspyling med en finkornet saltoppløsning. Denne rengjør godt under tannkjøtttranden og rundt gjenger i implantater. Airflow er en blanding av vann, luft og pulver som blåses med høyt trykk på tennene over tannkjøttet. Tennene blir polerte og vil kjennes som glatte og rene.

Er behandlingen langvarig eller smertefull?

Hvor lenge du må sitte i tannlegestolen, avhenger av hvor mye plakk og tannstein du har, samt hvilken instrumenter som benyttes i behandlingen. Tannlege/pleier vil passe på at du hele tiden føler deg trygg og hensyntatt. Behandlingen skal til enhver tid være smertefri. Be om bedøvelse hvis du føler du trenger det selv om du først takket nei til det.

Ultralyd er mer skånsomt enn tannskrapen, men noen pasienter føler ubehag ved selve lyden fra ultralydinstrumentet. Da kan musikk i airpods eller øretelefoner hjelpe som en motlyd mot vibrasjonene. Det kalde vannet fra ultralydinstrumentet kan også gi ising i tennene. Hvis du opplever dette, kan tannpleieren justere vanntemperaturen noe eller tilby bedøvelse hvis tannsteinen ligger langt ned i lommene i tannkjøttet.

Oppleves ultralydinstrumentet for ubehagelig, er tannskrape like effektivt men mer tidkrevende. Enkelte andre syns derimot at tannskrapen er mer ubehagelig fordi tannpleieren må bruke kraft mot tennene når tannsteinen skal skrapes av.

Pacemaker

Hvis pasienten har pacemaker, skal det ikke brukes ultralydbehandling fordi denne skaper elektromagnetisk forstyrrelse som kan påvirke pacemakeren.

Prognose og tiltak etter behandling av periodontitt

Dette er en sykdomstype som gir bedre resultater desto tidligere i utviklingen man fanger opp tilstanden og får startet behandling. Tidlig oppstart av behandling vil redusere langtidskomplikasjoner dersom det har oppstått tannskader eventuelt et tanntap.

Det er viktig for deg som pasient å forstå hvordan sykdommen utvikles, hvordan den kan påvirke til andre og enda alvorligere sykdomsutvikling, samt hvordan den holdes under kontroll.

Oppfølging hos tannlege/tannpleier

Har du periodontitt, har du behov for livslang vedlikeholdsbehandling. I begynnelsen må du da minimum til tannlege/tannpleier hver tredje måned. Med tiden kan intervallene forlenges dersom sykdomstilstanden er stabil.

Røykeslutt

Røyking har en svært negativ effekt på sykdomsforløpet. Først er det viktig å vite at røyking kan dempe, dekke over, typiske symptomer på periodontitt. Røyking innvirker videre på hvor hurtig sykdommen utvikles og omfanget av den. Dessuten påvirkes prognosen for tilfrisking etter at behandling er gjennomført. Det anbefales å redusere røykingen eller helst slutte helt.

Egenpleie etter behandling av periodontitt

Det er tannlegen din som har kompetanse til korrekt behandling av periodontitt. Det er imidlertid viktig at du følger opp behandlingen med god tannpleie på egenhånd.

 • Korrekt tannpuss, tidligst 30 minutter etter matinntak, 2 minutters puss med 2 cm fluortannkrem, 2 ganger daglig, morgen og kveld.
 • Har du drukket syreholdig drikke bør du vente minst en time til tannpuss – les om syreskade på tenner her.
 • Bruk av mellomromstannbørste og tanntråd daglig, morgen og kveld. Din behandler veileder deg om riktig størrelse på mellomromsbørsten.
 • Riktig teknikk for tannpuss er viktig. Det samme gjelder mengde tannkrem og teknikk når tanntråd eller mellomromsbørster brukes.

Man kan også bruke klorhexidin. Dette er et bakteriedrepende eller bakteriehemmende, reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet med samme navn, klorhexidin. Ved akutt tannkjøttbetennelse kan også det reseptfrie legemiddelet Corsodyl brukes for et kortere tidsrom. Dette produktet inneholder også klorhexidin. Vær obs på at produktet kan gi forbigående smaksforstyrrelser og/eller misfarging av tennene.

Les alltid pakningsvedlegg før bruk av legemidler og konferer med tannlegen for riktig bruk og behandlingsvarighet.

Gravide og tannhelse

Ubehandlede tannkjøttsykdommer kan føre til graviditetskomplikasjoner. I tillegg kan de endrede hormonnivåene i kroppen under graviditet forandre hvordan kroppen reagerer på plakk og tannstein. Komplikasjoner som kan oppstå, er svangerskapsforgiftning, for tidlig fødsel eller for lav fødselsvekt på barnet. Derfor er det veldig viktig for gravide å beholde en god munnhelse under hele graviditeten. Fortell din tannbehandler om du er, eller planlegger å bli, gravid for å ha de beste forutsetningene for god helse for deg og ditt barn. Les mer om gravide og tannhelse.

Tannkjøttsykdom kobles til andre alvorlige sykdommer

I tillegg til mangelfull egenpleie og kontroll hos tannlege, stress, genetikk/arv, etnisitet og bruk av visse medikamenter, er sykdommer som for eksempel diabetes koblet til utvikling av periodontitt.

Karolinska Universitet i Stockholm gjennomførte en undersøkelse i 2016 (3). Studiet viste alvorlig periodontitt-forekomst 30 % oftere hos personer som hadde hatt hjerteinfarkt enn dem uten tidligere infarkt. Dette fremkom selv etter at det var tatt hensyn til faktorer som røyking og diabetes. Undersøkelsen er den største i sitt slag. Periodontitt øker dessuten risikoen for førstegangsinfarkt.

Det er også påvist indikasjoner på at det kan være en minst like stor sammenheng mellom periodontitt og økt risiko for hjerneslag som for hjerte-karproblemer. Det er mikroorganismer knyttet til periodontitt som ifølge American Heart Association, indikerer sammenheng mellom bakterieinfeksjon i munn og hjerte-karproblematikk. Det viser seg at desto flere forekomster av visse bakterietyper rundt tennene, desto mer forkalkninger kan det påvises i blodårene.

Bakteriene beveger seg altså fra tannkjøttlommene og ut i blodomløpet der de bidrar til fettavleiringer og betennelse i blodkarene som igjen fører til blodpropp.

Karolinska skriver på sine sider:

 • Det er en sammenheng mellom periodontal sykdom og aterosklerotisk vaskulær sykdom.
 • Det er ikke påvist at periodontal sykdom er selve årsaken til aterosklerotisk vaskulær sykdom.
 • Det er ikke bekreftet at periodontal behandling også forebygger hjertesykdom eller hjerneslag.

Forskning rundt slike sammenhenger vil forhåpentligvis avklare og tydeliggjøre. Uansett vil forebygging av periodontale sykdommer i seg selv utvilsomt være helsefremmende.

Alzheimers

Forskere (4) har testet hjernevev fra 54 Alzheimer-pasienter for å lete etter spor av tannkjøttbakterien Porphyromonas gingivalis, som blomstrer i munnen på personer med tannkjøttbetennelse og periodontitt. I 96 % av prøvene fant de giftstoffer fra bakterien. De pasientene som var hardest rammet hadde flest giftstoffer fra tannbakterien.

Tannkjøttproblemer kan være et varsel om andre sykdommer

Tannkjøttet kan også varsle om sykdommer. Dersom du for eksempel regelmessig opplever tannkjøttbetennelse, kan det være et symptom på en autoimmun sykdom. Når vi har en autoimmun sykdom, vil kroppens immunsystem feilaktig produsere antistoffer som angriper kroppens friske celler, igjen og igjen. Som konsekvens ødelegges de friske cellene.

Det er registrert mer enn 80 ulike sykdommer med autoimmun karakter, og mange har symptomer som overlapper hverandre.

Kilder:

(1) World Health Organization (2002): Key facts. Oral health. Tilgjengelig her: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health

(2) Breivik, T.B. (2003): Utviklingen av periodontitt reguleres av sentralnervesystemet. Norsk Tannlegeforening Tidende: 113: 178–82. Tilgjengelig her: https://www.tannlegetidende.no/journal/2003/4/dntt-56484/Utvikligen_av_periodonti tt_reguleres_av_sentralnervesystemet.

(3) Rydén, L. et.al. (2016): Periodontitis Increases the Risk of a First Myocardial Infarction. A Report From the PAROKRANK Study. Circulation. Tilgjengelig her: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.020324

(4) Dominy et.al. (2019): Porphyromonas gingivalis in Alzheimer’s disease brains: Evidence for disease causation and treatment with small-molecule inhibitors. Lastet ned 6.2.22 fra National Library of Medicine 

Velg en tannlege som gir deg full oversikt over kostnader og forebyggende tiltak for din helse

Vi vil gjerne være din tannlege i Oslo og hjelpe deg til god helse i både munn og kropp resten av livet. Kontakt oss i dag for undersøking og rådgivning. Vi undersøker tenner og munn for å finne eventuelle skader, reparerer dem før skader utvikles, og informerer deg om hvordan du kan forebygge nye skader eller sykdom.

Du får et kostnadsoverslag slik at du enklere kan vurdere når det vil passe deg best å gjennomføre nødvendig eller foreslått behandling.

Oslo Tannlegesenter er en del av Orbdent AS

Oslo Tannlegesenter er del av et stort og mangfoldig klinikk-fellesskap med spesialister, tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tilhørende støtteapparat.

Oslo Tannlegesenter er en av landets største klinikker, og har tilgang på det mest moderne innen røntgen-teknologier, 3D-skanning, digitalt smildesign og tanntekniker-tjenester. Minst like viktig er vårt fokus på moderne behandlingsmetoder. Det er grunnleggende viktig at våre pasienter trives og har så gode opplevelser som mulig hos oss.

Orbdent utvikler flere klinikker i Oslo, samt i Sverige. Sentralt plassert i hovedstaden finner du Orbdent Oslo på Egertorget, Torshov Tannlegesenter og Nydalen Tannlegesenter.

Ser etter ledige tider..

Oops!

Dessverre har den valgte tiden allerede blitt booket. Vennligst velg en annen tid/behandler!
Ok!