Implantat

Tannimplantat er en moderne erstatning av tenner som du har mistet. I dag er dette en vanlig behandling med god prognose.

Hva er tannimplantat?

Tannimplantat er en moderne erstatning av tenner som du har mistet. I dag er dette en vanlig behandling med god prognose. Tannimplantat består av to deler, én del som ligner tannroten, og én som ligner tannkronen. Delen som ligner tannroten festes i kjevebenet, og den andre delen festes oppå. Det var den svenske ortopedprofessoren Per-Ingvar Brånemark som utviklet metoden. Etter forsøk på kaniner oppdaget han at titanimplantatet fester seg til benet. Slik utviklet han metoden videre til moderne tannimplantater.

Hvordan utføres en implantatbehandling?

1. Planlegging: Tannlegen din undersøker muligheten for innsetting av tannimplantat i kjeven din, og diskuterer de forskjellige behandlingsalternativene med deg. Hvis du velger implantatbehandling, planlegger tannlegen innsettingen av implantatet.
2. Innsetting av implantat: Selve innsettingen er smertefri, og foregår under lokalbedøvelse. Kjevebenet vil gro rundt implantatet, og feste seg på implantatets overflate. Denne prosessen tar 2-3 måneder.
3. Protetikk: Etter 2-3 måneder setter vi inn den nye tannkronen (ev. bro/protese) på implantatet. Du må regne med 3-4 tannlegebesøk for behandlingen, og i behandlingstiden vil du ha midlertidige tenner i området der behandlingen utføres.
Prognosen for implantat er god (96-99 % vellykket). Man kan få implantattenner på ett besøk, men dette trenger god planlegging. Tannlegen setter inn implantatene og installerer samtidig nye tenner på implantatene. Vi anbefaler ikke denne metoden, da den har dårligere prognose og høyere risiko. Det finnes ikke tilstrekkelig mange langtidsstudier av denne metoden.

Tannimplantat, pris og typer:

Tannimplantater i forhold til naturlige tenner
Tannimplantater ligner på dine naturlige tenner som har en tannrot og en tannkrone. Her kan du se en del av en naturlig tann til venstre og et tannimplantat på høyre side.

I dag finnes det mange typer tannimplantater til varierende priser. Et tannimplantat kan koste fra 15 000-25 000 kroner. En hel kjeve kan koste fra 60 000-160 000 kroner. Hvis du får refusjon fra Helfo, kan kostnadene bli nesten halvert. Våre tannleger har avtale med Helfo og bedømmer om du har rett til refusjon.
Det er viktig å få et implantat som har blitt testet over tid, og som har god prognose. Tannimplantater trenger pleie og oppfølging slik som vanlige tenner gjør. Derfor anbefaler vi at du får utført implantatbehandling nær ditt bosted, eller der det er enkelt å oppsøke tannlegen hvis det skulle oppstå problemer. Om du får implantatet billig i utlandet, er det ikke garantert at anerkjente og veldokumenterte tannimplantater benyttes, og det er heller ikke sikkert at de benytter samme utstyr og deler som tannleger i Norge. Det betyr at du må du dra tilbake til utlandet for vedlikehold eller reparasjon. I utlandet er du ikke forsikret med Norsk pasientskadeerstatning. Implantatbehandling i Norge er litt kostbart, men du får god kvalitet og originale deler. I tillegg vil vi kunne følge opp ditt tannimplantat på en tilfredsstillende måte, og dermed sikre bedre prognose for implantatene dine.
Det er vanskelig å gi en eksakt pris på implantatbehandling uten å treffe deg for å diskutere hvilken løsning som passer best. Derfor tilbyr vi deg som vurderer tannimplantatbehandling en gratis og uforpliktende konsultasjon. Da får du mer informasjon om implantatpriser.
Vi har prisgaranti for tannimplantatbehandling. Hvis du finner en tannlege som tilbyr deg behandlingen til en lavere pris, så tilbyr vi den samme prisen, forutsatt at det brukes samme velkjente implantater og tanntekniker.
Ring 22 42 49 50 eller klikk på Gratis implantatkonsultasjon.

Refusjon på tannimplantater?

Helfo kan dekke en stor del av kostnadene til behandling hvis du har én av følgende sykdommer/tilstander:

Oslo Tannlegesenter informerer deg om reglene for refusjon fra Helfo. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer.
Tannimplantat, tannprotese eller tannbro?

Tannimplantat, bro eller tannprotese?

Bild på tannbrobehandling og tannimplantat
Ved tannbrobehandling blir nabotennene slipt og kan derfor bli skadet. For implantatbehandling trenger vi ikke å slipe ned nabotennene.

Tannbro trenger støttetenner som må slipes ned. Tannimplantat derimot skader ikke nabotennene. Tannbro er en god løsning hvis du har reparerte nabotenner eller hvis implantatbehandling ikke er mulig. Ulempen med en tannbro er at støttetenner som man bruker for en tannbro kan trenge rotfylling i fremtiden. Rengjøring av tannbro kan være litt vanskeligere enn av et tannimplantat. Dersom du har friske nabotenner eller ikke har noen tenner som man kan bruke som støtte for bro, anbefaler vi deg å velge tannimplantater.
Du må diskutere dette sammen med en tannlege som har god kunnskap om implantater. Tannimplantat foretrekkes hvis du ikke har noen tenner til å feste en tannbro eller en tannprotese på. Dersom du har friske og fine nabotenner som du ikke vil slipe på for å lage en tannbro, er tannimplantat også en god løsning. Tannimplantat skader ikke de andre friske tennene.
Tannprotese er et annet mulig alternativ for å erstatte dine manglende tenner. Tannprotese er billig, men sitter ikke fast og kan oppleves som ubehagelig. Tannprotese brukes mest som en midlertidig behandling i dag, men kan også brukes som en permanent løsning.

Gratis implantatkonsultasjon:

I dag finnes det flere typer tannimplantater, og prisene varierer. Hos oss koster et tannimplantat 15 000-25 000 kroner (inkludert tanntekniker). Hvis du kan få refusjon, blir kostnadene nesten halvert. Dersom du trenger flere tenner, blir det billigere å erstatte dem samtidig. Hvis du trenger beinerstatning eller andre behandlinger før implantatbehandlingen, påløper det ekstra kostnader. Vi tilbyr deg en gratis konsultasjon for å gi deg mer informasjon og et prisoverslag. Ring 22 42 49 50 eller kontakt oss for en gratis og uforpliktende konsultasjon.

Sist endret: søndag 15 september, 2019
Publisert av: Oslo Tannlegesenter
[application_custom_clinicsloop]