Hva koster tannlegen?

Tannlegepriser varierer med kompleksitet. Be om et prisestimat etter undersøkelsen.Se hele prislisten

Reparasjon og erstatning

Skadde tenner kan repareres og manglende tenner kan erstattes med god prognose.Om reparasjon og erstatning

Tannlegevakt i Oslo Sentrum, Vika

Vår tannlegevakt har åpent 365 dager i året - kvelder, helger og helligdager.Les mer om vår tannlegevakt

Tannimplantat

Implantater er en sikker metode for å erstatte tenner. Naturtro tenner lages på kort tid.Les mer om tannimplantat

Våre allmenne tannbehandlinger

Fokus på forebyggende tiltak, samt behandling av generelle munnhelseplager.Les mer om tannbehandling

Funksjon og estetikk

Behandling av sykdom, skade eller slitasje på tennene gir smil og livskvalitet tilbake.Les mer om funksjon og estetikk

Få et pent smil og øk selvtilliten

Tannregulering gir bedre bittfunksjonalitet, et penere smil og øker selvtilliten.Les mer om tannregulering
Røyk og snus
Komplett undersøkelse Kr 1290Vi gir våre faste pasienter 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Røyk og snus inneholder skadelige stoffer som kan påvirke munnhelsen på ulike måter og føre til alvorlige sykdommer, deriblant kreft i munnhulen.

Tobakk kan tygges, røykes eller brukes som snus. Alle former for tobakksbruk medfører at brukeren får i seg nikotin. Dette er et sterkt avhengighetsskapende stoff, selv etter kortvarig bruk. Når tobakk røykes, blir det i tillegg frigjort en rekke andre helseskadelige stoff. Munn og tenner blir påvirket på mange måter.

Kan tannlegen se om du røyker eller snuser?

Dersom du røyker eller snuser mye og over lang tid, vil tannlegen lett kunne se det på tennene, tannkjøttet og slimhinnene dine. Tannlegen er pliktig til å snakke med deg om tema fordi røyk og snus er svært skadelig. Få hjelp av tannlegen til å vurdere skadene og slutte med tobakksbruken.

Hva slags virkninger har røyking og snusing på munnhelsen?

Tobakksbruk kan ha mange ulike alvorlige effekter på munnhelsen. Det øker sjansen for tannkjøttbetennelsen periodontitt, misfarging, skader på slimhinner og kreft i munnhulen. Nikotin reduserer blodgjennomstrømningen i tannkjøttet og øker sjansen for infeksjoner. Røykere har i gjennomsnitt to til tre ganger større sjanser for å utvikle munnhulekreft sammenlignet med ikke-røykere. Stort og langvarig forbruk av tobakk øker sjansen ytterligere.

Samtidig som færre nordmenn totalt sett røyker, har snusbruken økt kraftig blant unge mennesker. Snus inneholder også mange kjemiske stoffer, deriblant nikotin, som tas opp i kroppen gjennom slimhinnen der snusen ligger. Snusbruk fører til at tannkjøttet trekker seg tilbake og øker sjansen for tanntap på sikt.

Komplett undersøkelse

 • Komplett sjekk av tann- og munnhelse*
 • Inntil 4 røntgenbilder ved behov
 • Enkel fjerning av tannstein, puss og polering ved behov**

* Ved behov får du en behandlingsplan med kostnadsoversikt.
**Ved omfattende tannstein vil det beregnes tillegg i pris.

Om bruk av våre rabatter:
1) Kan ikke kombineres. 2) Kan kun brukes til behandling. 3) Gjelder kun hverdager.

Kr 1290Vi gir våre faste pasienter 300 kr i rabatt på innkallinger! MERK: Kr 1390 søn-/helligdager.
 
Ledige timer i dag
Ledige timer i morgen
Ledige timer i overmorgen
 
 
Flere timer

Røyking og munnhelse

Helt siden 1973 har nordmenn hvert år blitt spurt om røykevanene sine. De siste årene har antall røykere blitt redusert i Norge. I 2022 svarte nesten 0 % av unge voksne i alderen 16-24 at de røykte daglig. Samtidig var andelen unge voksne menn som svarte at de røykte av og til høyere i 2022 enn noen gang tidligere. Rapporten «Tobakk i Norge» fra Folkehelseinstituttet fastslo at 19 prosent blant menn og 13 prosent blant kvinner røykte innimellom.

All røyking medfører helserisiko. Selv bare litt røyking eller «festrøyking» medfører økt helserisiko. Tobakksrøyking er den viktigste enkeltårsak til kreft i verden.

Tannkjøttbetennelser kan forverres

Røykere kan ha redusert blodgjennomstrømning i perifere vev, som f.eks. kjeveben, munnslimhinne og tannkjøttet. Dette kan medføre at en betennelse kan bli vanskelig å oppdage, fordi fargen på tannkjøttet hos røykere ofte er blekere enn hos ikke-røykere. Tobakksbrukere risikerer dermed at tannkjøttbetennelser forblir uoppdaget og kan utvikle seg fra reversibel gingivitt til den alvorlige og kroniske tannkjøttsykdommen periodontitt.

Dersom du er disponert for periodontitt, vil røyking også påvirke sykdomsforløpet på den måten at sykdommen kan utvikle seg raskere og mer aggressivt. Ubehandlet periodontitt kan over tid føre til tilbaketrekking av tannkjøtt, tap av beinvev og tilslutt tap av tenner. Rundt ti prosent av den voksne befolkningen i Norge er disponert for å utvikle alvorlig periodontitt.

De som røyker har generelt dårligere resultat av behandling for tannløsning enn ikke-røykere. Dersom du slutter å røyke, får du samme resultat fra behandling som ikke-røykere.

Røyking kan føre til komplikasjoner med implantatbehandling

Dersom du mangler en, flere eller alle tennene i munnen, kan nye kunstige tenner settes inn ved implantatbehandling. Dersom du røyker, vil derimot prognosen for en vellykket innsetting av tannimplantat svekkes. Du kan også få betennelse (peri-implatitt) rundt implantatet som i verste fall kan løsne og gå tapt.

Røyking kan gi større risiko for komplikasjoner

Røyking kan forårsake munnsår, som er smertefulle og gror sakte. Den generelle sårtilhelingen i munnen påvirkes negativt også av røyking. Derfor er det større risiko for komplikasjoner og smerter i forbindelse med en tanntrekking eller tannkirurgi.

Røyking kan gi munnkreft

Røyking er en viktig risikofaktor for munnhulekreft, som er en farlig og potensielt dødelig sykdom som kan påvirke lepper, kinn, tunge, den harde og myke gane, munngulv, bihuler og svelg.

Tenner og tunge kan misfarges

En mindre alvorlig, men ubehagelig effekt av røyking er at utseende kan bli påvirket. Tenner, fyllinger, fyllingskanter og proteser kan bli gule og brune. Misfargingen kan være vanskelig å fjerne og dermed gi et skjemmende smil og redusert selvtillit. Tannoverflaten får et matt belegg som øker faren for at bakterier slår seg ned og forårsaker betennelse

Lukt- og smakssans kan bli endret

Tobakksbruk kan sløve smaks- og luktesansen. Mat og drikke kan mindre behagelig å nyte. Det kan også bli vanskeligere å oppdage potensielt skadelig lukt.

Du kan få dårlig ånde

Røyking kan gi dårlig ånde (halitosis), noe som kan være ubehagelig for deg selv og hemmende i sosiale situasjoner.

Snusing og munnhelse

Bruk av snus har endret seg fra å være et svært uvanlig fenomen til å være dagligdags. Snus (type “svensk” snus som vi bruker i Norge) inneholder helseskadelige og avhengighetsskapende stoffer. Noen ganger markedsføres snus som et tryggere alternativ til røyking, men pga nikotinet gir det fortsatt betydelig helserisiko, også på munnhelsen. Verdens helseorganisasjon (WHO) har derfor klassifisert denne typen snus som kreftfremkallende, med økt risiko for kreft i bukspyttkjertel, spiserør og munnhule.

Hvem snuser?

Snus var lenge et tobakksprodukt som nesten utelukkende ble brukt av menn, men har i senere år også blitt populært blant kvinner. Blant  mennesker i alderen 25-49 år er bruk av snus nå mye vanligere enn røyking.

I 2022 (FHI) snuste 25 % av menn i alderen 16-24 daglig, og tallet har ikke endret seg særlig i løpet av de siste tiårene. Blant menn i aldersgruppen 25-49 år øker andelen derimot fortsatt.

Den kraftige økningen i daglig snusbruk blant unge voksne kvinner (16-24 år) over de siste tiårene har stoppet opp og var i 2022 rundt 15 %. Andelen som bruker snus daglig blant kvinner i aldersgruppen 25-49 år fortsetter å øke.

Hvordan påvirker snusing tannhelsen?

Tannkjøttet kan trekke seg tilbake

Grunnet irritasjonen som snusen skaper, kan tannkjøttet trekke seg tilbake der snusen ligger, hvilket medfører forlengede tannhalser. Tannhalser er egentlig rotflaten av tannen, som, i motsetning til tannkronen, mangler det beskyttende laget av emalje. Dette fraværet av emalje kan føre til ising i tennene og at deler av rotflaten pusses vekk ved vanlig tannbørsting.

Når tannkjøtt først er blitt borte, kommer det ikke tilbake selv om du slutter å snuse. Dette er altså en permanent skade. Ved hjelp av tannkjøttkorrigering kan vev transplanteres dit det mangler, men gode varige resultater kan være vanskelig å oppnå så lenge snusingen pågår.

Snuslomme i slimhinnen kan oppstå

Snus kan virke irriterende på munnens slimhinner. Under leppen der snusen plasseres kan tannkjøttet bli tykt og hvitaktig, og etter hvert blir det rynkete, gulbrunt og får sprekker. Denne fortykkelsen av tannkjøttet kalles en «snuslomme». Hos løssnus-brukere pleier snuslommen være mer fremtredende enn hos dem som bruker porsjonssnus. Dersom du slutter å snuse, tilheles dette som oftest av seg selv.

Du kan få leukoplakier – forstadiet til munnhulekreft

Etter lengre tids fast snusing vil du kunne få hvitlige, ikke-avskrapbare flekker på slimhinnen. Disse forandringene kalles leukoplakier. De fleste skader i munnslimhinnen forårsaket av langvarig snusbruk leges av seg selv dersom du slutter å bruke snus. Leukoplaki er likevel viktig å få undersøkt, fordi det kan være en premalign tilstand, dvs. et forstadium til munnhulekreft.

Tennene kan bli misfarget

I sprekker i emaljen, på tannhalser og i overgangen mellom tenner og fyllinger vil fargestoffer fra snusen kunne feste seg og bidra til et skjemmende smil.

Røyk og snus | Oslo Tannlegesenter

Brun snus i hvit pose må ikke forveksles med hvit snus. Foto: Shutterstock

Er hvit snus farlig?

Hvit snus er et relativt nytt produkt på tobakksmarkedet. Under den kjemiske rensingen av helhvit snus blir misfargende stoffer redusert til et minimum. Men mer avgjørende for helsen er det at hvit snus er like avhengighetsskapende som brun snus. I Norge er nemlig hvit snus tilsatt nikotin. Det finnes hvit snus med høyt innhold av nikotin, og det finnes brun snus som har lavere innhold av nikotin. Det er derfor bare ganske små helsegevinster ved å gå fra brun til hvit snus fordi hvit snus inneholder uansett skadelig tobakk.

Røyk og snus | Oslo Tannlegesenter

Vannpipe. Foto: Shutterstock

Vannpipe og munnhelse

Vannpipe (hookah, shisha) er en type røyking som innebærer å brenne kull og tobakk, ofte blandet med andre smakstilsetninger. Den resulterende røyken blir ført gjennom vann før den inhaleres. Metoden innebærer ikke at det er mindre skadelig enn annen tobakksbruk. Vannet filtrerer ikke ut de giftige ingrediensene i tobakk. I tillegg, siden vannpiperøyking brenner kull, er det en mulighet for karbonmonoksidforgiftning.

Fordi vannpiperøyk ofte dufter søtt eller fruktig, kan mange feilaktig tro at vannpipe er mindre farlig enn sigaretter. Tobakken inneholder imidlertid ofte nikotin, noe som skaper en stor sjanse for avhengighet. Røyking av vannpiper kan ha negative effekter på munnhelsen på samme måte som andre former for røyking (WHO-rapport 2015). Siden vannpiperøyking oftest foregår over lang tid og med lange drag ned i lungene, vil det kunne tilsvare det å røyke mange sigaretter.

Røyken fra tobakksfrie blandinger (kalt frukttobakk) kan likevel inneholde giftige stoffer som kan være helseskadelige og irritere luftveiene slik som røyk fra tobakk.

Tobakksbruk øker også risikoen for å få allmennsykdommer

I tillegg til tannhelserelaterte problemer kan røyking også påvirke den generelle helsen til kroppen og øke risikoen for mange alvorlige sykdommer. Blant de alvorligste sykdommene er:

 • Hjerte- og karsykdom (hjerneslag, hjerteinfarkt)
 • Kols
 • Lungekreft
 • Redusert fruktbarhet og helseskader på foster
 • Økt fare for krybbedød
 • Økt fare for diabetes type 2
 • Økt fare for øyesykdom og nedsatt syn

Undersøkelser viser i hovedsak at snusing er mindre skadelig enn røyking. Det er likevel grunn til å ta snusrelaterte helseskader på alvor, fordi:

 • Tannkjøttet der snusen plasseres påvirkes spesielt av de ulike substansene i snusen.
 • Forandringer i slimhinnen i munnhulen ser ut til å være vanligere ved bruk av løs-snus enn porsjonssnus.
 • Det er sannsynlig at snusbruk øker risikoen for kreft i spiserøret og bukspyttkjertelen.

Det er mulig at snusbruk øker:

 • Risikoen for kreft i magesekk og endetarm
 • Dødeligheten etter en kreftdiagnose (alle typer kreft samlet og spesifikt ved prostatakreft), både når dødsårsak regnes som kreftrelatert og for alle dødsårsaker

Det er sannsynlig at snusbruk øker risikoen for bl.a.:

 • Skader på hjerte- og karsystemet
 • Høyt blodtrykk
 • Økt dødelighet etter hjerneslag og hjerteinfarkt
 • Risiko for diabetes type 2
 • Risiko for fosteret ved bruk i svangerskapet

Hvis du bruker tobakk, må du passe enda bedre på tannhelsen

Det er viktig for personer som røyker eller snuser å ta skritt for å beskytte munnhelsen. Mye kan gjøres for å forebygge skader og sykdommer. Ved jevnlige tannlegebesøk vil tannlegen kunne oppdage forandringer og profesjonelt rengjøre tennene slik at tannkjøttbetennelser ikke oppstår. Puss tennene to ganger hver dag med to cm tannkrem i to minutter. Bruk tanntråd eller mellomromsbørste daglig.

 • Hvis du snuser, bør du prøve å begrense det til et par om dagen for å hindre at tannkjøttet trekker seg tilbake for mye.
 • Unngå å sove med snus. La tannkjøttet hvile om natten.
 • Bytt på hvor i munnen du røyker og snuser for å redusere den lokale belastningen.
 • Ikke puss hardt på tannkjøttet. Det kan få tannkjøttet til å trekke seg tilbake enda mer.
 • Bruk den mykeste tannbørsten du får kjøpt.
 • Bytt til tobakksprodukter som inneholder mindre nikotin.
 • Følg med på din egen munn. Sjekk slimhinner, tannkjøtt og tenner for endringer. Oppsøk tannlege hvis du ser noe urovekkende.

Slik får du hjelp til å slutte

Det er aldri for sent å slutte å røyke eller bruke tobakksprodukter. Det er mange ressurser tilgjengelig for å hjelpe folk å slutte, inkludert rådgivning, støttegrupper og nikotinerstatninger som kan kjøpes på apotek. Frisklivssentralen (i regi av Helsenorge), fastlegen og annet helsepersonell i kommunen din kan også støtte deg.

Helsenorge har også en omfattende seksjon om snus og røykeslutt, med sluttetips, informasjon om bruk av legemidler og flere gratis hjelpeverktøy som du kan bruke så mye du vil. Appen “Slutta” er gratis å laste ned. Den sender deg motivasjonsmeldinger og regner fortløpende ut hvor mange kroner du sparer på å holde deg tobakksfri.

Å slutte med tobakksbruk kan i stor grad forbedre munnhelsen og redusere risikoen for å utvikle alvorlige munnhelseproblemer.

Kilder:

 • Folkehelseinstituttet (2019): Helserisiko ved snusbruk. Rapport. Lastet ned 14.2.2023 fra https://www.fhi.no/publ/2019/helserisiko-ved-snusbruk2/
 • Folkehelseinstituttet (2023): Tobakk i Norge. Rapport. Lastet ned 12.4.2023 fra https://www.fhi.no/nettpub/tobakkinorge/
 • Vedøy, T.F., m.fl. (2022): Røyking og snusbruk i Noreg. Folkehelserapporten. Lastet ned 14.2.2023 fra https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/royking-og-snusbruk-i-noreg/
 • WHO (2015): Waterpipe tobacco smoking: health effects, research needs and recommended actions for regulators. 2nd edition. Tilgjengelig 16.2.2023: file:///C:/Users/anne_/Downloads/9789241508469_eng.pdf

Velg en tannlege som gir deg full oversikt over kostnader og forebyggende tiltak for din helse

Vi vil gjerne være din tannlege i Oslo og hjelpe deg til god helse i både munn og kropp resten av livet. Kontakt oss i dag for undersøking og rådgivning. Vi undersøker tenner og munn for å finne eventuelle skader, reparerer dem før skader utvikles, og informerer deg om hvordan du kan forebygge nye skader eller sykdom.

Du får et kostnadsoverslag slik at du enklere kan vurdere når det vil passe deg best å gjennomføre nødvendig eller foreslått behandling.

Oslo Tannlegesenter er en del av Orbdent AS

Oslo Tannlegesenter er del av et stort og mangfoldig klinikk-fellesskap med spesialister, tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tilhørende støtteapparat.

Oslo Tannlegesenter er en av landets største klinikker, og har tilgang på det mest moderne innen røntgen-teknologier, 3D-skanning, digitalt smildesign og tanntekniker-tjenester. Minst like viktig er vårt fokus på moderne behandlingsmetoder. Det er grunnleggende viktig at våre pasienter trives og har så gode opplevelser som mulig hos oss.

Orbdent utvikler flere klinikker i Oslo, samt i Sverige. Sentralt plassert i hovedstaden finner du Orbdent Oslo på Egertorget, Torshov Tannlegesenter og Nydalen Tannlegesenter.

Ser etter ledige tider..

Oops!

Dessverre har den valgte tiden allerede blitt booket. Vennligst velg en annen tid/behandler!
Ok!